Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5568 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | Deutsch | lietuvių | polski


112 footnotes found

maištrium — maišytai, mišriai. [przypis edytorski]

makaras — lazda mušti. [przypis edytorski]

Malburgas — kryžeivių pilis. [przypis edytorski]

malonuoti — myluoti. [przypis edytorski]

mandriai — puošniai, prabangiai. [przypis edytorski]

mareiviams — jūreiviams. [przypis edytorski]

mareivystė — jūreivystė. [przypis edytorski]

marnastis — tuštybė, menkybė. [przypis edytorski]

marškonis — lininis, drobinis audeklas. [przypis edytorski]

marus — nešantis mirtį. [przypis edytorski]

masinti — traukti į save, vylioti. [przypis edytorski]

Maskolija — Maskva, bet turima omenyje — Rusija. [przypis edytorski]

mašna (lenk.) — nedidelis maišelis pinigams ar tabakui dėti. [przypis edytorski]

maždaugel — trump.: maždaugelį, t.y. šiek tiek. [przypis edytorski]

mažne — kone, bemaž [przypis edytorski]

mąstis — mintis, sumanymas. [przypis edytorski]

mebliai (lenk.) — baldai. [przypis edytorski]

medegiška — medžiagiškas, čia: materialioji. [przypis edytorski]

medegiškas — medžiagiškas, čia: materialus. [przypis edytorski]

medė — miškas, giria. [przypis edytorski]

Medžian — dabar: medžiu. [przypis edytorski]

meitėlis — kastruotas tekis, penimis. [przypis edytorski]

meldai — vilskvinių šeimos augalas. [przypis edytorski]

Meliūnuosna — į Meliūnus. [przypis edytorski]

melsti — labai prašyti, maldauti. [przypis edytorski]

melsties — dabar: melstis. [przypis edytorski]

melu užakėja — pripildo melu, sėja melą. [przypis edytorski]

mestus — saikingas, santūrus. [przypis edytorski]

mėnas — mėnuo, mėnulis. [przypis edytorski]

mėsėdėjas — puotautojas. [przypis edytorski]

Mėšlavežis — mėšlo vežimo darbų laikas. [przypis edytorski]

miegąs — trump.: miegantis. [przypis edytorski]

miegta — miega. [przypis edytorski]

mielaširdybė — gailestingumas. [przypis edytorski]

mieras (lenk.) — tikslas. [przypis edytorski]

milsis (sl.) — mintis. [przypis edytorski]

miltyt (lenk.) — galvoti. [przypis edytorski]

milžtuvė — kibiras, į kurį melžiamas pienas. [przypis edytorski]

minavotas — minėtas. [przypis edytorski]

minikas — kas mena, užmina mįsles. [przypis edytorski]

minikas (lenk.) — vienuolis. [przypis edytorski]

minykas — vienuolis (zokoninkas); kryžiokai buvo vienuoIiai-karžygiai. [przypis edytorski]

misinginis — padarytas iš žalvario. [przypis edytorski]

misingis (vok.) — žalvaris. [przypis edytorski]

mislė (brus., lenk.) — mintis. [przypis edytorski]

misli’o — trump.: mislijo. [przypis edytorski]

mislis (brus.) — mintis. [przypis edytorski]

mislis (sl.) — nuomonė, mintis. [przypis edytorski]

mislyti (brus.) — samprotauti. [przypis edytorski]

mislyti (sl.) — galvoti. [przypis edytorski]

mistras — ordino vyresnysis, magistras. [przypis edytorski]

mistras — viduramžių vienuolių-riterių ordino vyresnysis, magistras. [przypis edytorski]

mišiolas — mišių knyga. [przypis edytorski]

miškuosna — į miškus. [przypis edytorski]

mišparai — popietinės krikščionių pamaldos. [przypis edytorski]

mitras — vikrus, miklus. [przypis edytorski]

Mitriai — vikriai, greitai. [przypis edytorski]

mokslinyčia (hibr.) — mokykla. [przypis edytorski]

mokslinyčia — mokykla. [przypis edytorski]

Moldava — Moldova, upė Rumunijoje. [przypis edytorski]

molinas — suteptas moliu, moliuotas. [przypis edytorski]

monas — šmėkla, vaiduoklis. [przypis edytorski]

moterystė — santuoka. [przypis edytorski]

možna (sl.) — galima. [przypis edytorski]

mučyti (brus.) — kankinti. [przypis edytorski]

murinas (lenk.) — juodaodis. [przypis edytorski]

murmėti — neaiškiai kalbėti, bambėti. [przypis edytorski]

murmulas — marmuras. [przypis edytorski]

muš' — trump.: muša. [przypis edytorski]

muškietą — senovinis dagtimi uždegamas šautuvas. [przypis edytorski]

muštinis — senovės sidabrinis ar auksinis pinigas. [przypis edytorski]

muštinis — senovinis sidabrinis ar auksinis inigas. [przypis edytorski]

Close

* Loading