GET /api/themes/list/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "List",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/list/",
    "sort_key": "list",
    "description": "<p>\r\n\r\nW czasach ,,przed-emailowych\" list stanowił ważny, materialny dowód np. czyjegoś uczucia, znak życia kogoś przebywającego daleko, czy też — jak w III części <i>Dziadów</i>, w scenie u Senatora — świadectwo czyjegoś poparcia, którego nie sposób zignorować. Właśnie materialność listu grała istotną rolę. Krój liter mógł zdradzać emocje piszącego, podobnie jak np. atrament rozmyty łzami itp. Bohaterowie literaccy piszą do siebie listy, czytają je sobie (warto tu przypomnieć sobie przezabawną scenę dyktowania listu przez Cześnika w <i>Zemście</i> Fredry); listy zawierają ważne informacje, a ujawnienie treści listu wyznacza często punkt zwrotny akcji. List ma w literaturze bogatą tradycję, sięgającą starożytności i stanowi ,,gatunek w gatunku\", jeśli pojawia się w powieści; warto zaznaczyć, że w przypadku <b>powieści epistolarnej</b> należy postępować ostrożnie wskazując temat listu w tekście.<br>\r\n</p>"
}