Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5668 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | architektura | białoruski | biologia, biologiczny | chemiczny | czeski | dawne | francuski | frazeologia, frazeologiczny | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | hiszpański | łacina, łacińskie | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | niemiecki | poetyckie | potocznie | przestarzałe | regionalne | rodzaj nijaki | rosyjski | rodzaj żeński | rzadki | staropolskie | ukraiński | żartobliwie

By language: all | Deutsch | lietuvių | polski


4974 footnotes found

żywot (daw.) — tu: brzuch. [przypis edytorski]

żywotem (…) miała (starop.) — konstrukcja z przestawną końcówką czasownika; inaczej: żywot miałam; życie miałam. [przypis edytorski]

Żywot Ezopa Fryga — tytuł polskiego renesansowego poematu Biernata z Lublina, opowiadającego o sławnym bajkopisarzu greckim (wyd. 1578r.); fryga: zabawka dziecięca; w znaczeniu przenośnym: ktoś ruchliwy. [przypis edytorski]

żywot (gw.) — brzuch. [przypis edytorski]

Żywot Katona — to tytuł dzieła Plutarcha, biografia Katona Młodszego (95–46 p.n.e.), rzym. polityka, filozofa stoika, nieprzejednanego zwolennika republiki, który uchodził za wzór cnót obywatelskich i uczciwości. W walce o władzę między Cezarem a Pompejuszem Katon stanął po stronie tego ostatniego, a jego klęskę uznał za równoznaczną upadkowi republiki i z tego powodu popełnił samobójstwo w Utyce (stąd zwany jest też Katonem Utyceńskim). [przypis edytorski]

żywotów godnych pióra Plutarcha albo Carlyle'a — Plutarch (45–125 n.e.), gr. filozof i historyk, autor głośnych Żywotów sławnych mężów; Tomasz Carlyle (1795–1881), historyk i eseista ang., autor dzieła Bohaterowie i kult bohaterów. [przypis edytorski]

żywot (tu daw.) — brzuch, żołądek. [przypis edytorski]

żywot — tu: żołądek, brzuch. [przypis edytorski]

Żywot Władysława czwartegoWładislaw IV Kroi Polski y Szwedzki. Samuela z Skrzypny Twardowskiego. W Lesznie, u Daniela Vetterusa roku MDCL (1650) fol. str. 275; całe dzieło kursywą drukowane. [przypis edytorski]

Żywoty ApostołówDzieje Apostolskie, jedna z ksiąg Nowego Testamentu. [przypis edytorski]

żywo — żwawo, energicznie, emocjonalnie. [przypis edytorski]

Żywy Dziennik — cykliczny program satyryczny prezentowany w getcie w kawiarni „Sztuka”, początkowo przygotowywany przez zespół, w skład którego wchodził m. in. poeta Wacław Teitelbaum, a po wywózkach 1942 roku kontynuowany jednoosobowo przez Schlengla. [przypis edytorski]

żywy — tu o usposobieniu: porywczy, gwałtowny, żarliwy. [przypis edytorski]

żyw — żywy (daw. krótka forma przym.). [przypis edytorski]

żyw, zabit (daw. krótkie formy przym.) — dziś: żywy, zabity. [przypis edytorski]

Żyżkow, czes. Žižkov — dzielnica w centralnej części Pragi. [przypis edytorski]

żyzń ponimat' (ros.) — rozumieć życie. [przypis edytorski]

żżec (starop.) — spalić; żżono: palono. [przypis edytorski]

za a. aza (starop.) — czy, czyż, czyżby; za po polsku nie rozumiesz: czy nie rozumiesz po polsku. [przypis edytorski]

zaabonować — zaprenumerować. [przypis edytorski]

zaakaparować (z fr.) — przywłaszczyć sobie. [przypis edytorski]

za aktorką — Melanią Guilbert. [przypis edytorski]

zaambarasowanie — zakłopotanie. [przypis edytorski]

zaambarasowany (daw.) — zakłopotany. [przypis edytorski]

Zaara — Sahara, pustynia w północnej części Afryki. [przypis edytorski]

zaasekurować (daw.) — ubezpieczyć. [przypis edytorski]

zabacułem (gw.) — popr. forma 1os. lp cz.przesz.: zabaczyłem; zabaczyć (daw. reg.) — zapomnieć. [przypis edytorski]

zabaczać (daw.) — zapominać. [przypis edytorski]

zabaczyć (daw.) — zapomnieć. [przypis edytorski]

zabałamucony — zakłamany, skomplikowany ponad potrzebę. [przypis edytorski]

zabawa (daw.) — zajęcie a. przebywanie. [przypis edytorski]

zabawa (daw.) — zajęcie a. przebywanie. [przypis edytorski]

zabawa (daw.) — zajęcie, zajmowanie się. [przypis edytorski]

zabawa (daw.) — zajęcie (zaproponowane przez tłumacza zamiennie inne określenie). [przypis edytorski]

zabawa (starop.) — zajęcie. [przypis edytorski]

zabawa w kaczora — zapewne zabawa dziecięca zwana w niektórych regionach zabawą w kaczkę i kaczora, czyli rzucanie po wodzie „kaczek”, płaskich kamieni, które mają odbijać się od powierzchni, czemu czasem towarzyszy wyliczanie liczby odbić: o dwóch odbiciach mówi się, że rzucający dał „kaczkę i kaczora”, o czterech, że dał „kaczkę, kaczora, gęś i gęsiora”. [przypis edytorski]

zabawiać się (daw.) — zajmować się. [przypis edytorski]

zabawiać się kośćmi — grać w kości. [przypis edytorski]

zabawiać się (starop.) — zajmować się. [przypis edytorski]

zabawiać się — tu: rozerwać się (grą na lutni). [przypis edytorski]

zabawić (daw.) — zwlekać, zmarnować czas. [przypis edytorski]

zabawić się (daw.) — tu: spędzić czas. [przypis edytorski]

zabawić się (daw.) — zająć się. [przypis edytorski]

zabawka dziecinna — tu: błahostka, bułka z masłem. [przypis edytorski]

zabawka — tu: zabawa; przyjemne, niezobowiązujące zajęcie. [przypis edytorski]

zabawny (daw.) — tu: zajęty. [przypis edytorski]

zabawny — tu: obecny. [przypis edytorski]

zabawy (starop.) — zajęcia. [przypis edytorski]

za bezdurno — za darmo, daremnie. [przypis edytorski]

zabezpieczyć — rusycyzm; pol. znaczenie: zapewnić. [przypis edytorski]

zabić się — tu: zaszyć się. [przypis edytorski]

zabiegać — dziś popr.: zapobiegać. [przypis edytorski]

zabiegać (starop.) — tu: zapobiegać. [przypis edytorski]

zabiegać — tu: zapobiegać. [przypis edytorski]

zabiegających się — dziś popr.: ubiegających się a. zabiegających. [przypis edytorski]

zabiegły — od „zabiegać”, czynić starania. [przypis edytorski]

zabiegły — tu: zapobiegliwy. [przypis edytorski]

zabiegliwość — dziś: zabieganie (o coś). [przypis edytorski]

zabiegliwość — zapobiegliwość, staranność, nieszczędzenie zabiegów i starań połączone z dalekowzrocznością przewidywań co do możliwych konsekwencji. [przypis edytorski]

zabiegliwy (daw.) — tu: energiczny, czynny, sprytny. [przypis edytorski]

zabiegliwy — dziś: zapobiegliwy. [przypis edytorski]

zabiegliwy — zapobiegliwy, staranny, nie szczędzący zabiegów i starań; przewidujący. [przypis edytorski]

zabiegliwy — zapobiegliwy, staranny, nie szczędzący zabiegów i starań. [przypis edytorski]

zabierać (…) znajomości — dziś popr.: zawierać znajomości. [przypis edytorski]

zabierajmyż — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że, skróconą do -ż. [przypis edytorski]

zabież — zajdź mu drogę, nie pozwól przejść. Słowo pochodzi od „biegać”, nie od „zabierać” (dlatego występuje „ż” a nie „rz”). [przypis edytorski]

zabijał się onanią — dawniej uważano, że masturbacja szkodzi zdrowiu. [przypis edytorski]

zabija proroki — dziś popr.: (…) proroków. [przypis edytorski]

zabijatyka (daw.) — bijatyka, bójka. [przypis edytorski]

zabija — w oryginale mamy tu łac. protero, czyli depcze, tratuje. [przypis edytorski]

Zabij Bellerofona, albo sam umieraj, Gdyż on chciał niegodziwie twoje skazić łoże — Anteja kłamie, że Bellerofon próbował ją uwieść, za co powinien ponieść śmierć z rąk jej męża. [przypis edytorski]

zabijeli — konstrukcja z partykułą -li; znaczenie: jeśli zabije. [przypis edytorski]

zabijmyż — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że, skróconą do -ż. [przypis edytorski]

zabijta (gw.) — zabijcie. [przypis edytorski]

zabity — tu: zatwardziały. [przypis edytorski]

zabit — zabity (daw. krótka forma przym.). [przypis edytorski]

zablagować — tu: zagadać, zatrzeć ślady. [przypis edytorski]

zableszczyć na strony oczy (starop.) — przewrócić oczyma. [przypis edytorski]

Close

* Loading