Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5673 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all | architektura | białoruski | biologia, biologiczny | chemiczny | czeski | dawne | francuski | frazeologia, frazeologiczny | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | hiszpański | łacina, łacińskie | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | niemiecki | poetyckie | potocznie | przestarzałe | regionalne | rodzaj nijaki | rosyjski | rodzaj żeński | rzadki | staropolskie | ukraiński | żartobliwie

By language: all | polski


947 footnotes found

zaliżeś (…) zapomniał (daw.) — czy żeś zapomniał; czyż zapomniałeś. [przypis edytorski]

zalterowany (daw., gw.) — zmieniony, zmieszany. [przypis edytorski]

zamagnetyzowany (daw.) — tu: zahipnotyzowany. [przypis edytorski]

zamaszkarzony (daw.) — zamaskowany. [przypis edytorski]

zamęście (daw.) — zamążpójście, małżeństwo (dla kobiety). [przypis edytorski]

zamęście (daw.) — zamążpójście, małżeństwo. [przypis edytorski]

zamężcie (daw.) — zamęście, małżeństwo (dla kobiety). [przypis edytorski]

zamieszkać (daw.) — zapomnieć, zaniechać, opuścić (por. omieszkać); tu: zmarnować. [przypis edytorski]

zamkniony (daw.) — dziś popr.: zamknięty. [przypis edytorski]

zamkniony (daw.) — dziś: zamknięty. [przypis edytorski]

zamnożyć się (daw.) — rozmnożyć się. [przypis edytorski]

zamorczyk a. zamorszczyk (daw.) — przybysz zza morza, mieszkaniec zamorski. [przypis edytorski]

zamożysty (daw.) — możny, potężny; zamożny, bogaty. [przypis edytorski]

zamrzeć (daw.) — umrzeć. [przypis edytorski]

za nadrę (daw.) — w zanadrze. [przypis edytorski]

zaniepodziać się (daw.) — zagubić się. [przypis edytorski]

zankiel a. zamkiel (daw., z niem.) — klamra, sprzączka. [przypis edytorski]

zapamiętać się (daw.) — zamyślić się a. zająć jedną rzeczą, nie zwracając uwagi na nic innego. [przypis edytorski]

zapamiętalec (daw.) — człowiek zapamiętały, pełen pasji. [przypis edytorski]

zapamiętany (daw.) — tu: zapomniany (!). [przypis edytorski]

zapamiętywa (daw.) — dziś: zapamiętuje. [przypis edytorski]

zapamiętywasz się (daw.) — zapamiętujesz się. [przypis edytorski]

zaparte (daw.) — zamknięte. [przypis edytorski]

zapędliwy (daw.) — popędliwy, skłonny do szybkiego a nieprzemyślanego działania. [przypis edytorski]

zaperzony (daw.) — rozgniewany. [przypis edytorski]

zapiać (daw.) — zaśpiewać. [przypis edytorski]

zapiecnik (daw.) — człowiek wylegujący się za piecem, próżniak, wygodniś, niedołęga. [przypis edytorski]

za pierwszą razą (daw.) — dziś: za pierwszym razem. [przypis edytorski]

zapłonić (daw.) — zaczerwienić, oblać rumieńcem. [przypis edytorski]

zapłonić się (daw.) — zaczerwienić się, oblać się rumieńcem. [przypis edytorski]

zapłonić się (daw.) — zaczerwienić się. [przypis edytorski]

zapłoniony (daw.) — zaczerwiony, oblany rumieńcem. [przypis edytorski]

zapóźnić się (daw.) — spóźnić się. [przypis edytorski]

zapona (daw.) — zasłona, kotara. [przypis edytorski]

zapowiedzieć (daw.) — zabronić. [przypis edytorski]

zapowietrzony (daw.) — zadżumiony, chory na dżumę; gw. używane jako wyzwisko. [przypis edytorski]

za powrotem (daw.) — po powrocie; kiedy wrócę. [przypis edytorski]

za powrotem (daw.) — wracając; kiedy powróci. [przypis edytorski]

zapoznać kogoś (daw.) — zapomnieć o kimś. [przypis edytorski]

zapoznaliżeśmy się (daw.) — konstrukcja z partykułą -że- pomiędzy tematem a końcówką czasownika; znaczenie: czy zapoznaliśmy się. [przypis edytorski]

zapoznany (daw.) — niedoceniony. [przypis edytorski]

zapoznany (daw.) — nieodkryty, nierozpoznany; taki, na którym się nie poznano. [przypis edytorski]

zapoznany (daw.) — niepoznany a. zapomniany. [przypis edytorski]

zapoznany (daw.) — nieznany, niedoceniony, zapomniany. [przypis edytorski]

zapoznany (daw.) — zapomniany a. niepoznany; pozostający poza poznaniem (poza kręgiem rzeczy poznawanych). [przypis edytorski]

zapoznany (daw.) — zapomniany, niedoceniony. [przypis edytorski]

zapoznany (daw.) — zapomniany, nieznany, niepoznany. [przypis edytorski]

zapoznawać kogoś (daw.) — nie doceniać kogoś; przeoczać, zapominać o kimś. [przypis edytorski]

zapoznawać kogoś (daw.) — nie doceniać kogoś; przeoczać; zapominać o kimś. [przypis edytorski]

za prawem (daw.) — za sprawą prawa. [przypis edytorski]

zaprószyć sobie głowę kimś (daw.) — zawrócić sobie kimś głowę, zakochać się w kimś. [przypis edytorski]

zaprowadzić (daw.) — tu: urządzić, założyć. [przypis edytorski]

zaprzaństwo (daw.) — dopuszczenie się zdrady, zaparcie się prawdy, ideałów itp. [przypis edytorski]

zaprzeć (daw.) — tu: zablokować. [przypis edytorski]

zaprzeć (daw.) — zamknąć; tu forma: zaparto: zamknięto. [przypis edytorski]

zaprzeć (daw.) — zamknąć, zablokować. [przypis edytorski]

zaprzeć drzwi (daw.) — zamknąć drzwi. [przypis edytorski]

zaprzeć się (daw.) — zaprzeczyć czemuś. [przypis edytorski]

zapust (gw.), zapusty (daw.) — ostatnie dni karnawału; ostatki. [przypis edytorski]

zapustny (daw.) — związany z zapustami, tj. hucznie i wesoło obchodzonymi ostatnimi dniami karnawału. [przypis edytorski]

zapusty (daw.) — karnawał, przebierańce. [przypis edytorski]

zapusty (daw.) — ostatnie dni karnawału; ostatki. [przypis edytorski]

zaradzim (daw.) — tu: forma krótsza użyta w celu utrzymania rytmu jedenastozgłoskowca; forma podst.: zaradzimy. [przypis edytorski]

zaranek (daw.) — tu: poranek, początek. [przypis edytorski]

za rano (daw.) — za wcześnie. [przypis edytorski]

zardzawiałe (daw.) — dziś: zardzewiałe. [przypis edytorski]

zaródź (daw.) — zaczątek, zalążek. [przypis edytorski]

zarozumienie (daw.) — dziś: zarozumiałość. [przypis edytorski]

zarwaniec (daw.) — miejsce, gdzie jest pełno zamieszania, ruchu, zamętu. [przypis edytorski]

zarzeczywisty (daw.) — nierzeczywisty. [przypis edytorski]

zarznąć (daw.) — dziś popr.: zarżnąć. [przypis edytorski]

zarzutka (daw.) — narzutka, okrycie damskie zarzucane na ramiona. [przypis edytorski]

zarzutka (daw.) — narzutka, okrycie zarzucane na ramiona. [przypis edytorski]

zaścierka (daw.) — zapaska, fartuszek. [przypis edytorski]

zasadzać się na czymś (daw.) — opierać się na czymś. [przypis edytorski]

zasadzić (daw.) — nasadzić, umieścić na czymś. [przypis edytorski]

Close

* Loading