Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5668 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | biologia, biologiczny | botanika | celtycki | chemiczny | dawne | francuski | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | łacina, łacińskie | literacki, literatura | matematyka | medyczne | mitologia germańska | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | potocznie | przestarzałe | regionalne | rodzaj nijaki | rosyjski | rzadki | środowiskowy | staropolskie | turecki | ukraiński | wulgarne | żartobliwie

By language: all | Deutsch | polski


5749 footnotes found

wykiń (z ukr.) — wyrzuć. [przypis edytorski]

wykipia — dziś popr.: kipi. [przypis edytorski]

wykładać — tu: wyjaśniać. [przypis edytorski]

wykład (daw.) — wykładnia, interpretacja. [przypis edytorski]

Wykład harmoniiTraité de l'harmonie réduite à ses principes naturels (Traktat o harmonii zredukowanej do jej naturalnych zasad, 1722). [przypis edytorski]

wykład pragmatyczny — tłumaczenie pewnych zjawisk mające na celu wyjaśnienie wewnętrznych zależności między poszczególnymi faktami, ich przyczyn oraz skutków; wykład (objaśnienie) praktyczne. [przypis edytorski]

wykłady na pensjach muszą się odbywać po rosyjsku (…) polski język może się używać tylko jako pomocniczy — w zaborze rosyjskim w ramach represji po powstaniu styczniowym nasilono rusyfikację i zajęcia w szkołach nakazano prowadzić po rosyjsku, tak jak całą administrację. [przypis edytorski]

wyknąć czego (starop.) — przywykać do czego; dzielności wyknie: przywyka do dzielności, nabiera nawyku dzielności. [przypis edytorski]

wyknąć czego (starop.) — przywykać do czego; Niech wczas twe serce przyszłych pociech wyknie: Niech zawczasu twoje serce przywyka do przyszłych pociech. [przypis edytorski]

wyknęli (starop. forma) — przywykali. [przypis edytorski]

wyknicie (starop. forma) — forma ciągła 3.os. lm trybu rozk.; dziś tylko od dokonanych: nawyknijcie, przywyknijcie; nabierajcie (pobożności). [przypis edytorski]

wykoleć — dziś popr.: wykłuć. [przypis edytorski]

wykończać — dziś raczej: wykańczać. [przypis edytorski]

wykończony — tu: idealny, nieposiadający braków. [przypis edytorski]

wykonał był — daw. czas zaprzeszły: wykonał (wcześniej). [przypis edytorski]

wykonywa — dziś: wykonuje; sprawuje (władzę). [przypis edytorski]

wykonywającego — dziś popr. forma: wykonującego. [przypis edytorski]

wykonywają — dziś popr. forma 3os. lm cz.ter.: wykonują. [przypis edytorski]

wykonywam — dziś: wykonuję. [przypis edytorski]

wykonywasz — dziś częstsza forma 2 os. lp. cz.ter.: wykonujesz. [przypis edytorski]

wykopyrtnąć się — przewrócić się. [przypis edytorski]

wykostkować — wygładzić haft z pomocą kostki. [przypis edytorski]

wykować (starop. forma) — wykuć. [przypis edytorski]

wykować (starop.) — wykuć; tu: wyrzeźbić, wyryć. [przypis edytorski]

wykować — wykuć. [przypis edytorski]

wykpić — wyśmiać. [przypis edytorski]

wykpis, własc. wykpisz (daw. reg.) — szyderca, prześmiewca. [przypis edytorski]

wykradzenie — tu: uwiedzenie panny z dobrego domu; porwanie za zgodą panny, a wbrew woli jej rodziny. [przypis edytorski]

wykrawanka — czapka z czworograniastym dnem, obszyta tzw. barankiem, noszona daw. w Wielkopolsce i na Kujawach. [przypis edytorski]

wykrętnik — krętacz, kłamca. [przypis edytorski]

wykrot — dziura po korzeniach przewróconego drzewa. [przypis edytorski]

wykrot — dziura po wyrwanych korzeniach drzewa. [przypis edytorski]

wykrot — dziura po wyrwanym z korzeniami drzewie. [przypis edytorski]

wykrygowany — od czas. krygować się, oznaczającego nienaturalne zachowanie, wdzięczenie się. [przypis edytorski]

wykrygowany — od czas. krygować się, oznaczającego nienaturalne zachowanie, wdzięczenie się, w przesadnym okazywaniu swojej skromności i dobrego wychowania. [przypis edytorski]

wykrzykać (starop. forma) — wykrzykiwać. [przypis edytorski]

wykrzyka — dziś popr. forma 3 os. lp cz. ter.: wykrzykuje. [przypis edytorski]

wykrzyka — dziś popr. forma 3.os. lp cz.ter.: wykrzykuje. [przypis edytorski]

wykrzyka — dziś popr. forma czas. l. poj. czas. ter.: wykrzykuje (zniekształcone dla rymu). [przypis edytorski]

wykrzyki — dziś: okrzyki a. wykrzykiwanie. [przypis edytorski]

wykrzyknięcie — tu: odwołanie, protest. [przypis edytorski]

wykrzykować (daw.) — dziś popr.: wykrzykiwać. [przypis edytorski]

wykrzykują — obecnie śpiewa się raczej: „wyśpiewują”. [przypis edytorski]

wykrzywiał się brzydko mamce — w oryginale niem.: schnitt der Amme finstere Gesichter, tj. rzucał mamce posępne (ponure) spojrzenia. [przypis edytorski]

wykształceńszy — dziś popr.: bardziej wykształcony. [przypis edytorski]

wykształcić — tu: uformować. [przypis edytorski]

wykusz — część budynku wystająca z fasady a zaczynająca się na pewnej wysokości nad ziemią. [przypis edytorski]

wykusz — element budynku wystający ze ściany i zawierający pomieszczenie. [przypis edytorski]

Wykute z brązu 3, 5-metrowe serce lasowiackie można oglądać na rynku w Baranowie Sandomierskim. Stało się ono nie tylko atrakcją turystyczną. Barbara Sroczyńska dodaje komentarz: „A na rynku tutaj w Baranowie Babcia Hania Rzeszutowa [czyli Anna Rzeszut z Zespołu Obrzędowego „Lasowiaczki” z Baranowa Sandomierskiego — przyp. red.] tam ze swoijim kolegą odszukały to w zapiskach gdzieś czy legendach, i na to pamiątke jest na rynku postawiune serce lasowiackie. I młode pary, teraz jak ślub biorą, to sie zdarza, że przychodzo zakładajo kłódke na tym serduszku wieszajo, to na pamiątke, ze zamykajo swoją miłość i chcą być razem do końca życia ji tam robio se zdjęcia. Turyści też, jak przyjeżdżajo, to se robio zdjęcia. Jest legenda w skrócie napisana i można przeczytać”. [przypis edytorski]

wykwitują — dziś popr. forma: wykwitają. [przypis edytorski]

wyłączniej — tu: przeważnie, najczęściej. [przypis edytorski]

wyładowywa — dziś popr.: wyładowuje. [przypis edytorski]

wyłają — przywołają to do porządku przy pomocy słów. [przypis edytorski]

wyłajać — ostro kogoś zganić. [przypis edytorski]

Wyłamawszy zamku bramy, Twardowski błądził wśród gmachów — fragment utworu A. Mickiewicza Dziady. Widowisko, część I. Patrz: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dziady-dziady-widowisko-czesc-i.html#f230. [przypis edytorski]

wyłóg — wywinięta i obszyta innym materiałem klapa marynarki. [przypis edytorski]

wyłogi — wywinięta klapa ubrania, dla ozdoby pokryta innym materiałem. [przypis edytorski]

wyłuszczyć (daw.) — wyjaśnić, wytłumaczyć. [przypis edytorski]

wyłuszczyć — przedstawić, wyjaśnić. [przypis edytorski]

wylać się — wypowiedzieć (szeroko), wynurzyć, zwierzyć. [przypis edytorski]

wylane wzajem dla siebie — chodzi o wylewność uczucia. [przypis edytorski]

wylan na — wylany na coś, podatny na coś. [przypis edytorski]

wylany (daw.) — ofiarny, życzliwy, serdeczny. [przypis edytorski]

wylany (daw.) — wylewny, serdeczny. [przypis edytorski]

Close

* Loading