GET /api/themes/robotnik/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Robotnik",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/robotnik/",
    "sort_key": "robotnik",
    "description": "<p>\r\n\r\nObok dawnych stanów społecznych (<b>chłopów</b>, <b>mieszczan</b>, <b>szlachty</b> oraz <b>Żydów</b> i duchowieństwa) robotnik zaczął występować w XIX wieku jako przedstawiciel nowej klasy społecznej. Z robotnikiem powiązane są tematycznie hasła: <b>praca</b>, <b>walka klas</b>, <b>rewolucja</b>, <b>miasto</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}