GET /api/themes/maz/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Mąż",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/maz/",
    "sort_key": "ma~0z~1",
    "description": "<p>\r\nMotywem tym zaznaczamy fragmenty mówiące o powinnościach i zakresie władzy wiążącej się z rolą męża. W sposób najoczywistszy motyw ten jest powiązany tematycznie z hasłami takimi jak: <b>żona</b> czy <b>małżeństwo</b>.<br>\r\n</p>"
}