GET /api/themes/rycerz/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Rycerz",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/rycerz/",
    "sort_key": "rycerz",
    "description": "<p>\r\nTa archaiczna odmiana <b>żołnierza</b> pojawiła się na naszej liście, ponieważ odsyła do swoistego kręgu wyobrażeń. Szczególnie w okresie romantyzmu (a więc w epoce porewolucyjnej) czasy rycerskie były obiektem <b>marzeń</b> o epoce surowości i prostoty, w której klarowne zasady w pełni regulowały życie: <b>honor</b> nakazywał walczyć w imię własnej <b>religii</b> i <b>króla</b>, a także <b>damy</b> swego serca. Przestrzenią tych działań były <b>zamki</b>, z których po wielu wiekach pozostały jedynie <b>ruiny</b>, skłaniające do <b>melancholii</b> (zob. też: <b>walka</b>, <b>dwór</b>).<br>\r\n\r\n</p>"
}