GET /api/themes/przeczucie/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Przeczucie",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/przeczucie/",
    "sort_key": "przeczucie",
    "description": "<p>\r\nTen rodzaj intuicyjnego wglądu w to, co dopiero ma się wydarzyć bardzo interesował oczywiście romantyków, jako propagatorów poznania pozaracjonalnego. Przykłady wiary w trafność przeczuć (którym pokrewne jest też rozpoznawanie jakiegoś zjawiska jako <b>omen</b>) — znajdowali oni również w dawniejszych epokach.<br>\r\n</p>"
}