GET /api/themes/niemiec/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Niemiec",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/niemiec/",
    "sort_key": "niemiec",
    "description": "<p>\r\nJest to jeden z kilku motywów (obok <b>Rosjanina</b>, <b>Polaka</b> i <b>Żyda</b>) przewidzianych po to, by zgromadzić liczne przeświadczenia (a często stereotypy) na temat przedstawicieli narodów, obok których i względem których kształtowaliśmy własną tożsamość narodową.<br>\r\n</p>"
}