Wolne Lektury potrzebują pomocy...

Biblioteka Wolne Lektury to podstawowe źródło bezpłatnych lektur szkolnych dla uczniów i nauczycieli. Jesteśmy za darmo, bo utrzymujemy się z dobrowolnych darowizn i dotacji. Na stałe wspiera nas 326 czytelników i czytelniczek. Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Potrzebujemy Twojej pomocy!

Jak nam pomóc?

1. Wpłacając niewielką, comiesięczną darowiznę. Stałe wpłaty mają wielką moc, bo dają bibliotece stabilność! Z góry dziękujemy!

2. Przekazując na Wolne Lektury 1% podatku. To nic nie kosztuje, wystarczy podać w formularzu PIT numer KRS: 0000070056 i organizacja: fundacja Nowoczesna Polska.

3. Zamieszczając informację o zbiórce na Wolne Lektury w mediach społecznościowych. Czasami wystarczy jedno dobre słowo!

W Wolnych Lekturach często mawiamy, że nasza praca to „czytanie dzieciom książek”. Robimy to od 12 lat. Dziś Wolne Lektury potrzebują Twojej pomocy — bez wsparcia nie będziemy mogli tego robić dalej.

Dorzuć się do Wolnych Lektur!
Przejdź do biblioteki
Wesprzyj nas

Wesprzyj nas!

x

5571 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | białoruski | chemiczny | dawne | filozoficzny | francuski | geografia, geograficzny | grecki | gwara, gwarowe | historia, historyczny | hiszpański | łacina, łacińskie | liczba mnoga | medyczne | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | prawo, prawnicze | przestarzałe | regionalne | rosyjski | rodzaj żeński | rzadki | staropolskie | ukraiński | włoski | wojskowy | żartobliwie

By language: all | polski


784 footnotes found

in haec verba (łac.) — w te słowa. [przypis redakcyjny]

in hoc signo vinces (łac.) — pod tym znakiem zwyciężysz. [przypis edytorski]

in hoc silentio (łac.) — w takiej ciszy. [przypis redakcyjny]

in hostico (łac.) — w kraju nieprzyjacielskim. [przypis redakcyjny]

in hostico ostentare (łac.) — w ziemi nieprzyjacielskiej ukazać. [przypis redakcyjny]

inhumaniter (łac.) — nieludzko. [przypis redakcyjny]

inibunt operam (łac.) — dołożą starania. [przypis redakcyjny]

inicjacja (z łac.) — wprowadzenie w coś, początek czegoś. [przypis redakcyjny]

in illo fervore (łac.) — w owej gorącej chwili. [przypis redakcyjny]

Inimici Dei terram lingent (łac.) — Ps 71, 9. [przypis tłumacza]

inimicos (łac.) — nieprzyjaciół. [przypis edytorski]

inimicus homo (łac.) — nieprzyjazny człowiek. [przypis redakcyjny]

in impuris naturalibus (łac.) — w nieczystych sprawach natury. [przypis edytorski]

in infinitum (łac.) — w nieskończoność, do nieskończoności. [przypis edytorski]

in integro (łac.) — w całości. [przypis redakcyjny]

initia (łac.) — wstępne starania. [przypis redakcyjny]

Initium Calamitatis Regni (łac.) — początek nieszczęść królestwa. [przypis redakcyjny]

Initium sancti Evangelii (łac.) — początek św. Ewangelii. [przypis edytorski]

initium (z łac.) — początek. [przypis redakcyjny]

iniunctum (łac.) — zalecone. [przypis redakcyjny]

iniungimus (łac.) — poruczamy. [przypis redakcyjny]

In Iunio, id est (łac.) — w czerwcu, to jest. [przypis redakcyjny]

iniuria a. injuria (łac.) — szkoda, krzywda, uszczerbek, ujma; obraza, zniewaga, obelga. [przypis edytorski]

iniuria (łac.) — dosł. bezprawie; krzywda. [przypis edytorski]

iniuriam (łac.) — krzywdę. [przypis edytorski]

iniuriam (łac.) — krzywdę. [przypis redakcyjny]

iniuriam recentem (łac.) — świeżą krzywdę. [przypis redakcyjny]

iniurias (łac.) — srogości. [przypis redakcyjny]

in iusta defensione (…) iniuria (łac.) — w słusznej obronie życia, ciężką podrażniony obelgą. [przypis edytorski]

iniustitiam (łac.) — niesprawiedliwość. [przypis redakcyjny]

injuria (łac.) — zniewaga. [przypis edytorski]

injuriamus (łac.) — krzywdzimy. [przypis redakcyjny]

inkomodować (z łac., daw.) — sprawiać komuś kłopot. [przypis edytorski]

inkomodować (z łac. incommodum: niedogodność) — narażać na niewygody. [przypis edytorski]

inkomodować (z łac. incommodum: niedogodność, nieprzyjemność) — narażać na niewygody. [przypis redakcyjny]

inkomodować (z łac.) — niepokoić, męczyć, sprawiać kłopot. [przypis edytorski]

inkomodować (z łac.) — niepokoić, męczyć, sprawiać kłopot. [przypis redakcyjny]

inkomodować (z łac.) — niepokoić, pozbawiać wygody, sprawiać kłopot. [przypis redakcyjny]

inkomodować (z łac.) — niepokoić, przeszkadzać. [przypis edytorski]

inkomodować (z łac.) — sprawiać kłopot. [przypis edytorski]

inkrement (z łac.) — wzrost. [przypis edytorski]

inkrement (z łac.) — wzrost. [przypis redakcyjny]

inkubacja (z łac.) — spanie w świątyniach w celu otrzymania od bogów wskazówek. [przypis edytorski]

inkunabuły (z łac.) — najwcześniejsze wytwory sztuki drukarskiej. [przypis edytorski]

inkursja (z łac.) — najazd, napad. [przypis redakcyjny]

inkursja (z łac.) — najazd. [przypis edytorski]

inkwietować (łac.) — niepokoić. [przypis redakcyjny]

inkwizycja (z łac.) — badanie, dochodzenie. [przypis edytorski]

inkwizycja (z łac.) — tu: jurysdykcja, prawo. [przypis edytorski]

in lancem considerationis (łac.) — na szalę rozwag. [przypis redakcyjny]

in laudem dominicae Nativitatis (łac.) — na uroczysty obchód Bożego Narodzenia. [przypis redakcyjny]

in legem perpetuam et irrevocabilem (łac.) — za wieczne i nieodwołalne prawo. [przypis redakcyjny]

in liberis suffragiis (łac.) — w wolnych wyborach. [przypis edytorski]

in liberis suffragiis (łac.) — w wolnych wyborach. [przypis redakcyjny]

in libris amoris (łac.) — w księgach miłości. [przypis edytorski]

in loco parentis (łac.) — na miejscu rodziców, w zastępstwie rodziców. [przypis edytorski]

in maiori (łac.) — w większej. [przypis redakcyjny]

in malam partem (łac.) — na złą stronę. [przypis redakcyjny]

in manibus bene meritorum (łac.) — w ręku dobrze zasłużonych. [przypis redakcyjny]

In manicis (…) rerum est (łac.) — „W kajdankach i na rączkach i na nóżkach obu,/ Dam cię więzić, a przy tym i straż bezlitosną!”/ „To mnie sam Bóg, gdy zechcę, uwolni”. Ja sądzę,/ Że chciał rzec: „Umrę” — bo śmierć wszystko tutaj kończy! (Horatius, Epistulae, I, 16, 76; tłum. Edmund Cięglewicz).

in manus (łac.) — dosł.: w rękę; początkowe słowa formuły: in manus tuas, Domine, commendo spiritum meum, tj. „w ręce twoje, Panie, oddaję ducha mego” (Łk, 23:46). [przypis edytorski]

in mari Baltico (łac.) — na morzu Bałtyckim. [przypis redakcyjny]

in materia status (łac.) — o sprawach państwowych; o polityce. [przypis redakcyjny]

in medias res (łac.) — do rzeczy, do sedna sprawy. [przypis edytorski]

in medias res (łac.) — w środek opowieści. [przypis edytorski]

in medias res (łac.) — w środek rzeczy; w sedno sprawy. [przypis edytorski]

in medias res (łac.) — w środek rzeczy (zwykle określenie sposobu opowiadania historii, w którym rezygnuje się z długiego przedstawiania wydarzeń poprzedzających akcję). [przypis edytorski]

in medias res (łac.) — w środku spraw. [przypis edytorski]

in memoriam (łac.) — na pamiątkę. [przypis redakcyjny]

in mente Reipublicae (łac.) — z woli Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

In momento indignationis abscondi faciem meam parumper a te et in misericordia (…) (łac.) — „W chwili gniewu skryłem nieco twarz moją przed tobą; ale w miłosierdziu wiecznym zlituję się nad tobą, mówi Pan, odkupiciel twój”. [przypis tłumacza]

in monumentis veneranda (…) antiquitas (łac.) — czcigodna starożytność w pomnikach. [przypis redakcyjny]

in muneribus res praestantissima mens est (łac.) — w podarunkach najważniejsza rzecz — to wola (intencja). [przypis redakcyjny]

innatum (łac.) — wrodzone. [przypis redakcyjny]

in natura (łac.) — w naturze; składano je w zbożu, sianie itd.; w wielu miejscowościach przetrwały w tej postaci do drugiej poł w. XIX. [przypis redakcyjny]

innocencją (z łac.) — niewinność, czystość. [przypis redakcyjny]

innocencja (z łac.) — niewinność, dziewiczość. [przypis edytorski]

innocens credit omni verbo (łac.) — niewinny wierzy każdemu słowu. [przypis edytorski]

innocuus (łac.) — niewinny. [przypis redakcyjny]

innocuus lapidor (łac.) — niewinnego mię kamienują. [przypis redakcyjny]

In nomine (…) immunde (łac.) — w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zaklinam cię, duchu nieczysty… — kościelna formuła egzorcyzmu. [przypis redakcyjny]

In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti (łac.) — w imię Ojca i Syna, i Duch Świętego. [przypis edytorski]

In nomine Patris et (łac.) — w imię Ojca i [Syna]; słowa błogosławieństwa rozpoczynające m.in. modlitwy. [przypis edytorski]

innotescet (łac.) — wiadomym będzie. [przypis redakcyjny]

innotuit (łac.) — wiadomo. [przypis redakcyjny]

in nova felicitate (łac.) — wśród nowego szczęścia. [przypis redakcyjny]

innovare (łac.) — wznawiać. [przypis redakcyjny]

in Novembre (łac.) — w listopadzie. [przypis redakcyjny]

innoxia corpora (łac.) — niewinne ciała. [przypis edytorski]

in nuce (łac.) — w esencjonalnym skrócie; dosł. w orzechu. [przypis edytorski]

in oboedientia (łac.) — w posłuszeństwie. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading