Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5557 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all | architektura | białoruski | biologia, biologiczny | chemiczny | czeski | dawne | francuski | frazeologia, frazeologiczny | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | hiszpański | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | niemiecki | poetyckie | potocznie | przenośnie | przestarzałe | rodzaj nijaki | rodzaj żeński | regionalne | rosyjski | rzadki | staropolskie | ukraiński | włoski | łacina, łacińskie | żartobliwie

By language: all | polski


1058 footnotes found

z czemeśmy przyszli (daw.) — z czym przyszliśmy. [przypis edytorski]

z dobrowoli (daw.) — z własnej woli, dobrowolnie. [przypis redakcyjny]

z drogi nie uczynić (daw.) — nie zboczyć z prawej drogi, nie wykroczyć, nic złego nie zrobić. [przypis redakcyjny]

z drugą (…) stronę (daw.) — dziś: z drugiej strony. [przypis edytorski]

z dwunastą nawy (daw.) — z dwunastoma okrętami. [przypis edytorski]

z hetmany (daw.) — dziś popr. forma N. lm: z hetmanami. [przypis edytorski]

z jej ręku (daw.) — dziś: z jej ręki. [przypis edytorski]

z lichwą zwrócić, wynagrodzić itp. (daw.) — z naddatkiem, z nawiązką. [przypis edytorski]

z mańki zażyć (daw.) — oszukać (dosł.: zadać cios bronią białą używając lewej ręki). [przypis edytorski]

z mańki zażyć (daw.) — pokonać podstępem, oszukać. [przypis edytorski]

z mąki marymonckiej (daw., żart.) — elegancik; na warszawskim Marymoncie pracowały dawniej młyny (Zegadłowicz, jak w innych miejscach, spolszcza tu realia tekstu Goethego). [przypis edytorski]

z mojej racji (daw.) — z mojego powodu. [przypis edytorski]

z niedobaczka (daw.) — z nienacka. [przypis redakcyjny]

z ograniczoną poręką (daw.) — dziś: z ograniczoną odpowiedzialnością. [przypis edytorski]

z onym (daw.) — z tamtym. [przypis edytorski]

z pierwoci (daw.) — od początku. [przypis redakcyjny]

z pośrodka (daw.) — spomiędzy. [przypis edytorski]

z powinną głową (daw.) — posłusznie. [przypis edytorski]

z przyjacioły (daw.) — z przyjaciółmi. [przypis edytorski]

z przyrodzenia (daw.) — z natury; zgodnie z wrodzonymi cechami. [przypis edytorski]

z rozczochranymi włosy (daw.) — dziś popr. forma N.lm: z (…) włosami. [przypis edytorski]

z sumptem (daw.) — ponosząc koszty; strojnie. [przypis edytorski]

z sześcią synami (daw.) — dziś: z sześcioma synami.

z takim czołem (daw.) — tak bezczelnie. [przypis edytorski]

z tę stronę (daw.) — dziś: z tą stroną. [przypis edytorski]

z to (daw.) — na to, tyle. [przypis redakcyjny]

z to serca (daw.) — serca wystarczająco, tyle, ile trzeba. [przypis redakcyjny]

z to serca, (…) z to śmiałości (daw.) — wystarczająco serca, wystarczająco śmiałości; tyle, ile trzeba. [przypis redakcyjny]

z to siły (daw.) — tyle, ile trzeba siły; dość siły. [przypis redakcyjny]

z to śmiałości (daw.) — dość śmiałości; tyle śmiałości, ile trzeba. [przypis redakcyjny]

z to śmiałości (daw.) — śmiałości tyle, ile trzeba. [przypis redakcyjny]

z to śmiałości i z to siły (daw.) — dość śmiałości i dość siły; tyle, ile trzeba. [przypis redakcyjny]

z Turki (daw.) — dziś popr. forma N. lm: z Turkami. [przypis edytorski]

z uboczy (daw.) — z boku. [przypis edytorski]

z wszystkimi szczegóły (daw.) — dziś popr. forma: z wszystkimi szczegółami. [przypis edytorski]

z wylaniem (daw.) — wylewnie, tj. demonstracyjnie okazując serdeczność. [przypis edytorski]

z wylaniem (daw.) — wylewnie, z uczuciem. [przypis edytorski]

z zdroja (daw., gw.) — dziś: ze zdroju. [przypis edytorski]

z ziemie (daw.) — dziś popr. forma N. lp r.ż.: z ziemi. [przypis edytorski]

z (…) żebraki (daw.) — dziś popr. forma N. lm: z żebrakami. [przypis edytorski]

za cóż tedy (daw.) — zatem z jakiego powodu. [przypis edytorski]

za czasem (daw.) — z czasem, po jakimś czasie. [przypis edytorski]

za czym (daw.) — po czym, następnie; tu: w związku z czym, więc.

za katy (daw.) — do licha (łagodne przekleństwo). [przypis edytorski]

za kupią (daw.) — na handel. [przypis edytorski]

za nadrę (daw.) — w zanadrze. [przypis edytorski]

za ostatnią (daw.) — w ostatnim razie. [przypis redakcyjny]

za pierwszą razą (daw.) — dziś: za pierwszym razem. [przypis edytorski]

za powrotem (daw.) — po powrocie; kiedy wrócę. [przypis edytorski]

za prawem (daw.) — za sprawą prawa. [przypis edytorski]

za rano (daw.) — za wcześnie. [przypis edytorski]

za sprawunkami (daw.) — na zakupy. [przypis edytorski]

zaasekurować (daw.) — ubezpieczyć. [przypis edytorski]

zabaczać (daw.) — zapominać. [przypis edytorski]

zabaczyć (daw.) — zapomnieć. [przypis edytorski]

zabaczyć (gw., daw.) — zapomnieć. [przypis autorski]

zabawa (daw.) — zajęcie a. przebywanie. [przypis edytorski]

zabawa (daw.) — zajęcie a. przebywanie. [przypis edytorski]

zabawa* (daw.) — zajęcie. [przypis redakcyjny]

zabawa* (daw.) — zajęcie, zabawa. [przypis redakcyjny]

zabawa (daw.) — zajęcie, zajmowanie się. [przypis edytorski]

zabawa (daw.) — zajęcie (zaproponowane przez tłumacza zamiennie inne określenie). [przypis edytorski]

zabawiać się (daw.) — zajmować się. [przypis edytorski]

zabawić (daw.) — zatrudnić (się), strawić na czymś czas. [przypis redakcyjny]

zabawić (daw.) — zwlekać, zmarnować czas. [przypis edytorski]

zabawić się (daw.) — zająć się. [przypis edytorski]

Close

* Loading