Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Oferta dla Przyjaciół

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur. Kliknij, by przejść do strony płatności!

x
X
Support!
Help free the book!George Orwell - Rok 1984
collected: 11906.44 złneeded: 18750.00 złuntil fundraiser end:
Help free the book!

5647 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | dawne | francuski | grecki | gwara, gwarowe | holenderski | język, językowy, językoznawstwo | łacina, łacińskie | liczba mnoga | mitologia grecka | mitologia rzymska | niemiecki | potocznie | przenośnie | przestarzałe | regionalne | rosyjski | staropolskie | ukraiński | włoski

By language: all | polski


367 footnotes found

pro patria (łac.) — dla ojczyzny. [przypis redakcyjny]

propinat (łac.) — dosł. daje do picia, częstuje; miota. [przypis redakcyjny]

proponendo (łac.) — przedkładając. [przypis redakcyjny]

proponendo (łac.) — wmawiając. [przypis redakcyjny]

proponendo novam electionem stante vita (łac.) — proponując nową elekcję za życia (panującego). [przypis redakcyjny]

proporcją (z łac.) — forma staropolska, dziś mówimy: proporcję; tu w znaczeniu: umiar. [przypis redakcyjny]

proposition (łac.) — przedsięwzięcie. [przypis redakcyjny]

pro posse meo cum conditione (łac.) — według sił moich pod warunkiem. [przypis redakcyjny]

pro posse meo (łac.) — według mej możności. [przypis redakcyjny]

proposueram (łac.) — sobie zamierzyłem. [przypis redakcyjny]

proposui (łac.) — postanowiłem. [przypis redakcyjny]

proposuimus explere votum (łac.) — postanowiliśmy wypełnić ślub. [przypis redakcyjny]

proposuit benevolam regni abdicationem (łac.) — wniósł dobrowolne złożenie korony. [przypis redakcyjny]

propozyt (daw., z łac.) — zamiar. [przypis redakcyjny]

propria virtute et consilio (łac.) — własnym męstwem i rozumem. [przypis redakcyjny]

propria virtute (łac.) — własnymi siłami. [przypis redakcyjny]

proprietatem (łac.) — własność. [przypis redakcyjny]

propter bonum pacis (łac.) — dla miłego pokoju. [przypis redakcyjny]

propter bonum Reipublicae (łac.) — dla dobra Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

propter casum (łac.) — na przypadek. [przypis redakcyjny]

propter cras (łac.) — z powodu jutra. [przypis redakcyjny]

propter meliorem certitudinem (łac.) — dla lepszej pewności. [przypis redakcyjny]

propter meliorem ordinem et disciplinam solidam (łac.) — dla lepszego porządku i dobrej karności. [przypis redakcyjny]

propter meliorem ordinem (łac.) — dla lepszego porządku. [przypis redakcyjny]

propter offensam (łac.) — z powodu obrazy; żeby nie obrazić. [przypis redakcyjny]

propter visibilem desolationem (łac.) — dla widomego spustoszenia. [przypis redakcyjny]

pro publico bono (łac.) — dla wspólnego dobra. [przypis redakcyjny]

propugnaculum (łac.) — obrona, tarcza. [przypis redakcyjny]

pro Republica (łac.) — dla Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

proscenia (łac.) — przygrywki [przed przedstawieniem teatralnym — Red. WL) [przypis redakcyjny]

pro serio (łac.) — usilnie. [przypis redakcyjny]

prospera sui memoria insatiabiliter paranda (łac.) — szczęśliwą o sobie pamięć nieustannie przygotowywać musi. [przypis redakcyjny]

prospiciendo (łac.) — zabiegać. [przypis redakcyjny]

protegere (łac.) — osłaniać. [przypis redakcyjny]

pro tempore (łac.) — na chwilę. [przypis redakcyjny]

protestor (łac.) — protestuję, oświadczam uroczyście. [przypis redakcyjny]

protractione litigiorum (łac.) — przez przewlekanie procesów. [przypis redakcyjny]

protulit (łac.) — napisał. [przypis redakcyjny]

protunc (łac.) — natenczas. [przypis redakcyjny]

protunc (łac.) — teraz. [przypis redakcyjny]

protunc (łac.) — zaraz. [przypis redakcyjny]

protunc temerario ausu (łac.) — wówczas nieroztropną odwagą. [przypis redakcyjny]

pro ultima siti (łac.) — na ostateczną ucieczkę. [przypis redakcyjny]

provisionis (łac.) — procentowa. [przypis redakcyjny]

provocatus (łac.) — wzywany. [przypis redakcyjny]

provoluta tanto sanguine … parta decora … praemia virtuti restituam, cultores agris, altaria templis et pristinum (…) (łac.) — stracone, obfitą krwią… zdobyte zaszczyty … nagrodę cnocie oddam, oraczów rolom, ołtarze kościołom, i dawny… blask przywrócę. [przypis redakcyjny]

prowizja (z łac.) — zapas żywności. [przypis redakcyjny]

proximam quamquam poenam, antequam poeniteret, ultum properant (łac.) — wymierzają jaką bądź karę, nie dawszy czasu na pokutę. [przypis redakcyjny]

Prym (z łac.) — pierwsze miejsce, pierwszeństwo. [przypis redakcyjny]

przefakcjować (z łac.) — przekabacić, przeciągnąć na swą stronę. [przypis redakcyjny]

przegaudować (z łac.) — przehulać. [przypis redakcyjny]

publica persona (łac.) — osoba publiczna. [przypis redakcyjny]

publice (łac.) — publicznie. [przypis redakcyjny]

publiciter bonum (łac.) — publicznym dobrem. [przypis redakcyjny]

publico decreto (łac.) — wyrokiem publicznym. [przypis redakcyjny]

publicum bonum (łac.) — dobro wspólne. [przypis redakcyjny]

pugilat (łac.) — walka na pięści. [przypis redakcyjny]

pugna stataria (łac.) — we wstępnym boju. [przypis redakcyjny]

pulvis es et in pulverem (łac.) — prochem jesteś i w proch (się obrócisz). [przypis redakcyjny]

pusillus grex (łac.) — maleńka trzódka. Wedle nauki Kalwina ogromna większość ludzi jest już z góry skazana na męki piekielne, a tylko „maleńka trzódka” wybranych dostanie się do nieba. [przypis redakcyjny]

putredo (łac.) — zgnilizna. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading