Oferta dla Przyjaciół

Czytaj teksty współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Ty decydujesz, ile płacisz!

Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
1% dla Wolnych Lektur

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Wolne Lektury, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

x

5668 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | dawne | francuski | grecki | hebrajski | łacina, łacińskie | liczba mnoga | mitologia grecka | niemiecki | przymiotnik | turecki | ukraiński | węgierski | włoski

By language: all | lietuvių | polski


447 footnotes found

exoticum dominium (łac.) — cudzoziemskie panowanie. [przypis redakcyjny]

expedite (łac.) — biegle, swobodnie. [przypis redakcyjny]

expedite (łac.) — dokładnie. [przypis redakcyjny]

expeditis (łac.) — układacie. [przypis redakcyjny]

experientia (łac.) — doświadczenie. [przypis redakcyjny]

experiri (łac.) — próbować szczęścia. [przypis redakcyjny]

expers mortalitatis (łac.) — nie podlegając śmierci. [przypis redakcyjny]

explicare in primordiis (łac.) — wytłumaczyć w samych początkach. [przypis redakcyjny]

Exposition!… (fr.) — Wystawa!… [przypis redakcyjny]

exprimere de verbo ad verbum (łac.) — wyrazić co do słowa. [przypis redakcyjny]

exprimere (łac.) — wyrażać. [przypis redakcyjny]

ex privatis (łac.) — ze spraw osobistych. [przypis redakcyjny]

ex privatis (łac.) — z obywateli. [przypis redakcyjny]

exprobrationem (łac.) — złe wrażenie, wyrzuty. [przypis redakcyjny]

exprobrationis competentem (łac.) — zarzutów dostosowaną. [przypis redakcyjny]

ex profundo (łac.) — z głębi. [przypis redakcyjny]

ex ratione duplici (łac.) — z przyczyny dwojakiej. [przypis redakcyjny]

ex ratione (łac.) — z tej przyczyny. [przypis redakcyjny]

ex ratione (łac.) — z (tej) przyczyny, ze względu na to. [przypis redakcyjny]

ex ratione — z (tej) przyczyny. [przypis redakcyjny]

ex regno Daniae (łac.) — z królestwa Danii. [przypis redakcyjny]

ex re (łac.) — z rzeczy samej, z toku sprawy. [przypis redakcyjny]

ex se (łac.) — od siebie samych. [przypis redakcyjny]

ex semine viri cum ursa (łac.) — z ojca człowieka, z matki niedźwiedzicy. [przypis redakcyjny]

exsequi mandata (łac.) — wykonać rozkazy. [przypis redakcyjny]

extemporale (łac.) — tu: praca piśmienna. [przypis redakcyjny]

extemporaneos discursus (łac.) — nieprzygotowanych rozmów. [przypis redakcyjny]

extemporaneus (łac.) — człowiek piszący bez przygotowania. [przypis redakcyjny]

ex tempore (łac.) — natychmiast, nie namyślając się. [przypis redakcyjny]

extorquebant (łac.) — wydzierali. [przypis redakcyjny]

extra muros (łac.) — poza murami (roz[umie] się: katolicyzmu). [przypis redakcyjny]

extra orbitam ordinationis (łac.) — poza zakres ustaw ordynacji (Myszkowskich). [przypis redakcyjny]

extra patriam (łac.) — za granicę. [przypis redakcyjny]

extra sphaeram (łac.) — nawiasowo. [przypis redakcyjny]

Extrema necessitas extremis nititur rationibus (łac.) — tonący brzytwy się chwyta; dosł. ostateczna konieczność sięga po ostateczne środki. [przypis redakcyjny]

extremis laborans (łac.) — ostatkami robiąca. [przypis redakcyjny]

extremis laborantem (łac.) — ostatecznie ginącą. [przypis redakcyjny]

exuere (łac.) — zdjąć z siebie. [przypis redakcyjny]

ex voto promissi (łac.) — z uczynionej obietnicy. [przypis redakcyjny]

Ezzelino da Romano — namiestnik cesarza Fryderyka II, sławny ze swoich okrutnych rządów. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading