GET /api/themes/krew/?format=api
HTTP 200 OK
Allow: GET, HEAD, OPTIONS
Content-Type: application/json
Vary: Accept

{
    "name": "Krew",
    "url": "https://wolnelektury.pl/katalog/motyw/krew/",
    "sort_key": "krew",
    "description": "<p>\r\nPłyn niezwykle znaczący: jego ukazanie się jest znakiem otwarcia (np. w czasie porodu) lub rozdarcia <b>ciała</b>; łączy się więc z <b>cierpieniem</b>, bólem, ale też z samą istotą ciała. Bywa znakiem <b>zbrodni</b>. Przypisywane jej były znaczenia mistyczne w konstrukcjach ideowych, kryjących się pod takimi hasłami jak ,,więzy krwi\", czy ,,oczyszczenie przez krew\" (chodzi tu o oczyszczenie z win — tak funkcjonuje krew w instytucji wendetty, a więc w rytuale <b>zemsty</b>, tak też postrzegano rozlew krwi w czasie rewolucji: jako karę i obmycie ludzkości z grzechu). Krew może być także arystokratyczna, niebieska, królewska — w tym przypadku motyw ten w swoisty sposób opisuje <b>pozycję społeczną</b>, pochodzenie i <b>dziedzictwo</b>.<br>\r\n\r\n</p>"
}