Wolne Lektury potrzebują pomocy...Wolne Lektury są za darmo i bez reklam, bo utrzymują się z dobrowolnych darowizn i dotacji.

Na stałe wspiera nas 380 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Potrzebujemy Twojej pomocy!

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Znajdź nas na YouTube

Audiobooki Wolnych Lektur znajdziesz na naszym kanale na YouTube.
Kliknij, by przejść do audiobooków i włączyć subskrypcję.

x

5619 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


109 footnotes found

nabaštikas — dabar: nabašninkas, numirėlis, velionis. [przypis edytorski]

naginė — iš vieno minkštesnės odos gabalo suraukta avalynė su apivarais [przypis edytorski]

naginė — iš vieno minkštesnės odos gabalo suraukta avalynė su apivarais. [przypis edytorski]

nairytis — padelbus akis dairytis. [przypis edytorski]

namazas — musulmonų relgihinė apeiga. [przypis edytorski]

namazas — musulmonų religinė apeiga. [przypis edytorski]

narodas (sl.) — tauta. [przypis edytorski]

narsas — narsumas, drąsumas. [przypis edytorski]

naščiai — kartelė su dviem kabliais kibirams ant pečių nešti. [przypis edytorski]

našlė — čia: našlaitė, t.y. gėlė. [przypis edytorski]

navatnas (lenk.) — keistas. [przypis edytorski]

navina (brus.) — naujiena. [przypis edytorski]

nawet (lenk.) — net. [przypis edytorski]

Nėsa — nes. [przypis edytorski]

neakvatnai (lenk.) — nenoriai. [przypis edytorski]

nebolna… ničevo… ja tebia pocalu — Nebijok… nieko… aš tave pabučiuos… [przypis edytorski]

necnatnikė moteris — paleistuvė. [przypis edytorski]

nedėlė (lenk.) — sekmadienis. [przypis edytorski]

nedėlia (brus.) — savaitė. [przypis edytorski]

nedėlia (brus.) — sekmadienis. [przypis edytorski]

nedėlia — čia: savaitė. [przypis edytorski]

nedėlia (lenk.) — sekmadienis. [przypis edytorski]

neišmėtinėsiu — nepriekaištautsiu. [przypis edytorski]

neišturėjau — neišvėriau. [przypis edytorski]

neisliuosuotų — neišsilaisvintų. [przypis edytorski]

nemitusi — neturinti kitos išeities. [przypis edytorski]

nemožna (sl.) — negalima. [przypis edytorski]

nemunės — kelmutis, grybų rūšis. [przypis edytorski]

nendrė — ilgastiebis augalas tuščiu viduriu. [przypis edytorski]

nepamačijos — nepadėjo. [przypis edytorski]

nepasergiamai — neastebimai. [przypis edytorski]

nepaturos — turoti - kreipti dėmesį, paisyti. [przypis edytorski]

neprietelis — priešas. [przypis edytorski]

nepriguliu — nepriklausau. [przypis edytorski]

nepri’ma — trump.: nepriima. [przypis edytorski]

nerodyčiau — čia: nepatarčiau. [przypis edytorski]

nešenė — rūbai, apdaras. [przypis edytorski]

nešiotė — vakų auklė. [przypis edytorski]

nesibaidė — dabar: nesibaidė, t.y. nebijojo, nesibaugino. [przypis edytorski]

nesigaidrija — dabar: nenusigiedrija. [przypis edytorski]

nesiganėdinti — nepasitenkinti. [przypis edytorski]

nespakainas (lenk.) — neramus. [przypis edytorski]

ne spasabas (lenk.) — neįmanoma. [przypis edytorski]

nesuturės — nasulaikys. [przypis edytorski]

netikumas — prastumas, nerangumas. [przypis edytorski]

ne'tsurgums — neatsargumas. [przypis edytorski]

nevalia (lenk.) — nelaisvė. [przypis edytorski]

neveizėtas — nematytas. [przypis edytorski]

nevidonas — nedorėlis. [przypis edytorski]

nevidonas — nenaudėlis, piktadarys. [przypis edytorski]

neženklina — čia: nereiškia. [przypis edytorski]

n’įveikia — trump.: neįveikia. [przypis edytorski]

niavat (lenk.) — netgi. [przypis edytorski]

nieko ant to neatsakydavo — dabar: nieko į tai neatsakydavo. [przypis edytorski]

niekuomi — sen. forma: niekuo. [przypis edytorski]

n'išbėgtumei — neišvengtum. [przypis edytorski]

nišpasakyta — neišpasakyta [przypis edytorski]

nodieja (lenk.) — vltis. [przypis edytorski]

noprosnai (brus.) — veltui. [przypis edytorski]

nor — čia: nors. [przypis edytorski]

norinte — nors. [przypis edytorski]

nor — trump.: nori. [przypis edytorski]

notura — natūra, prigimtis. [przypis edytorski]

nuduoda (lenk.) — atrodo. [przypis edytorski]

nuduoti — apsimesti. [przypis edytorski]

nuoamžinis — amžinasis. [przypis edytorski]

nuobažnas (sl.) — dievobaimiingas. [przypis edytorski]

nuobradas — įkyrus žmogus, akiplėša. [przypis edytorski]

nuoduoti — apsimesti ką nors darant. [przypis edytorski]

nuolaima — pranašingas ženklas. [przypis edytorski]

nuošukinis — iš nuošukų išaustas audeklas. [przypis edytorski]

nuotara — pikta apkalba. [przypis edytorski]

Close

* Loading