Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 380 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x

5619 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | Deutsch | lietuvių | polski


109 footnotes found

bakūžėlė — sena prasta pirkia. [przypis edytorski]

balana (rus.) — pakraštinė jaunesnė medienos dalis. [przypis edytorski]

balčkis — balta kiaulė. [przypis edytorski]

baltgudžiai — dab.: baltarusiai. [przypis edytorski]

Baltjūrė — Baltijos jūra. [przypis edytorski]

Baltosios marios — turima omenyje Baltijos jūra. [przypis edytorski]

balvonas — stabas, dievaitis. [przypis edytorski]

bambizas — reformatų kunigas. [przypis edytorski]

baniutinti — kankinti, varginti. [przypis edytorski]

bard’nas — viduramžių styginis instrumentas, liutnios atmaina. [przypis edytorski]

barielka — statinaitė. [przypis edytorski]

baša — karalius, valdovas. [przypis edytorski]

baša — paša, Turkijos ir Egipto pareigūno titulas senovėje. [przypis edytorski]

baudžiaviškai surakintas — baudžiavos surakintas. [przypis edytorski]

bažytis (brus.) — šauktis Dievo, prisiekti. [przypis edytorski]

begalis — begalinis. [przypis edytorski]

be jokio skyriaus — dab.: be jokio skirtumo. [przypis edytorski]

bekalėdodama — elgetaudama. [przypis edytorski]

belyk — trump.: beliek. [przypis edytorski]

be malonės - negailestingai. [przypis edytorski]

bepataraudamas — bekalbėdamas, besišnekučiuodamas. [przypis edytorski]

bertainis — nedidelė statinaitė alui supilti. [przypis edytorski]

besieda — susirinkimas su vaišėmis, pokylis. [przypis edytorski]

bestija — gyvulys, žvėris. [przypis edytorski]

biednystė (lenk.) — vargas. [przypis edytorski]

bilė (brus.) — įnagis, vartojamas muštynėms. [przypis edytorski]

binoklis — dvivamzdis žiūronas. [przypis edytorski]

biretas — keturkampė kepurė iš lot. kalb. biretum; biretą nešioja vyskupai ir kunigai, raudoną biretą nešiojo kardinolai. [przypis edytorski]

bizūnas (brus., lenk.)— trumpu kotu rimbas, supintas iš dirželių arba virvelių, stirnakojis. [przypis edytorski]

blagaslovik — palaimink. [przypis edytorski]

blaivykštė — błędny ognik. [przypis edytorski]

blezdinga — kregždė. [przypis edytorski]

bliūdas (sl.) — puodas, indas. [przypis edytorski]

blovieščia (brus.) — nelemtinga. [przypis edytorski]

blūdžioti — klaidžioti. [przypis edytorski]

blukvilkis — kas velka bluką. [przypis edytorski]

bočius (brus.) — tėvas, senelis. [przypis edytorski]

bodėti — nemėgti, nekęsti. [przypis edytorski]

Boleslovas — kalba apie Boleslovą Narsųjį, pirmąjį karūnuotą Lenkijos karalių. [przypis edytorski]

bomažkos — popieriukai. [przypis edytorski]

bonė — iš šiaudų pintas kubilas. [przypis edytorski]

botas — botagas. [przypis edytorski]

brace (lenk.) — kreipinys: broli. [przypis edytorski]

branktas — svertas; perk.: sunkumai. [przypis edytorski]

brendina — brandina, nokina. [przypis edytorski]

brizgilas — žąslas, žaboklės. [przypis edytorski]

brolžudingas — kur/kai brolis žudo brolį. [przypis edytorski]

broma (lenk.) — iškilmingi vartai su stogeliu. [przypis edytorski]

brostva — tikybinės praktikos daiktai. [przypis edytorski]

brudas (brus.) — čia: niekam tikęs. [przypis edytorski]

brudas (lenk.) — bjaurybė. [przypis edytorski]

brusas — rąstagalys. [przypis edytorski]

bruslotas — liemenė. [przypis edytorski]

Būdama pavojinga — čia: būdama pavojuje. [przypis edytorski]

būdė — įrankių galąstuvas. [przypis edytorski]

būriškai — kaip būras. Būru buvo vadinamas Mažosios Lietuvos valstietis lietuvis. [przypis edytorski]

budina — žadina. [przypis edytorski]

budin — žadina. [przypis edytorski]

budynė — budėjimas prie mirusiojo, šermenys. [przypis edytorski]

budynės — budėjimas prie mirusiojo. [przypis edytorski]

budyt (sl.) — žadinti. [przypis edytorski]

bulbynas — bulvių priaugusi vieta. [przypis edytorski]

bullė — popiežiaus prisakymas. [przypis edytorski]

buo — trump.: buvo. [przypis edytorski]

burletis — trumais auliukais batelis. [przypis edytorski]

Close

* Loading