Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 441 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Pracuj dla Wolnych Lektur

Pracuj dla Wolnych Lektur! Szukamy fundraiserek i fundraiserów >>>

x

5730 darmowych utworów do których masz prawo

Język Język

Przypisy

Pierwsza litera: wszystkie | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Według typu: wszystkie | przypisy autorskie | przypisy redaktorów Wolnych Lektur | przypisy redakcji źródła | przypisy tłumacza

Według kwalifikatora: wszystkie | angielski, angielskie | białoruski | botanika | chemiczny | dawne | filozoficzny | francuski | geografia, geograficzny | grecki | gwara, gwarowe | historia, historyczny | hiszpański | łacina, łacińskie | liczba mnoga | medyczne | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | prawo, prawnicze | przestarzałe | regionalne | rosyjski | rodzaj żeński | rzadki | staropolskie | ukraiński | włoski | wojskowy | żartobliwie

Według języka: wszystkie | polski


Znaleziono 856 przypisów.

in frequentia (łac.) — licznym zgromadzeniem. [przypis redakcyjny]

in fructum Reipublicae (łac.) — na rzecz skarbu Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

in fuga (łac.) — w ucieczce. [przypis redakcyjny]

in fugam se dedit (łac.) — podał się do ucieczki. [przypis edytorski]

in functione (łac.) — na urzędzie. [przypis redakcyjny]

in functione (łac.) — w urzędowaniu. [przypis redakcyjny]

in fundo (łac.) — na dnie (wieży). [przypis edytorski]

in fundo (łac.) — tu: w podziemiach. [przypis edytorski]

in genere (łac.) — ogólnie. [przypis redakcyjny]

in genere (łac.) — w ogólności. [przypis redakcyjny]

in girum imus nocte et consumimur igni (łac.) — tekst przetłumaczony w kolejnym wersie; zwraca uwagę fakt, że jest palindromem, tj. od końca czyta się tak samo, jak od początku. [przypis edytorski]

inglorios actus (łac.) — czyny niesławne. [przypis redakcyjny]

inglorius (łac.) — niesławny. [przypis edytorski]

in gradu absoluto (łac.) — w sposób stanowczy, niezachwianie. [przypis redakcyjny]

in gratiam (łac.) — dzięki (czemuś), z powodu, ze względu na. [przypis edytorski]

in gratiam (łac.) — korzystając z łaski (jaką otrzymał Radziejowski). [przypis redakcyjny]

in gratiam (łac.) — tu: z powodu. [przypis edytorski]

in gratiam (łac.) — tu: z powodu, ze względu na. [przypis edytorski]

in gratiam (łac.) — z powodu… dzięki… [przypis autorski]

ingratitudinem (łac., B. lp) — niewdzięczność. [przypis edytorski]

ingratny (z łac.) — niewdzięczny. [przypis edytorski]

Ingrediens mundum (łac.) — Hbr 10, 5. [przypis tłumacza]

in gremia (łac.) — zbiorowo, wszyscy razem. [przypis edytorski]

Inguina (…) aquis (łac.) — „Safianem czarnym pachoł srom okrył starannie/ I choć się kąpiesz naga, stoi przy waćpannie?” (Martialis, Epigrammata, VII, 35, l; tłum. Edmund Cięglewicz). [przypis tłumacza]

in habitu Minorum sancti Francisci (łac.) — w habicie braci mniejszych św. Franciszka (tj. bernardyńskim). [przypis redakcyjny]

in hac palaestra (łac.) — w tej szkole. [przypis redakcyjny]

In hac tumba (łac.) — w tym grobie. [przypis edytorski]

in haec verba (łac.) — tymi słowy. [przypis redakcyjny]

in haec verba (łac.) — w te słowa. [przypis redakcyjny]

in hoc signo vinces (łac.) — pod tym znakiem zwyciężysz. [przypis edytorski]

in hoc signo vinces (łac.) — z tym znakiem zwyciężysz. [przypis edytorski]

in hoc silentio (łac.) — w takiej ciszy. [przypis redakcyjny]

in hostico (łac.) — w kraju nieprzyjacielskim. [przypis redakcyjny]

in hostico ostentare (łac.) — w ziemi nieprzyjacielskiej ukazać. [przypis redakcyjny]

inhumaniter (łac.) — nieludzko. [przypis redakcyjny]

inibunt operam (łac.) — dołożą starania. [przypis redakcyjny]

inicjacja (z łac.) — wprowadzenie w coś, początek czegoś. [przypis redakcyjny]

in illo fervore (łac.) — w owej gorącej chwili. [przypis redakcyjny]

Inimici Dei terram lingent (łac.) — Ps 71, 9. [przypis tłumacza]

inimicos (łac.) — nieprzyjaciół. [przypis edytorski]

inimicus homo (łac.) — nieprzyjazny człowiek. [przypis redakcyjny]

in impuris naturalibus (łac.) — w nieczystych sprawach natury. [przypis edytorski]

in impuris naturalibus (łac.) — w stanie nieczystym; żart. odwrócenie formuły „in puris naturalibus”: w czystym stanie naturalnym (tj. nago a. bez „skażenia” wpływem cywilizacji). [przypis edytorski]

in infinitum (łac.) — w nieskończoność, do nieskończoności. [przypis edytorski]

in infinitum (łac.) — w nieskończoność. [przypis edytorski]

in integro (łac.) — w całości. [przypis redakcyjny]

initia (łac.) — wstępne starania. [przypis redakcyjny]

Initium Calamitatis Regni (łac.) — początek nieszczęść królestwa. [przypis redakcyjny]

Initium sancti Evangelii (łac.) — początek św. Ewangelii. [przypis edytorski]

initium (z łac.) — początek. [przypis redakcyjny]

iniunctum (łac.) — zalecone. [przypis redakcyjny]

iniungimus (łac.) — poruczamy. [przypis redakcyjny]

In Iunio, id est (łac.) — w czerwcu, to jest. [przypis redakcyjny]

iniuria a. injuria (łac.) — szkoda, krzywda, uszczerbek, ujma; obraza, zniewaga, obelga. [przypis edytorski]

iniuria (łac.) — dosł. bezprawie; krzywda. [przypis edytorski]

iniuriam (łac.) — krzywdę. [przypis edytorski]

iniuriam (łac.) — krzywdę. [przypis redakcyjny]

iniuriam recentem (łac.) — świeżą krzywdę. [przypis redakcyjny]

iniurias (łac.) — srogości. [przypis redakcyjny]

in iusta defensione (…) iniuria (łac.) — w słusznej obronie życia, ciężką podrażniony obelgą. [przypis edytorski]

iniustitiam (łac.) — niesprawiedliwość. [przypis redakcyjny]

injuria (łac.) — zniewaga. [przypis edytorski]

injuriamus (łac.) — krzywdzimy. [przypis redakcyjny]

inkomodować (z łac., daw.) — sprawiać komuś kłopot. [przypis edytorski]

inkomodować (z łac. incommodum: niedogodność) — narażać na niewygody. [przypis edytorski]

inkomodować (z łac. incommodum: niedogodność, nieprzyjemność) — narażać na niewygody. [przypis redakcyjny]

inkomodować (z łac.) — niepokoić, męczyć, sprawiać kłopot. [przypis edytorski]

inkomodować (z łac.) — niepokoić, męczyć, sprawiać kłopot. [przypis redakcyjny]

inkomodować (z łac.) — niepokoić, pozbawiać wygody, sprawiać kłopot. [przypis redakcyjny]

inkomodować (z łac.) — niepokoić, przeszkadzać. [przypis edytorski]

inkomodować (z łac.) — sprawiać kłopot. [przypis edytorski]

inkorporować (z łac.; daw.) — wcielać, uosabiać. [przypis edytorski]

inkrement (z łac.) — wzrost. [przypis edytorski]

inkrement (z łac.) — wzrost. [przypis redakcyjny]

inkubacja (z łac.) — spanie w świątyniach w celu otrzymania od bogów wskazówek. [przypis edytorski]

inkunabuły (z łac.) — najwcześniejsze wytwory sztuki drukarskiej. [przypis edytorski]

inkursja (z łac.) — najazd, napad. [przypis redakcyjny]

inkursja (z łac.) — najazd. [przypis edytorski]

inkwietować (łac.) — niepokoić. [przypis redakcyjny]

inkwizycja (z łac.) — badanie, dochodzenie. [przypis edytorski]

inkwizycja (z łac.) — tu: jurysdykcja, prawo. [przypis edytorski]

in lancem considerationis (łac.) — na szalę rozwag. [przypis redakcyjny]

in laudem dominicae Nativitatis (łac.) — na uroczysty obchód Bożego Narodzenia. [przypis redakcyjny]

in legem perpetuam et irrevocabilem (łac.) — za wieczne i nieodwołalne prawo. [przypis redakcyjny]

in liberis suffragiis (łac.) — w wolnych wyborach. [przypis edytorski]

in liberis suffragiis (łac.) — w wolnych wyborach. [przypis redakcyjny]

in libris amoris (łac.) — w księgach miłości. [przypis edytorski]

in loco (łac.) — w miejscu. [przypis edytorski]

in loco parentis (łac.) — na miejscu rodziców, w zastępstwie rodziców. [przypis edytorski]

in maiori (łac.) — w większej. [przypis redakcyjny]

in malam partem (łac.) — na złą stronę. [przypis redakcyjny]

in manibus bene meritorum (łac.) — w ręku dobrze zasłużonych. [przypis redakcyjny]

Zamknij

* Ładowanie