GET /api/themes/przeklenstwo/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Przekleństwo",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/przeklenstwo/",
    "sort_key": "przeklen~0stwo",
    "description": "<p>\r\nUżywając tego hasła wskazujemy przykłady szczególnego naznaczenia egzystencji, jakiego doświadcza choćby Judasz w jednym z <i>Hymnów</i> Kasprowicza: jest wyrzutkiem ludzkości i po <b>zdradzie</b>, którą popełnił, nic co zrobi nie może już wyjść na dobre. Niekiedy poczucie przekleństwa ciążącego na danej osobie może być elementem pejzażu wewnętrznego i indywidualnym jedynie odczuciem. Innym razem przekleństwo może być sygnalizowane przez zachowanie całej grupy; w związku z tym motywem można też mówić o ziemi czy miejscu przeklętym.<br>\r\n\r\n</p>"
}