Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5671 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | biologia, biologiczny | botanika | celtycki | chemiczny | dawne | francuski | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | łacina, łacińskie | literacki, literatura | matematyka | medyczne | mitologia germańska | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | potocznie | przestarzałe | regionalne | rodzaj nijaki | rosyjski | rzadki | środowiskowy | staropolskie | turecki | ukraiński | wulgarne | żartobliwie

By language: all | polski


1005 footnotes found

wolej (daw.) — raczej, lepiej. [przypis edytorski]

wolej mu jest (daw.) — on by chętniej. [przypis edytorski]

wolen (daw.) — dziś: wolny (od czegoś). [przypis edytorski]

wolen (daw.) — dziś: wolny; wolen plamy: wolny od plamy, tj. od zmazy na honorze. [przypis edytorski]

wolentarz (daw.) — ochotnik, służący w wojsku bez żołdu. [przypis edytorski]

wolnieć (daw.) — zwalniać, zmniejszać prędkość. [przypis edytorski]

womitować (daw.) — wymiotować. [przypis edytorski]

w on czas (daw.) — wówczas, w tym czasie. [przypis edytorski]

w on czas (daw.) — w owym czasie; w tamtym czasie; w tamtych czasach. [przypis edytorski]

wonczas (daw.) — wtedy, w tym czasie. [przypis edytorski]

w oney dobie (daw.) — w tym momencie. [przypis edytorski]

wonić (daw.) — wonieć; woni: dziś popr. forma 3 os. lp cz.ter.: wonieje. [przypis edytorski]

w ordynku (daw.) — w ustalonym porządku (używane szczególnie w odniesieniu do wojska); w szeregu. [przypis edytorski]

wota (daw.) — głosy. [przypis edytorski]

wotować (daw.) — radzić, wypowiadać się. [przypis edytorski]

wotowanie (daw.) — wygłaszanie opinii i głosowanie. [przypis edytorski]

wotum (daw.) — głos. [przypis edytorski]

wotum (daw.) — zwykle w lm (wota), decyzja, głos, mowa osoby biorącej udział w naradzie, głosowaniu. [przypis edytorski]

woziech (daw.) — dziś popr. Ms. lm: wozach. [przypis edytorski]

wpadniem (daw., gw.) — skrócona forma czasownika 1 os.lm; wpadniemy. [przypis edytorski]

wpatrzon (daw.) — dziś: wpatrzony. [przypis edytorski]

wpierać (daw.) — wmawiać. [przypis edytorski]

wpierw nim (daw.) — zanim. [przypis edytorski]

w pierwszą klobę (daw.) — do dawnego stanu rzeczy. [przypis edytorski]

w półtoru mil (daw.) — o półtorej mili. [przypis edytorski]

w pobok (daw.) — z boku, po bokach. [przypis edytorski]

w podłuż (daw.) — wzdłuż. [przypis edytorski]

wpodle (daw.) — obok, w pobliżu. [przypis edytorski]

wpodle (daw.) — pod, obok, niedaleko. [przypis edytorski]

wpodle (daw.) — pod, obok, niedaleko, wzdłuż czegoś. [przypis edytorski]

wpodle (daw.) — przy, obok. [przypis edytorski]

wpodle (daw.) — tu: obok, przy. [przypis edytorski]

wpodle (daw.) — w pobliżu. [przypis edytorski]

wpodle (daw.) — wzdłuż, obok (jakiejś linii; tu: toru ruchu). [przypis edytorski]

wpodle (daw.) — wzdłuż, podług czegoś. [przypis edytorski]

wpodle (daw.) — wzdłuż; tu: wobec. [przypis edytorski]

w pokładzie (daw.) — w zapasie, odłożone. [przypis edytorski]

w pokładzie leżący (daw.) — odłożony. [przypis edytorski]

w Polszcze (daw.) — dziś popr.: w Polsce. [przypis edytorski]

w przecięciu (daw.) — przeciętnie, średnio. [przypis edytorski]

w przegony (daw.) — w zawody; ścigać się. [przypis edytorski]

wprzód (daw.) — najpierw, wcześniej. [przypis edytorski]

wprzód (daw.) — najpierw, z początku. [przypis edytorski]

wprzód (daw.) — wcześniej, dawniej. [przypis edytorski]

wprzód (daw.) — wcześniej. [przypis edytorski]

wprzód, wprzódy (daw.) — najpierw. [przypis edytorski]

wprzódy (daw., gw.) — najpierw, wcześniej. [przypis edytorski]

wprzódy (daw., gw.) — wcześniej. [przypis edytorski]

wprzódy (daw.) — wcześniej, dawniej. [przypis edytorski]

wprzódy (daw.) — wcześniej, najpierw. [przypis edytorski]

wprzódy (daw.) — wcześniej; najpierw. [przypis edytorski]

wprzódy (daw.) — wcześniej, uprzednio. [przypis edytorski]

wprzódy, przódy a. wprzód (daw.) — wcześniej; najpierw. [przypis edytorski]

wprzódziej (daw.) — wcześniej, najpierw. [przypis edytorski]

wprzódziej (daw.) — wcześniej, uprzednio. [przypis edytorski]

w przodku (daw.) — w straży przedniej. [przypis edytorski]

w przydatku (daw.) — dodatkowo. [przypis edytorski]

w przydatku (daw.) — na dodatek, na dokładkę. [przypis edytorski]

w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]

w przytomności (daw.) — w obecności. [przypis edytorski]

wrażem (daw.) — dziś: wrażym; wraży: wrogi, nieprzyjazny, obcy. [przypis edytorski]

wraży (daw.) — obcy; tu: z wrogiem (bój). [przypis edytorski]

wraży (daw.) — obcy, wrogi, zły. [przypis edytorski]

wraży (daw.) — wrogi, obcy. [przypis edytorski]

wraży (daw.) — wrogi. [przypis edytorski]

wraz (daw.) — naraz, nagle, jednocześnie. [przypis edytorski]

wraz (daw.) — naraz, nagle. [przypis edytorski]

wraz (daw.) — natychmiast. [przypis edytorski]

wraz (daw.) — od razu, natychmiast. [przypis edytorski]

Close

* Loading