GET /api/themes/smierc-bohaterska/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Śmierć bohaterska",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/smierc-bohaterska/",
    "sort_key": "s~0mierc~0 bohaterska",
    "description": "<p>\r\nWyróżniliśmy ten szczególny rodzaj <b>śmierci</b>, ponieważ stanowi on jedną z dróg do <b>nieśmiertelności</b>. Śmierć wymagająca <b>odwagi</b>, poniesiona w <b>walce</b>, wreszcie śmierć jako <b>ofiara</b> na rzecz własnej społeczności — jest po pierwsze śmiercią celową (co przeciwstawia się idei vanitas związanej z samą śmiercią jako taką), a po drugie zapewnia <b>pamięć</b> o imieniu i <b>czynach</b> bohaterki czy bohatera. Pod pewnym względem śmierć bohaterska zbliża się do <b>samobójstwa</b>: często bohater świadomie decyduje się śmierć, jest to więc śmierć z wyboru.<br>\r\n\r\n</p>"
}