Wolne Lektury potrzebują pomocy...Wolne Lektury utrzymują się z dobrowolnych darowizn i dotacji.


Na stałe wspiera nas 380 czytelników i czytelniczek.
Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców.


Dołącz do darczyńców! Przyjaciele Wolnych Lektur zyskują wcześniejszy dostęp do nowych publikacji!
Potrzebujemy Twojej pomocy!

TAK, wpłacam
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Informacje o nowościach

Informacje o nowościach w naszej bibliotece w Twojej skrzynce mailowej? Nic prostszego, zapisz się do newslettera. Kliknij, by pozostawić swój adres e-mail.

x

5619 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | Deutsch | lietuvių | polski


115 footnotes found

dabartės — adbar, šiuo metu. [przypis edytorski]

dabas — gražumas. [przypis edytorski]

dabinantis — puošiantis. [przypis edytorski]

dabintis — puoštis. [przypis edytorski]

Dagiliai — miškiniai skudučiai. [przypis edytorski]

daidalio — dailininko, dailiadarbio. [przypis edytorski]

dailios lytis — moterys. [przypis edytorski]

dalo — trump. nuo dalijo; skyrė. [przypis edytorski]

dalyvystė — dalyvavimas. [przypis edytorski]

danešti (lenk.) — pranešti. [przypis edytorski]

dar ieškai mąsyklių — čia: kitiems spendi spąstus. [przypis edytorski]

da'rtės — dabartės, t.y. dabar. [przypis edytorski]

da'r — trump.: dabar. [przypis edytorski]

daržinė — trobesys šienui. [przypis edytorski]

dasiprato — suprato. [przypis edytorski]

dasiprotėti — suprasti. [przypis edytorski]

dasižinoti — pasidomėti, sužinoti. [przypis edytorski]

dastigot (sl.) — pasiekti. [przypis edytorski]

datirti — dab.: patirti. [przypis edytorski]

datyręs (sen.) — patyręs. [przypis edytorski]

datyrimas — patirtyis. [przypis edytorski]

daug sveria — čia: daug reiškia. [przypis edytorski]

davadžioti (lenk.) — valdyti kažką. [przypis edytorski]

davedžiojimai — įrodinėjimai. [przypis edytorski]

davudca (lenk.) — vadas. [przypis edytorski]

dažiūrėtojas — budintis. [przypis edytorski]

dėdienė — dėdės žmona. [przypis edytorski]

dėkis domon — kitaip: įsivaizduok esanti dama. [przypis edytorski]

dėstinėti — čia: dėlioti. [przypis edytorski]

dėti pančius — įkalinti. [przypis edytorski]

dėvėja — dab. dėvi (nuo dėvėti). [przypis edytorski]

desetininkas — kas turi vieną ar kelias dešimtines žemės, dešimtininkas. [przypis edytorski]

desetka (sl.) — dešimtis. [przypis edytorski]

diduomenė — labiausiai gerbiami, vyresni žmonės. [przypis edytorski]

diegas — prasikalęs sėklos daigelis su dar neišsiskleidusiais lapeliais. [przypis edytorski]

dielė — dab.: dėlė — krauju mintanti gėlųjų vandenų kirmėlė. [przypis edytorski]

Dievomūką — Dievo/Kristaus kančia. [przypis edytorski]

Dievo sūdo — Viešpaties teismas. [przypis edytorski]

dievotė — itin pavaldi moteris. [przypis edytorski]

Dievui ant garbės — Dievo garbei. [przypis edytorski]

dievuotojas — dievotas, pamaldus žmogus. [przypis edytorski]

diktas (vok.) — stambus, didelis. [przypis edytorski]

diktas (vok.) — tvirtas, stiprus. [przypis edytorski]

discipulka (lenk.) — virbalas raidėms rodyti, mokantis skaityti iš elementoriaus [przypis edytorski]

dočėsnas — esantis dabar, laikinas. [przypis edytorski]

doriškas — doringas, moralus. [przypis edytorski]

draugkareiviai — bendrakareiviai, bendražygiai. [przypis edytorski]

drobinas — kopėčios. [przypis edytorski]

drūčiai — stipriai, labai. [przypis edytorski]

drūktas — storas, laibas. [przypis edytorski]

drūtai — smarkiai, stipriai. [przypis edytorski]

drūtas — žemas, storas (apie balsą). [przypis edytorski]

drūtėti — stiprėti. [przypis edytorski]

drūtvietė — įtvirtinta vieta. [przypis edytorski]

dručiai — smarkiai, labai. [przypis edytorski]

drugys — maliarija, drebulys. [przypis edytorski]

drukavotas — spausdintas. [przypis edytorski]

dūluoti — būti neaiškiam. [przypis edytorski]

dūma (brus.) — mintis, apmąstymas. [przypis edytorski]

dūma (brus.) — mintis. [przypis edytorski]

dūmoti (brus.) — galvoti, mąstyti. [przypis edytorski]

dūšia (brus.) — siela. [przypis edytorski]

dūšia (lenk.) — siela. [przypis edytorski]

dūšytė — maloniai apie kitą žmogų, brangenybė. [przypis edytorski]

dūsuoti — sunkiai kvėpuoti. [przypis edytorski]

duja — dulksmas, perk.: sąmyšis. [przypis edytorski]

dulkina — perk.: suima, pradeda varginti. [przypis edytorski]

duluoti — darytis dulam, palšti. [przypis edytorski]

duotis į ženklus (lenk.) — apsireikšti. [przypis edytorski]

Close

* Loading