GET /api/themes/przestrzen/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Przestrzeń",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/przestrzen/",
    "sort_key": "przestrzen~0",
    "description": "<p>\r\nJest to jeden z najistotniejszych elementów wpływających na bycie w świecie, na ludzką (i nie tylko) egzystencję. Przestrzeń <b>miasta</b> i <b>wsi</b>, <b>domu</b> i ulicy, <b>lasu</b> i <b>pustyni</b> kształtuje praktykę zachowań, wyznacza ich granice. Może być zamknięta lub otwarta, przyjazna bądź wroga, umożliwiać rozwój, otwierać umysł lub działać odwrotnie. Nic dziwnego, że w niektórych kulturach przestrzeń, obok ognia, wody, powietrza i ziemi stanowi piąty z podstawowych elementów wszechświata, osobny <b>żywioł</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}