Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur... Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5668 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | biologia, biologiczny | botanika | celtycki | chemiczny | dawne | francuski | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | łacina, łacińskie | literacki, literatura | matematyka | medyczne | mitologia germańska | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | potocznie | przestarzałe | regionalne | rodzaj nijaki | rosyjski | rzadki | środowiskowy | staropolskie | turecki | ukraiński | wulgarne | żartobliwie

By language: all | Deutsch | polski


5749 footnotes found

wylany — dziś raczej: wylewny; otwarty na działanie czegoś. [przypis edytorski]

wylany na zbrodnie (daw.) — podatny na zbrodnie. [przypis edytorski]

wylany — tu: hojny. [przypis edytorski]

wylata — dziś popr: wylatuje. [przypis edytorski]

wylazła — w innych wydaniach drukowano w klamrze słowo „łysnęła”; zmieniono za wydaniem: J. Słowacki, Dzieła wszystkie, red. Juliusz Kleiner, Wrocław 1960, t. XII, cz. 1, s. 259. [przypis edytorski]

wylęgnione — wylęgnięte; te, które się wylęgły. [przypis edytorski]

wyleci jak kruk — chodzi tu o generała Jana Krukowieckiego (1772–1850), odznaczonego Krzyżem Kawalerskim Orderu Virtuti Militari, Orderem Obojga Sycylii, Komandora Legii Honorowej. Rozpoczynał karierę w wojsku austr., a kontynuował w armii fr. i armii Księstwa Warszawskiego, brał udział w kampaniach napoleońskich (został ranny pod Smoleńskiem), po Kongresie Wiedeńskim pozostał w wojsku Królestwa Polskiego. Po wybuchu powstania listopadowego dowodził wojskami powstańczymi m.in. w zwycięskiej bitwie pod Białołęką, jednakże jego niesubordynacja wobec rozkazów gen. Chłopickiego w rozgrywającej się tego samego dnia (25 II 1831) bitwie pod Olszynką Grochowską przesądziła prawdopodobnie o klęsce Polaków. Następnie Krukowiecki został gubernatorem Warszawy, a pod koniec powstania przewodniczył Rządowi Narodowemu, a faktycznie również był wodzem wojsk powstańczych. Konserwatysta (ideowo zajmował stanowisko przeciwstawne wobec poglądów np. Lelewela czy Mochnackiego), był przeciwny prowadzeniu dalszej walki z Rosją, zajął się raczej pertraktacjami z Paskiewiczem dotyczącymi warunków kapitulacji, nie przygotował właściwie obrony Warszawy. Krukowiecki nie opuścił jednak, jak sugerują słowa dramatu „rycerzy ginących”. Po kapitulacji Warszawy pozostał w mieście, a po upadku powstania przebywał na zesłaniu w Jarosławiu i Wołogdzie do 1834 r. Następnie powrócił do Królestwa, by do końca życia zajmować się już tylko gospodarowaniem w majątku żony. [przypis edytorski]

wylega się — dziś: wyleguje się. [przypis edytorski]

wylewny — demonstracyjnie okazujący uczucia. [przypis edytorski]

wylewny — okazujący uczucia w wyrazisty sposób. [przypis edytorski]

wylina — pusta skóra pozostała po linieniu węża. [przypis edytorski]

wylina — wylinka; stara skóra, którą zrzucił np. wąż. [przypis edytorski]

wylizie (gw.) — wylezie (pot.). [przypis edytorski]

wylot (daw.) — rękaw kontusza (staropolskiego wierzchniego stroju męskiego) rozcięty po wewnętrznej stronie. [przypis edytorski]

wyloty (daw.) — szerokie, rozcięte rękawy kontusza (staropolskiego wierzchniego stroju męskiego). [przypis edytorski]

wyloty — rękawy kontusza, rozcięte i zwisające luźno lub zarzucane na plecy. [przypis edytorski]

wyloty — szerokie, rozcięte rękawy kontusza. [przypis edytorski]

wyloty — szerokie, rozcięte rękawy kontusza, w czasie walki zarzucane na plecy, żeby nie przeszkadzały. [przypis edytorski]

Wymaga to tylko trzech rzeczy, że przekręcę słowa Bismarcka: Pracy, pracy i jeszcze raz pracy — trawestacja powiedzenia: „Żeby prowadzić wojnę potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i pieniędzy”, przypisywanego najczęściej Raimondowi Montecuccolemu (1609–1680), cesarskiemu feldmarszałkowi i teoretykowi wojskowości. [przypis edytorski]

wymamić a. wymanić (daw. pot.) — wyłudzić, uzyskać podstępem lub natrętnymi prośbami. [przypis edytorski]

wymanić (daw. pot.) — wyłudzić, dzięki oszustwu czy napraszaniu się dostać coś, co się nie należy. [przypis edytorski]

wymanić (daw.) — wyłudzić, uzyskać podstępem lub natrętnymi prośbami. [przypis edytorski]

wymanić, manić (gw.) — wyłudzić, bałamucić. [przypis edytorski]

wymarłych i zrekonstruowanych przez Owena olbrzymich ptaków Nowej Zelandii — mowa o moa, wielkich nielotnych ptakach zamieszkujących Nową Zelandię od plejstocenu do ok. XIV–XV w., kiedy przybyli Maorysi wytępili je polowaniami. [przypis edytorski]

Wymarsz Uderzenia — utwór funkcjonował też jako piosenka z melodią Bronisława Konopczyńskiego, wykorzystana w serialu Kolumbowie na podstawie powieści Romana Bratnego. [przypis edytorski]

wymawiać (daw.) — zastrzegać. [przypis edytorski]

wymawiać — tu: umówić się, zgłosić nową regułę zabawy. [przypis edytorski]

wymawiać — tu: usprawiedliwiać; por.: wymówka. [przypis edytorski]

wymawiać — tu: ustalać reguły zabawy; prosić o przerwę, aby omówić zmianę reguł zabawy. [przypis edytorski]

wymiarkować (daw.) — wywnioskować. [przypis edytorski]

wymiarkować (daw.) — zastanowić się. [przypis edytorski]

wymiarkować (daw.) — zauważyć, zrozumieć, zorientować się. [przypis edytorski]

wymiarkować (daw.) — zorientować się, zrozumieć. [przypis edytorski]

wymiarkować — tu: wywnioskować. [przypis edytorski]

wymierzyć kogo (starop.) — dziś: wymierzyć w kogo (drzewem, tj. kopią). [przypis edytorski]

wymiszkowany — wykastrowany. [przypis edytorski]

wymizerować się — dziś popr. forma: wymizernieć. [przypis edytorski]

wymówić (daw.) — zastrzec sobie w umowie. [przypis edytorski]

wymówić — tu: umówić się, wyznaczyć sobie cel. [przypis edytorski]

wymówić — tu: zastrzec sobie, umawiając się. [przypis edytorski]

wymoczek (biol.) —- dziś: orzęsek, typ pierwotniaków zaliczanych do królestwa protistów. [przypis edytorski]

wymoczek (biol.) — dziś: orzęsek, typ pierwotniaków zaliczanych do królestwa protistów (rozmaitych organizmów różnych od zwierząt, roślin i grzybów); najbardziej znanymi przedstawicielami są pantofelek i wirczyk. [przypis edytorski]

wymownie i z zapałem — w oryginale niem. mit überschwenglicher Begeisterung: z bezgranicznym zapałem. [przypis edytorski]

wymowny herb Filipa Tricouillard — można domyślać się, że obraz na tarczy był związany z nazwiskiem (przezwiskiem) właściciela: Tricouillard oznacza mężczyznę o trzech jądrach (od fr. la couille: jądro). [przypis edytorski]

wymyśleć — dziś popr. wymyślić. [przypis edytorski]

wymyśleć — popr.: wymyślić. [przypis edytorski]

wymysł owego starożytnego malarza, który w ofierze Ifigenii, mając wyobrazić żałobę (…) — Pliniusz, Historia naturalna, XXXV, 73; Cyceron, Mówca, 20, 78. [przypis edytorski]

wyńdzie a. wynidzie (starop. forma) — dziś 3.os. lp cz.przysz: wyjdzie. [przypis edytorski]

wyńdziecie (starop. forma) — wyjdziecie. [przypis edytorski]

wyńdzie (gw.) – wyjdzie. [przypis edytorski]

wyńdzie (starop. forma) — dziś 3.os.lp cz. przysz.: wyjdzie. [przypis edytorski]

wyńdzie (starop. forma) — wyjdzie; tu: przejrzeje. [przypis edytorski]

wynachodzić (daw.) — wynajdować. [przypis edytorski]

wynachodzić (daw.) — wynajdywać, wyszukiwać. [przypis edytorski]

wynaglony — tu: zorganizowany w pośpiechu. [przypis edytorski]

wynagroda — dziś popr.: nagroda a. wynagrodzenie. [przypis edytorski]

wynaleźć — tu: znaleźć. [przypis edytorski]

wynidź (daw. forma) — dziś: wyjdź. [przypis edytorski]

wynidzie (starop. forma) — dziś 3.os. lp cz.przysz.: wyjdzie. [przypis edytorski]

wyniesion — dziś: wyniesiony. [przypis edytorski]

wynijdź (starop.) — wyjdź. [przypis edytorski]

wynijdzie (daw.) — wyjdzie. [przypis edytorski]

wynijść (daw.) — wyjść, opuścić. [przypis edytorski]

wynijść — dziś popr.: wyjść. [przypis edytorski]

wynijść — wyjść. [przypis edytorski]

wynikać (starop.) — tu: wypływać. [przypis edytorski]

wynikać (starop.) — wyglądać, wypływać, wychodzić. [przypis edytorski]

wynikać (starop.) — wyłaniać się. [przypis edytorski]

wynikać — wypływać. [przypis edytorski]

wynioszszy —dziś popr.: wyniósłszy. [przypis edytorski]

wyniść — dziś popr.: wyjść. [przypis edytorski]

wyniść (przestarz.) — wyjść. [przypis edytorski]

Close

* Loading