GET /api/themes/modlitwa/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Modlitwa",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/modlitwa/",
    "sort_key": "modlitwa",
    "description": "<p>\r\nZaznaczamy tym motywem zarówno wypowiedzi na temat znaczenia i działania (w tym skuteczności) modlitwy jako formy wypowiedzi służącej do porozumiewania się ludzi ze sferą nadprzyrodzoną, jak również co ciekawsze przykłady literackie modlitw (np. Księdza Piotra w <i>Dziadach</i>, czy bluźniercze modlitwy z <i>Hymnów</i> Kasprowicza).<br>\r\n\r\n</p>"
}