Blackout

Wolne Lektury nie otrzymały dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu Kultura Cyfrowa.

To oznacza, że nasza trudna sytuacja właśnie stała się jeszcze trudniejsza.

Dziś z Wolnych Lektur korzysta ok. 6 milionów (!) czytelników. Nie ma w Polsce popularniejszej biblioteki, ani internetowej, ani papierowej. Roczne koszty prowadzenia Wolnych Lektur są naprawdę niewysokie - porównywalne z kosztami prowadzenia niewielkiej, osiedlowej biblioteki publicznej.

Będziemy się odwoływać od tej decyzji i liczymy na to, że Premier odwołanie uwzględni ze względu na ważny interes społeczny.

Jak nam pomóc?

1. Wpłacając darowiznę. Niewielkie, ale stałe wpłaty mają wielką moc! Z góry dziękujemy za wsparcie!

2. Przekazując na Wolne Lektury 1% podatku. To nic nie kosztuje, wystarczy podać w formularzu PIT numer KRS: 0000070056 i organizacja: fundacja Nowoczesna Polska

3. Zamieszczając informację o zbiórce na Wolne Lektury w mediach społecznościowych. Czasami wystarczy jedno dobre słowo!

W Wolnych Lekturach często mawiamy, że nasza praca to "czytanie dzieciom książek". Robimy to od 12 lat. Dziś Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy - bez wsparcia nie będziemy mogli tego robić dalej.

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj nas

Wesprzyj nas!

x

5569 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | Deutsch | lietuvių | polski


109 footnotes found

rachitizmas — liga, kitaip vadin. angliškąja liga. [przypis edytorski]

račius — medinių vežimo dalių, ratų dirbėjas. [przypis edytorski]

ragaišis — rupių miežinių ar kvietinių miltų duona. [przypis edytorski]

raguotinė (brus.) — ietis. [przypis edytorski]

raikštė — nuo raištis: pareiga. [przypis edytorski]

raikštis — dab.: raištis, virvelė kam surišti. [przypis edytorski]

raitorius — raitelis, raitas bernelis. [przypis edytorski]

rakalis — menk.: marintojas. [przypis edytorski]

rakalis — netikėlis. [przypis edytorski]

randez-vous (pranc.) — pasimatymas. [przypis edytorski]

rapukai — sopulės, bulvės, kartopeliai. [przypis edytorski]

rarotai — ankstyvosios mišios per Adventą. [przypis edytorski]

rarotos — ankstyvosios mišios per Adventą. [przypis edytorski]

rašėjas — rašytojas. [przypis edytorski]

raškašis (sl.) — lengvas gyvenimas, gerovė, prabanga. [przypis edytorski]

raškažis — prabangus, lengvas gyvenimas. [przypis edytorski]

raškyti — skinti. [przypis edytorski]

razbaininkas (lenk.) — plėšikas, žmogžudys. [przypis edytorski]

ražiena — dirva, kur nupjauti javai. [przypis edytorski]

rąžydamasis — pasitempdamas. [przypis edytorski]

remesnikas (lenk.) — amatininkas. [przypis edytorski]

renčia — kapoja, kerta. [przypis edytorski]

rendorius — nuomotojas [przypis edytorski]

renegatas — žmogus, lengvai keičiantis savo įsitikinimus; atsimetėlis, išdavikas. [przypis edytorski]

rentavimo — plg. rentauti — išmintingai, protingai, kaip senam kalbėti. [przypis edytorski]

retežis — grandinė, pančiai. [przypis edytorski]

retežis — grandinė. [przypis edytorski]

rėdyba — administracija, valdyba. [przypis edytorski]

rėdyti — vilkti, rengti drabužiais. [przypis edytorski]

rėdytis — puoštis. [przypis edytorski]

rėtis — ant lanko aptrauktas tinkliukas miltams, grūdams ir kt. sijoti. [przypis edytorski]

rėtis — graižas su aptrauktų tinkliuku miltams, grūdams ar kt. sijoti. [przypis edytorski]

rėvas — vandens kritimas užtvankoje. [przypis edytorski]

rėžis — žemės ruožas. [przypis edytorski]

ricieris — riteris. [przypis edytorski]

ricierius (lenk.) — riteris. [przypis edytorski]

rinka (lenk.) — turgavietė. [przypis edytorski]

rinka — turgavietė. [przypis edytorski]

rinkė — metalinis žiedas. [przypis edytorski]

rinktinį — išrinktąjį. [przypis edytorski]

ritinis — toks lietuvių liaudies žaidimas. [przypis edytorski]

roda (brus., lenk.) — patarimas. [przypis edytorski]

roda — čia: patarimas. [przypis edytorski]

roda (lenk., brus.) — pasitarimas, sueiga. [przypis edytorski]

roda (lenk.) — pasitarimas. [przypis edytorski]

rodavoti (sl.) — dyoti patarimą. [przypis edytorski]

rodavyčiau (brus.) — patarčiau. [przypis edytorski]

rodyti (brus., lenk.) — patarti. [przypis edytorski]

rokundas — skaičiavimai, aritmetika. [przypis edytorski]

rokuoti (brus.) — skaičiuoti. [przypis edytorski]

rokuoti — minėti, išskaičiuoti, vardyti. [przypis edytorski]

romčiai — rėmai. [przypis edytorski]

romiai — ramiai, tyliai. [przypis edytorski]

ronytas (lenk.) — sužeistas. [przypis edytorski]

Rosija — Rusija. [przypis edytorski]

rota — kareivių būrys, kuopa. [przypis edytorski]

rubežiai — sienos (valstybės), ribos. [przypis edytorski]

rubežis — valstybės siena. [przypis edytorski]

rubežius (brus.) — teritorijos riba, siena. [przypis edytorski]

rubežius — siena, užsienis. [przypis edytorski]

rubežius — užsienis. [przypis edytorski]

rubinas ir granatas — brangūs akmenys raudonos spalvos. [przypis tłumacza]

rubuilis — čia: jauniklis. [przypis edytorski]

rudinė — paprastas milinis apsiaustas. [przypis edytorski]

ruduokės — rudmėsė, grybų rūšis. [przypis edytorski]

rugiena — laukas, kur auga rugiai. [przypis edytorski]

ruimas — tuščia vieta. [przypis edytorski]

ruimingas — erdvus, platus. [przypis edytorski]

rukšlotas — raukšlėtas. [przypis edytorski]

ruoplė — stora, nelygi medžio oda. [przypis edytorski]

rusėti — pamažu degti, smilkti. [przypis edytorski]

rūgojimas (brus.) — priekaištavimas. [przypis edytorski]

rūgoti — barti, priekaištauti. [przypis edytorski]

rųgoti (brus.) — barti. [przypis edytorski]

rūgoti (sl.) — priekaištauti, pykti. [przypis edytorski]

rūkyla — smilkalai. [przypis edytorski]

Rūmai, statyti ant kalno Naupilės — Naupilė arba Naugardukas, iš slovėniško Novogrodek, miestas Lietuvoj, kitados buvo sėdynė Jadvinoj, o paskiaus rusinų. Laikuose Batijaus Naugardukas buvo išgriautas totorių. Po totorių pasišalinimo vėlu [vėlu — vėl. red. WL.] buvo užimtas Lietuvos kunigaikščio Ardvilo, sūnaus Montvilos; apie tai Strijkovskis taip rašo: „o kada (lietuviai) persikėlė per Nemuną, už — i mylių rado grafų ir aukštą kalną, unt kurio piriuiaus buvo Novogrodkas, sostapilis rusiškų kunigaikščių, sugriautos caro Batijaus, tenais Ardvilas tuoj uždėjo savo sostapilį ir vėlu atnaujino pilį, o, kad nebuvo kam ginti, apėmęs be praliejimo kraujo didelius plotus rusiškųjų žemių, ėmė rašytis Didžiu Kunigaikščiu Naugarduko”. (Kronika Strijkovskio, lapas 265, išdavime Karaliaučiaus). Pilies griuvėsiai rėpso po šiai dienai. [przypis autorski]

Close

* Loading