Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy autorskie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy źródła | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie

Według języka: wszystkie | English | Deutsch | lietuvių | polski


Znaleziono 344 przypisów.

paabejoti — (su-)abejoti. [przypis edytorski]

paalsinta — privarginta. [przypis edytorski]

paantrino — pakartojo. [przypis edytorski]

pabažnas (lenk.) — dievobaimingas, pamaldus. [przypis edytorski]

pablaku — greta, šalia. [przypis edytorski]

(pa)blūdyti — (pa)kvailioti. [przypis edytorski]

pablūsti — čia: skendėti. [przypis edytorski]

pabūklas — įrankis, prietaisas. [przypis edytorski]

pačengočius (lenk.) — diržas su metaliniu kabliuku kurpaliui iš bato ištraukti. [przypis edytorski]

pačią — žmoną, čia: patelę. [przypis edytorski]

pačian Burbiškin — į pačias Burbiškes. [przypis edytorski]

pačtas — paštas. [przypis edytorski]

pačtas (sl.) — paštas. [przypis edytorski]

padalka — apatinis drabužio kraštas. [przypis edytorski]

Padašdi, ja sičas… sičas… — Palauk, aš tuojau… tuojau… [przypis edytorski]

padėkavonė — padėka. [przypis edytorski]

padienė — čia: atsitiktinė. [przypis edytorski]

padkava (lenk.) — pasaga. [przypis edytorski]

padlavėlė (lenk.) — pasagėlė. [przypis edytorski]

padonis (lenk.) — pavaldinys, tarnas. [przypis edytorski]

pagalios — pagaliau, galų gale. [przypis edytorski]

pagandinti — pagąsdinti. [przypis edytorski]

paganią — ganiava, ganykla. [przypis edytorski]

pagatavotas — šiek tiek virtas. [przypis edytorski]

pagirys — girios pakraštys [przypis edytorski]

pagramdai — kas išgrandoma iš indo. [przypis edytorski]

paikas — prastas. [przypis edytorski]

paikias — menkos nuovokos. [przypis edytorski]

painės — keblumai. [przypis edytorski]

pajauta — jausmas, pojūtis. [przypis edytorski]

pajėga krūtinės — krūtinės jėga, energija. [przypis edytorski]

pakaiti — čia: pasišildyti saulėje. [przypis edytorski]

pakajingas — ramus, tylus. [przypis edytorski]

pakajus (lenk.) — kambarys, menė. [przypis edytorski]

pakakinimas — patenkinimas. [przypis edytorski]

pakakinti — pakakti. [przypis edytorski]

pakakinti — patenkinti. [przypis edytorski]

pakaktinai — pakankamai, užtektinai. [przypis edytorski]

pakaleiniai (lenk.) — karta, generacija. [przypis edytorski]

pakalkė — karūna, vainikas. [przypis edytorski]

pakluonis — vieta po kluono stogu iš oro pusės. [przypis edytorski]

pakramta — sąžines graužimas. [przypis edytorski]

paktorius — kas verčiasi nuomojimu, tarpininkas. [przypis edytorski]

pakūta (sl.) — atgaila. [przypis edytorski]

pakutra — minkšta, plona gyvulio oda. [przypis edytorski]

palaikai — čia: liekanos. [przypis edytorski]

palauminėti — žaisti užrištomis akimis gaudant kitus. [przypis edytorski]

paliaukime — baikime. [przypis edytorski]

paliauti — nustoti. [przypis edytorski]

paliecavoti (lenk.) — patikėti kažkam. [przypis edytorski]

paliepių — lakštabudžių šeimos valgomas grybas. [przypis edytorski]

paliktų — čia: liktų. [przypis edytorski]

paliokas (sl.) — lenkas. [przypis edytorski]

paliūnėms — po pelkėtas pievas. [przypis edytorski]

palivotas — glazūruotas. [przypis edytorski]

palma — šiltų kraštų medis. [przypis edytorski]

palšas — neryškios spalvos, nublukęs. [przypis edytorski]

palukai — palaikai. [przypis edytorski]

palyčia — žagrės ar plūgo verstuvė. [przypis edytorski]

pamina — pakojė. [przypis edytorski]

paminavoti — atminti. [przypis edytorski]

pamislyti (lenk.) — pagalvoti. [przypis edytorski]

pamislyti (sl.) — pagalvoti. [przypis edytorski]

pančeka (lenk.) — kojinė. [przypis edytorski]

panevalia (brus.) — prievarta. [przypis edytorski]

panna (lenk.) — panelė. [przypis edytorski]

panystė — buvimas pana, netekėjusia. [przypis edytorski]

papirosas (lenk.) — cigaretė. [przypis edytorski]

papratimas — įprotis. [przypis edytorski]

papuoša — puošmena. [przypis edytorski]

paputžandis — pasipūtęs žmogus. [przypis edytorski]

parama — čia: pagrindimas prielaidos. [przypis edytorski]

parapijonas — parapietis. [przypis edytorski]

pardums — atskubės. [przypis edytorski]

parėdas — apdaras, apsirengimas. [przypis edytorski]

parėdas (sl.) — tvarka. [przypis edytorski]

parėdnė — puošnūs drabužiai. [przypis edytorski]

parėdytas — papuoštas. [przypis edytorski]

parėdyti — aprengti, papuošti. [przypis edytorski]

paredkavoti (lenk.) — tvarkyti. [przypis edytorski]