GET /api/themes/medrzec/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Mędrzec",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/medrzec/",
    "sort_key": "me~0drzec",
    "description": "<p>\r\nMotyw dotyczy tych fragmentów, w których mówi się nie tyle o <b>mądrości</b>, ile o osobie będącej jej uosobieniem, czy wyrazicielem (przez co mędrzec jest spokrewniony z <b>filozofem</b> — miłośnikiem mądrości, ale z nim się nie utożsamia). Może pojawiać się jako postać ujęta ironicznie, potraktowana prześmiewczo. W tych przypadkach mędrzec stawałby się <b>mędrkiem</b> (O mędrcu mowa w satyrze <i>Człowiek i zwierz</i> Krasickiego, a o mędrku w satyrze <i>Mędrek</i>).<br>\r\n\r\n</p>"
}