Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5557 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | Deutsch | lietuvių | polski


14 footnotes found

obalsis — čia: nusigręžimas. [przypis edytorski]

Odi prophanum volgus et arceo — Eilė paimta iš Horacijaus;lib. III, carm. lietuviškai: neapkenčiu nepasvertos gaujos ir varau nuo savęs. [przypis autorski]

omenyje — čia: atmintyje. [przypis edytorski]

Omieras — Homeras, sen. graikų poetas. [przypis edytorski]

„Opertūra” — laukas aptvertas elektromagnetine viela. [przypis edytorski]

oran — į orą, t.y. į lauką. [przypis edytorski]

oratinklis — voratinklis. [przypis edytorski]

ordinarčikas — ordinarininkas, kas gauna kumečio atlyginimą, ordinariją. [przypis edytorski]

ordinarčikas — ordinarininkas, kas gauna ordinariją, kumečio atlyginimą. [przypis edytorski]

ornitologas — paukščių žinovas. [przypis edytorski]

Close

* Loading