Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5555 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | białoruski | chemiczny | dawne | filozoficzny | francuski | geografia, geograficzny | grecki | gwara, gwarowe | historia, historyczny | hiszpański | liczba mnoga | medyczne | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | prawo, prawnicze | przestarzałe | rodzaj żeński | regionalne | rosyjski | rzadki | staropolskie | ukraiński | wojskowy | włoski | łacina, łacińskie | żartobliwie

By language: all | polski


767 footnotes found

in primo (łac.) — po pierwsze. [przypis edytorski]

in principio (łac.) — w zasadzie. [przypis edytorski]

in principis virtutes regnatrices corde (łac.) — w sercu panującego cnotami rządzącymi. [przypis redakcyjny]

in procinctu (łac.) — w gotowości. [przypis redakcyjny]

in profundum malorum (łac.) — w głębokie grzechy. [przypis edytorski]

in promotione (łac.) — w popieraniu. [przypis redakcyjny]

in proprio posuit sua sidera coelo (łac.) — gwiazdy swoje na własnym niebie umieścił. [przypis redakcyjny]

in prospectu (łac.) — w obliczu. [przypis redakcyjny]

in publico foro (łac.) — na publicznym placu. [przypis redakcyjny]

in publicum (łac.) — na jaw. [przypis redakcyjny]

in publicum prodiret, ter se in gyrum volvebat terque stipulam a se confractam in terram proiciebat (łac.) — …wyszedł między ludzi, trzykrotnie obracał się w koło i trzykrotnie rzucał na ziemię złamany przez siebie kijek. [przypis edytorski]

in pugna (łac.) — w bitwie. [przypis redakcyjny]

in pugna navali (łac.) — w bitwie morskiej. [przypis edytorski]

in pugna stataria (łac.) — we wstępnym boju. [przypis redakcyjny]

in puncto puncti (łac.) — w punkcie punktu; dokładnie, precyzyjnie; właściwie. [przypis edytorski]

in puncto voluptatis (łac.) — w dziedzinie rozkoszy. [przypis edytorski]

In quacumque die (łac.) — Rdz 2, 17. [przypis tłumacza]

in quantum (łac.) — o ile. [przypis redakcyjny]

in quantum (z łac.) — jeśli, o ile. [przypis redakcyjny]

in quarto (łac.) — format książki wielkości 1/4 arkusza, odpowiadający mniej więcej rozmiarom dzisiejszego A4. [przypis edytorski]

in quarto (z łac.) — czwarta część; format książki wielkości 1/4 arkusza (arkusz: jednostka miary tekstu; może być arkusz autorski, drukarski, introligatorski). [przypis edytorski]

in quarto (z łac.) — o książce: w formacie arkusza złożonego na cztery. [przypis edytorski]

in quo gradu (łac.) — na jakim stopniu. [przypis redakcyjny]

In quo nati sumus (łac.) — w czem urodziliśmy się. [przypis autorski]

In quo omnes peccaverunt (łac.) — Rz 5, 12. [przypis tłumacza]

in quo possit intelligi, quantum restet animae (łac.) — z którego wyglądu można poznać, ile jeszcze zostaje ducha. [przypis edytorski]

in quorum manibus arma sunt, in eorum potestate est conservare et perdere Rempublicam (łac.) — w czyich rękach jest oręż, w tych mocy i ocalić, i zgubić Rzeczpospolitą. [przypis redakcyjny]

in rebus angustis (łac.) — w trudnym położeniu. [przypis redakcyjny]

in rebus musicis et musicantibus (łac.) — w rzeczach [dotyczących] muzyki i muzyków. [przypis edytorski]

in rebus publicis (łac.) — w dziedzinie spraw publicznych. [przypis edytorski]

in recenti (łac.) — na świeżo. [przypis redakcyjny]

in recenti (łac.) — za świeża. [przypis redakcyjny]

in recompensam (łac.) — dla odwdzięczenia. [przypis redakcyjny]

in regno Galliae (łac.) — w królestwie francuskim. [przypis redakcyjny]

in rem (łac.) — na korzyść. [przypis redakcyjny]

in rem (łac.) — w rzeczy; dla sprawy. [przypis redakcyjny]

in reprobum sensum (łac.) — pod naganę. [przypis redakcyjny]

in Republica meretur (łac.) — w Rzeczpospolitej zasługuje. [przypis redakcyjny]

in rerum natura (łac.) — w naturze rzeczy; w naturze. [przypis edytorski]

in saecula (łac.) — na wieki. [przypis edytorski]

In saecula saeculorum, amen (łac.) — na wieki wieków, amen. [przypis edytorski]

In saecula saeculorum. (łac.) — na wieki wieków. [przypis edytorski]

in sanctificationem et in scandalum (łac.) — „Na uświęcenie i zgorszenie”. [przypis tłumacza]

in scripto, in quantum by (łac.) — na piśmie, o ile. [przypis redakcyjny]

in secula seculorum (łac.) — na wieki wieków. [przypis edytorski]

in secundo voto (łac.) — w drugim ślubie. [przypis edytorski]

in servitio (łac.) — w służbie. [przypis redakcyjny]

in signis zodiac (łac.) — pomiędzy znakami Zodiaku. [przypis redakcyjny]

in sinum (łac.) — na łono, pośród. [przypis redakcyjny]

In solis (…) locis (łac.) — „Dopiero w samotności będziesz w towarzystwie” (Tibullus, Elegiae, IV, 13, 12; tłum. Edmund Cięglewicz).

in spe (łac.) — dosł. w nadziei; przyszły, spodziewany, mający zadatki na. [przypis edytorski]

in spe (łac.) — w nadziei. [przypis redakcyjny]

in spe (łac.) — w (oczekiwanej) przyszłości (dosł. w nadziei na). [przypis edytorski]

in spe (łac.) — w przyszłości (co do której ma się nadzieję, iż ona się spełni). [przypis edytorski]

in statera iudicii (łac.) — na szali rozsądku. [przypis redakcyjny]

in statu moderno (łac.) — w obecnym stanie. [przypis redakcyjny]

in statu nascendi (łac.) — w trakcie narodzin. [przypis edytorski]

in statu nascendi (łac.) — w trakcie powstawania (dosł.: rodzenia się). [przypis edytorski]

in statu quo (łac.) — w dawnym stanie. [przypis autorski]

in statu quo (łac.) — w niezmiennym stanie; w stanie takim jak poprzednio. [przypis edytorski]

in summa (łac.) — razem, w ogóle. [przypis edytorski]

in summa (łac.) — tu: podsumowanie. [przypis edytorski]

in summa (łac.) — tu: podsumowując. [przypis edytorski]

in summo gradu (łac.) — w najwyższym stopniu. [przypis edytorski]

in superlativo publicissime (łac.) — w najwyższym stopniu publicznie. [przypis redakcyjny]

in suum caput (łac.) — na własną głowę. [przypis redakcyjny]

in tanto Reipublicae passu (łac.) — w tak smutnym położeniu Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

in tenebris (łac.) — w strachu. [przypis edytorski]

in tertio voto (łac.) — w trzecim przyrzeczeniu, ślubie. [przypis edytorski]

in testimoniis (łac.) — w świadectwach. [przypis redakcyjny]

in theatro Orbis Poloni (łac.) — na widowni świata polskiego. [przypis redakcyjny]

in theatro publico (łac.) — w teatrze publicznym. [przypis redakcyjny]

in toga et sago (łac.) — w pokoju i wojnie. [przypis redakcyjny]

in toto (łac.) — w całości. [przypis edytorski]

in toto (łac.) — w całości. [przypis redakcyjny]

in toto (łac.) — w zupełności. [przypis redakcyjny]

in toto satisfactus (łac.) — we wszystkim zaspokojony. [przypis redakcyjny]

in tractu (łac.) — po drodze, w marszu. [przypis redakcyjny]

in triduo (łac.) — w trzech dniach. [przypis redakcyjny]

in triduo (łac.) — w trzy dni. [przypis redakcyjny]

in turbido (łac.) — w zamieszaniu. [przypis redakcyjny]

in ulteriori tractu (łac.) — w dalszym ciągu, w przyszłości. [przypis redakcyjny]

in universo (łac.) — na całym świecie. [przypis edytorski]

in universo (łac.) — na całym świecie, w ogóle. [przypis redakcyjny]

in universo (łac.) — w całym świecie, w ogóle. [przypis edytorski]

in unum (łac.) — w jedno, razem. [przypis redakcyjny]

in usum (łac.) — w zwyczaj. [przypis redakcyjny]

in utramque aurem (łac.) — na oba uszy. [przypis redakcyjny]

In vera (…) iacentem (łac.) — „Czyż nie wiesz, że po śmierci naprawdę nie będziesz/ Istniał jako ktoś inny, co nad tobą zmarłym/ Zapłacze i postoi nad twymi zwłokami?” (Lucretius, De rerum natura, III, 898; tłum. Edmund Cięglewicz).

in verba magistri (łac.) — na słowa nauczyciela; przen.: ślepo wierząc autorytetowi. [przypis edytorski]

in veste peregrina (łac.) — w stroju cudzoziemskim. [przypis redakcyjny]

in vicinitate inimicitias, nactus occasionem (łac.) — jak to między sąsiadami, waśnie, korzystając z nadarzającej się sposobności. [przypis redakcyjny]

in victimam (łac.) — na ofiarę. [przypis edytorski]

in victoria (łac.) — w zwycięstwie. [przypis redakcyjny]

in victualibus (łac.) — co do żywności. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading