Blackout

Wolne Lektury nie otrzymały dofinansowania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z priorytetu Kultura Cyfrowa.

To oznacza, że nasza trudna sytuacja właśnie stała się jeszcze trudniejsza.

Dziś z Wolnych Lektur korzysta ok. 6 milionów (!) czytelników. Nie ma w Polsce popularniejszej biblioteki, ani internetowej, ani papierowej. Roczne koszty prowadzenia Wolnych Lektur są naprawdę niewysokie - porównywalne z kosztami prowadzenia niewielkiej, osiedlowej biblioteki publicznej.

Będziemy się odwoływać od tej decyzji i liczymy na to, że Premier odwołanie uwzględni ze względu na ważny interes społeczny.

Jak nam pomóc?

1. Wpłacając darowiznę. Niewielkie, ale stałe wpłaty mają wielką moc! Z góry dziękujemy za wsparcie!

2. Przekazując na Wolne Lektury 1% podatku. To nic nie kosztuje, wystarczy podać w formularzu PIT numer KRS: 0000070056 i organizacja: fundacja Nowoczesna Polska

3. Zamieszczając informację o zbiórce na Wolne Lektury w mediach społecznościowych. Czasami wystarczy jedno dobre słowo!

W Wolnych Lekturach często mawiamy, że nasza praca to "czytanie dzieciom książek". Robimy to od 12 lat. Dziś Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy - bez wsparcia nie będziemy mogli tego robić dalej.

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj nas

Wesprzyj nas!

x

5569 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


109 footnotes found

n'išbėgtumei — neišvengtum. [przypis edytorski]

n’įveikia — trump.: neįveikia. [przypis edytorski]

n’užsilaiko — trump.: neužsilaiko. [przypis edytorski]

nabaštikas — dabar: nabašninkas, numirėlis, velionis. [przypis edytorski]

naginė — iš vieno minkštesnės odos gabalo suraukta avalynė su apivarais [przypis edytorski]

naginė — iš vieno minkštesnės odos gabalo suraukta avalynė su apivarais. [przypis edytorski]

nairytis — padelbus akis dairytis. [przypis edytorski]

namazas — musulmonų relgihinė apeiga. [przypis edytorski]

namazas — musulmonų religinė apeiga. [przypis edytorski]

narodas (sl.) — tauta. [przypis edytorski]

narsas — narsumas, drąsumas. [przypis edytorski]

naščiai — kartelė su dviem kabliais kibirams ant pečių nešti. [przypis edytorski]

našlė — čia: našlaitė, t.y. gėlė. [przypis edytorski]

navatnas (lenk.) — keistas. [przypis edytorski]

navina (brus.) — naujiena. [przypis edytorski]

nawet (lenk.) — net. [przypis edytorski]

ne spasabas (lenk.) — neįmanoma. [przypis edytorski]

ne'tsurgums — neatsargumas. [przypis edytorski]

neakvatnai (lenk.) — nenoriai. [przypis edytorski]

nebolna… ničevo… ja tebia pocalu — Nebijok… nieko… aš tave pabučiuos… [przypis edytorski]

necnatnikė moteris — paleistuvė. [przypis edytorski]

nedėlė (lenk.) — sekmadienis. [przypis edytorski]

nedėlia (brus.) — savaitė. [przypis edytorski]

nedėlia (brus.) — sekmadienis. [przypis edytorski]

nedėlia — čia: savaitė. [przypis edytorski]

nedėlia (lenk.) — sekmadienis. [przypis edytorski]

neisliuosuotų — neišsilaisvintų. [przypis edytorski]

neišmėtinėsiu — nepriekaištautsiu. [przypis edytorski]

neišturėjau — neišvėriau. [przypis edytorski]

nemitusi — neturinti kitos išeities. [przypis edytorski]

nemožna (sl.) — negalima. [przypis edytorski]

nemunės — kelmutis, grybų rūšis. [przypis edytorski]

nendrė — ilgastiebis augalas tuščiu viduriu. [przypis edytorski]

nepamačijos — nepadėjo. [przypis edytorski]

nepasergiamai — neastebimai. [przypis edytorski]

nepaturos — turoti - kreipti dėmesį, paisyti. [przypis edytorski]

nepri’ma — trump.: nepriima. [przypis edytorski]

neprietelis — priešas. [przypis edytorski]

nepriguliu — nepriklausau. [przypis edytorski]

nerodyčiau — čia: nepatarčiau. [przypis edytorski]

nesibaidė — dabar: nesibaidė, t.y. nebijojo, nesibaugino. [przypis edytorski]

nesigaidrija — dabar: nenusigiedrija. [przypis edytorski]

nesiganėdinti — nepasitenkinti. [przypis edytorski]

nespakainas (lenk.) — neramus. [przypis edytorski]

nesuturės — nasulaikys. [przypis edytorski]

nešenė — rūbai, apdaras. [przypis edytorski]

nešiotė — vakų auklė. [przypis edytorski]

netikumas — prastumas, nerangumas. [przypis edytorski]

nevalia (lenk.) — nelaisvė. [przypis edytorski]

neveizėtas — nematytas. [przypis edytorski]

nevidonas — nedorėlis. [przypis edytorski]

nevidonas — nenaudėlis, piktadarys. [przypis edytorski]

neženklina — čia: nereiškia. [przypis edytorski]

Nėsa — nes. [przypis edytorski]

niavat (lenk.) — netgi. [przypis edytorski]

nieko ant to neatsakydavo — dabar: nieko į tai neatsakydavo. [przypis edytorski]

niekuomi — sen. forma: niekuo. [przypis edytorski]

nišpasakyta — neišpasakyta [przypis edytorski]

nodieja (lenk.) — vltis. [przypis edytorski]

noprosnai (brus.) — veltui. [przypis edytorski]

nor — čia: nors. [przypis edytorski]

nor — trump.: nori. [przypis edytorski]

norinte — nors. [przypis edytorski]

notura — natūra, prigimtis. [przypis edytorski]

nuduoda (lenk.) — atrodo. [przypis edytorski]

nuduoti — apsimesti. [przypis edytorski]

nuoamžinis — amžinasis. [przypis edytorski]

nuobažnas (sl.) — dievobaimiingas. [przypis edytorski]

nuobradas — įkyrus žmogus, akiplėša. [przypis edytorski]

nuoduoti — apsimesti ką nors darant. [przypis edytorski]

nuolaima — pranašingas ženklas. [przypis edytorski]

nuošukinis — iš nuošukų išaustas audeklas. [przypis edytorski]

Close

* Loading