Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5668 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | biologia, biologiczny | botanika | celtycki | chemiczny | dawne | francuski | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | łacina, łacińskie | literacki, literatura | matematyka | medyczne | mitologia germańska | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | potocznie | przestarzałe | regionalne | rodzaj nijaki | rosyjski | rzadki | środowiskowy | staropolskie | turecki | ukraiński | wulgarne | żartobliwie

By language: all | Deutsch | polski


5749 footnotes found

wyciąg w zad (gw.) — wyciągnij w tył. [przypis edytorski]

wycięto jest (daw. forma) — dziś forma r.n.: jest wycięte, zostało wycięte. [przypis edytorski]

wycieczka (starop.) — tu: wyprawa wojenna, wypad. [przypis edytorski]

Wycieczki Wordswortha — chodzi o dziewięcioczęściowy poemat ang. poety romantycznego, Williama Wordswortha (1770–1850) The Excursion z 1814, wydany pośmiertnie. [przypis edytorski]

wycieńczon — dziś: wycieńczony. [przypis edytorski]

wyciśniony (daw.) — wyciśnięty, odciśnięty. [przypis edytorski]

wyciśniony (starop.) — ciśnięty, rzucony. [przypis edytorski]

wyciśniony (starop. forma) — wyrzucony; ciśnięty. [przypis edytorski]

wyciśniony (starop.) — wyrzucony; por. cisnąć. [przypis edytorski]

wyciskać — tu: rzucać, ciskać czymś. [przypis edytorski]

wycisk (daw.) — coś, co zostało wyciśnięte a. wyleciało, wyprysło na zewnątrz. [przypis edytorski]

wycniół sie (gw.) — przecknął, obudził się. [przypis edytorski]

wycug — dożywotnie utrzymanie, jakie powinny zapewnić dzieci rodzicom, po przepisaniu przez nich majątku na dzieci. [przypis edytorski]

wycyganiać — uzyskiwać za pomocą oszustwa; słowo wycyganić w sposób stereotypowy i krzywdzący łączy przynależność do grupy etnicznej (Cyganie, dziś raczej: Romowie) z zachowaniami przestępczymi (oszustwo, kradzież). [przypis edytorski]

wycyganić — uzyskać za pomocą oszustwa; słowo wycyganić w sposób stereotypowy i krzywdzący łączy przynależność do grupy etnicznej (Cyganie, dziś raczej: Romowie) z zachowaniami przestępczymi (oszustwo, kradzież). [przypis edytorski]

wycyganić — wyłudzić, uzyskać za pomocą oszustwa; słowo wycyganić w sposób stereotypowy i krzywdzący łączy przynależność do grupy etnicznej (Cyganie, dziś raczej: Romowie) z zachowaniami przestępczymi (oszustwo, kradzież). [przypis edytorski]

wyczerpnąć — dziś popr.: wyczerpać. [przypis edytorski]

wyczerpnąć — dziś tylko jako czynność wielokrotna: wyczerpać. [przypis edytorski]

wyczerpnąłem — dziś tylko jako czynność wielokrotna: wyczerpałem. [przypis edytorski]

wyczerpniony — dziś popr.: wyczerpany. [przypis edytorski]

Wyczha! — okrzyk łowiecki zachęcający psy do ataku; huzia! [przypis edytorski]

wyczmucić się — rozczmuchać się, otrząsnąć się. [przypis edytorski]

Wyczółkowski, Leon (1852–1936) — malarz, grafik, rysownik, jeden z najważniejszych przedstawicieli realizmu w Polsce. [przypis edytorski]

Wyczółkowski, Leon (1852–1936) — malarz młodopolski, przedstawiciel nurtu realistycznego. [przypis edytorski]

wydążyć (daw.) — zdążyć, nadążyć. [przypis edytorski]

wydążyć (daw.) — zdążyć. [przypis edytorski]

wydać (daw.) — ukazać. [przypis edytorski]

wydać przeciwko mnie listyLettres sur le Christianisme de J. J. Rousseau (Listy o chrystianizmie J. J. Rousseau), opublikowane w lipcu 1763. [przypis edytorski]

wydać się (daw.) — wydarzyć się, ukazać się. [przypis edytorski]

wydać się — wyjść za mąż. [przypis edytorski]

wydać — tu: pokazać, ujawnić. [przypis edytorski]

wydać — tu: wyrazić. [przypis edytorski]

wydać wojnę — wypowiedzieć komuś, wszcząć z kimś wojnę. [przypis edytorski]

wydaję się innym, anormalnym, szalonym — dziś zwykle: wydaję się inny, anormalny, szalony. [przypis edytorski]

wydaje mi się teraz dziwnie… Przewrotnym — dziś raczej: „wydaje mi się dziwnie… przewrotne”. [przypis edytorski]

wydała (…) się poważną (daw.) — dziś: wydała się poważna. [przypis edytorski]

wydała się (…) zabawną — dziś z B.: wydała się zabawna. [przypis edytorski]

wydał (…) instrukcją (daw.) — dziś: wydał instrukcję. [przypis edytorski]

wydał jej paszport — w Imperium Rosyjskim funkcjonowały paszporty wewnętrzne, uprawniające do wyjazdu poza granice swojej jednostki administracyjnej. [przypis edytorski]

wydało się (…) nieprzystojnym — dziś: wydało się nieprzystojne. [przypis edytorski]

wydało się pięknym i słodkim — daw. czas.: być, wydawać się, stawać się itp. wymagały N.; dziś z B.: wydało się piękne i słodkie. [przypis edytorski]

wydał się jej nowym Fieskiem — tj. bohaterem tragedii Schillera Sprzysiężenie Fieska w Genui. Giovanni Luigi Fieschi (Fiesco) (1522–1547) zainicjował zakończoną niepowodzeniem próbę przewrotu politycznego w Genui. [przypis edytorski]

wydalać się (daw.) — opuszczać jakieś miejsce. [przypis edytorski]

wydalać się — oddalać się skądś, opuszczać jakieś miejsce. [przypis edytorski]

wydalić się (daw.) — dziś: oddalić się; wyjechać. [przypis edytorski]

wydalić się (daw.) — oddalić się. [przypis edytorski]

wydalić się (daw.) — oddalić się; wyjechać. [przypis edytorski]

wydanej in 12° na lichym papierze — książka wydana tak, że strony powstawały przez podział arkusza wydawniczego na 12 części. [przypis edytorski]

wydanie w ósemce — chodzi o rozmiar arkusza papieru, na którym drukowano książkę; rozmiary te były zestandaryzowane już na przełomie XVIII i XIX w. i format zerowy odnosił się do arkusza o powierzchni 1 m2 przy proporcjach boków jak 1 do pierwiastka z 2, co daje w przybliżeniu 841mm na 1189 mm; wspomniana tu ósemka (arkusz podstawowy złożony na osiem części) ma wymiary 54 mm na 74 mm. W Ameryce istnieją pewne niewielkie różnice ze względu na stosowanie cali jako jednostki miary. [przypis edytorski]

wydartem — daw. forma N. i Msc. lp przymiotników i imiesłowów przym. r.n.; dziś tożsama z r.m.: wydartym. [przypis edytorski]

wydaszże (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że. [przypis edytorski]

wydawać (daw.) — tu: odpowiadać. [przypis edytorski]

wydawać lekcję (daw.) — odpowiadać, recytować przed kimś zadany materiał lekcyjny. [przypis edytorski]

wydawać lekcję (daw.) — recytować przed kimś zadany materiał lekcyjny; por. wydawać głos. [przypis edytorski]

wydawać lekcje (daw.) — recytować przed kimś zadany materiał lekcyjny; por. wydawać głos. [przypis edytorski]

wydawać lekcje — recytować przed kimś zadany materiał lekcyjny. [przypis edytorski]

wydawać lekcje — recytować wyuczone lekcje zadane jako praca domowa. [przypis edytorski]

wydawać reszty — dziś popr.: wydawać resztę. [przypis edytorski]

wydawać się — tu: podobać się, robić wrażenie. [przypis edytorski]

wydawać się — wyglądać. [przypis edytorski]

wydawać — tu daw.: wydawać lekcję, czyli odpowiadać przy tablicy. [przypis edytorski]

wydawać, właśc. wydawać lekcję — odpowiadać na ocenę z zadanego tematu. [przypis edytorski]

wydawa — dziś popr. forma 3.os.lp: wydaje. [przypis edytorski]

wydawał się (…) mniejszym — dziś: wydawał się mniejszy. [przypis edytorski]

wydawa (starop. forma) — wydaje. [przypis edytorski]

wydawca powiada, iż list ów wpadł mu w ręce przed kilku tygodniami u księgarzy berlińskich — Formey wziął go z broszury braci Cramer z Genewy, oficjalnych wydawców Woltera. [przypis edytorski]

wydechiwanie — dziś popr.: wydychanie. [przypis edytorski]

wyderkaf (daw., z niem. Wiederkauf) — forma pobierania zakazanych wówczas przez Kościół odsetek od pożyczki, udzielonej właścicielowi nieruchomości, spłacanych dochodem z tej nieruchomości; tzw. kupno renty. [przypis edytorski]

wydłabić (starop.) — wydławić; wydusić. [przypis edytorski]

wydobyła „Drugą książeczkę” PromykaDruga książeczka do wprawy w czytaniu, opracowana dla użytku dzieci wiejskich przez autora elementarzy i propagatora oświaty ludowej Konrada Prószyńskiego (1851–1908), publikującego pod pseud. Kazimierz Promyk. [przypis edytorski]

wydołać (daw.) — poradzić sobie, zadowolić, usatysfakcjonować (co w tym kontekście może oznaczać zarówno spełnienie życzeń, jak stanięcie do pojedynku). [przypis edytorski]

wydołać (daw.) — poradzić sobie z czymś. [przypis edytorski]

wydroże — droga a. ścieżka wykuta w skale. [przypis edytorski]

wydrożony (daw.) — dziś: wydrążony. [przypis edytorski]

wydrożony (starop.) — wydrążony; wyrzeźbiony a. wygrawerowany. [przypis edytorski]

Wy drudzy pójść możecie, gdzie się walka toczy — bogowie olimpijscy brali czynny udział w walkach toczących się pod Troją. [przypis edytorski]

wydrwić — tu: uzyskać sprytnie, wyprosić za pomocą fortelu. [przypis edytorski]

wydrwić — tu: wyłudzić. [przypis edytorski]

wydrzej — dziś popr. forma: wydrzyj. [przypis edytorski]

wydrzem, zabijem itp. (daw.) — skrócona forma czasownika 1 os. lm; dziś: wydrzemy, zabijemy itp. [przypis edytorski]

wydrzeźniać — przedrzeźniać. [przypis edytorski]

wydundzić (gw.) — wypić szybko, dużymi łykami. [przypis edytorski]

Close

* Loading