Blackout

Od 12 lat Wolne Lektury udostępniają książki nieodpłatnie i bez reklam
Jesteśmy najpopularniejszą biblioteką w Polsce: w 2019 roku 5,9 miliona unikalnych użytkowników odwiedziło nas 21 milionów razy. Wszyscy zasługujemy na bibliotekę, która gwarantuje dostęp do najwyższej jakości wydań cyfrowych.

Stoi przed nami realna groźba zamknięcia
Niestety, z milionów czytelników wspiera nas jedynie niewiele 190 osób. Środki, jakie do tej pory pozyskiwaliśmy ze źródeł publicznych, są coraz mniejsze.

Potrzebujemy pomocy Przyjaciół
Nie uda się utrzymać tej niezwykłej biblioteki bez Twojego wsparcia. Jeśli możesz sobie na to pozwolić, zacznij wspierać nas regularnie. Potrzeba minimum 1000 Przyjaciół, żeby Wolne Lektury dalej istniały.

Zostań naszym Przyjacielem!

Tak, chcę pomóc Wolnym Lekturom!
Nie chcę pomagać, chcę tylko czytać
Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5568 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | Deutsch | lietuvių | polski


109 footnotes found

bakūžėlė — sena prasta pirkia. [przypis edytorski]

balana (rus.) — pakraštinė jaunesnė medienos dalis. [przypis edytorski]

balčkis — balta kiaulė. [przypis edytorski]

baltgudžiai — dab.: baltarusiai. [przypis edytorski]

Baltjūrė — Baltijos jūra. [przypis edytorski]

Baltosios marios — turima omenyje Baltijos jūra. [przypis edytorski]

balvonas — stabas, dievaitis. [przypis edytorski]

bambizas — reformatų kunigas. [przypis edytorski]

baniutinti — kankinti, varginti. [przypis edytorski]

bard’nas — viduramžių styginis instrumentas, liutnios atmaina. [przypis edytorski]

barielka — statinaitė. [przypis edytorski]

baša — karalius, valdovas. [przypis edytorski]

baša — paša, Turkijos ir Egipto pareigūno titulas senovėje. [przypis edytorski]

baudžiaviškai surakintas — baudžiavos surakintas. [przypis edytorski]

bažytis (brus.) — šauktis Dievo, prisiekti. [przypis edytorski]

be jokio skyriaus — dab.: be jokio skirtumo. [przypis edytorski]

be malonės - negailestingai. [przypis edytorski]

begalis — begalinis. [przypis edytorski]

bekalėdodama — elgetaudama. [przypis edytorski]

belyk — trump.: beliek. [przypis edytorski]

bepataraudamas — bekalbėdamas, besišnekučiuodamas. [przypis edytorski]

bertainis — nedidelė statinaitė alui supilti. [przypis edytorski]

besieda — susirinkimas su vaišėmis, pokylis. [przypis edytorski]

bestija — gyvulys, žvėris. [przypis edytorski]

biednystė (lenk.) — vargas. [przypis edytorski]

bilė (brus.) — įnagis, vartojamas muštynėms. [przypis edytorski]

binoklis — dvivamzdis žiūronas. [przypis edytorski]

biretas — keturkampė kepurė iš lot. kalb. biretum; biretą nešioja vyskupai ir kunigai, raudoną biretą nešiojo kardinolai. [przypis edytorski]

bizūnas (brus., lenk.)— trumpu kotu rimbas, supintas iš dirželių arba virvelių, stirnakojis. [przypis edytorski]

blagaslovik — palaimink. [przypis edytorski]

blaivykštė — błędny ognik. [przypis edytorski]

blezdinga — kregždė. [przypis edytorski]

bliūdas (sl.) — puodas, indas. [przypis edytorski]

blovieščia (brus.) — nelemtinga. [przypis edytorski]

blukvilkis — kas velka bluką. [przypis edytorski]

blūdžioti — klaidžioti. [przypis edytorski]

bočius (brus.) — tėvas, senelis. [przypis edytorski]

bodėti — nemėgti, nekęsti. [przypis edytorski]

Boleslovas — kalba apie Boleslovą Narsųjį, pirmąjį karūnuotą Lenkijos karalių. [przypis edytorski]

bomažkos — popieriukai. [przypis edytorski]

bonė — iš šiaudų pintas kubilas. [przypis edytorski]

botas — botagas. [przypis edytorski]

brace (lenk.) — kreipinys: broli. [przypis edytorski]

branktas — svertas; perk.: sunkumai. [przypis edytorski]

brendina — brandina, nokina. [przypis edytorski]

brizgilas — žąslas, žaboklės. [przypis edytorski]

brolžudingas — kur/kai brolis žudo brolį. [przypis edytorski]

broma (lenk.) — iškilmingi vartai su stogeliu. [przypis edytorski]

brostva — tikybinės praktikos daiktai. [przypis edytorski]

brudas (brus.) — čia: niekam tikęs. [przypis edytorski]

brudas (lenk.) — bjaurybė. [przypis edytorski]

brusas — rąstagalys. [przypis edytorski]

bruslotas — liemenė. [przypis edytorski]

budin — žadina. [przypis edytorski]

budina — žadina. [przypis edytorski]

budynė — budėjimas prie mirusiojo, šermenys. [przypis edytorski]

budynės — budėjimas prie mirusiojo. [przypis edytorski]

budyt (sl.) — žadinti. [przypis edytorski]

bulbynas — bulvių priaugusi vieta. [przypis edytorski]

bullė — popiežiaus prisakymas. [przypis edytorski]

buo — trump.: buvo. [przypis edytorski]

burletis — trumais auliukais batelis. [przypis edytorski]

burlokas — burliokas, sentikis rusas Lietuvoje. [przypis edytorski]

Close

* Loading