Oferta dla Przyjaciół

Czytaj teksty współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Ty decydujesz, ile płacisz!

Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Przekaż 1% na Wolne Lektury

Przekaż 1% podatku na Wolne Lektury. Wpisz w PIT nasz KRS 00000 70056
Nazwa organizacji: Fundacja Nowoczesna Polska

Jeśli zrobiłeś / zrobiłaś to w poprzednim roku, nie musisz nic zmieniać. Kliknij, by dowiedzieć się więcej >>>>

x

5651 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | dawne | francuski | grecki | hebrajski | łacina, łacińskie | liczba mnoga | mitologia grecka | niemiecki | przymiotnik | turecki | ukraiński | węgierski | włoski

By language: all | lietuvių | polski


447 footnotes found

etsi caelum ruet, impavidum ferient ruinae (łac.) — choć niebo runie, nieulękłego przywalą gruzy (Horatius, Carmina, III, 3, 7; cytat niedokładny). [przypis redakcyjny]

Et s'il ne s'y trouve pas, à Francfourt (fr.) — A jeżeli go tam nie ma, w Frankfurcie. [przypis redakcyjny]

et similia (łac.) — i tym podobne. [przypis redakcyjny]

et sine consensu ordinum (łac.) — i bez pozwolenia stanów. [przypis redakcyjny]

et sis memor mei ultinam! (łac.) — i obyś pamiętał o mnie [przypis redakcyjny]

et sola ni sicca secum spatiatur arena (łac.) — sam piasek, choć nie suchy, rozpada się. [przypis redakcyjny]

et specialiter (łac.) — a zwłaszcza. [przypis redakcyjny]

et sufftcientem expeditionem (łac.) — i dostateczną odprawę. [przypis redakcyjny]

et supetlectili, per subordinatos (łac.) — i ruchomości przez nasłanych ludzi. [przypis redakcyjny]

et tentatum contemni (łac.) — i zamiaru poniechałem. [przypis redakcyjny]

et toties exprobrabant (łac.) — i tylekroć wyrzucali. [przypis redakcyjny]

et totius christianitatis (łac.) — i całego chrześcijaństwa. [przypis redakcyjny]

et usus cohabitandi (łac.) — i nawyk pożycia. [przypis redakcyjny]

et varia (łac.) — i różne inne. [przypis redakcyjny]

et varia (łac.) — i różne rzeczy. [przypis redakcyjny]

etyczne prazjawiskoEthisches Ur-Phänomen. [przypis redakcyjny]

etyka Schopenhauera jest opisowa — etyczne rozważania zawiera, księga 4: Die Welt als Wille: bei erreichter Selbsterkenntnis Bejahung oder Verneinung des Willens zum Leben, I. 353, II. 541 oraz Die beiden Grundprobleme der Ethik, III. 345. [przypis redakcyjny]

etykieta — kartka z napisem o charakterze stałego zaklasyfikowania do odpowiedniej grupy przedmiotów. [przypis redakcyjny]

euforia — stan błogiego, radosnego nastroju. [przypis redakcyjny]

Eugeniusz de Beauharnais (1781–1824) — pasierb Napoleona, osadzony przez niego na tronie Włoch (1805–1814). [przypis redakcyjny]

Eunoe — strumień, którego wody mają własność wskrzeszenia pamięci dobrych uczynków duszy. [przypis redakcyjny]

Eur a. Euros — wiatr południowo-wschodni. [przypis redakcyjny]

Euripos — cieśnina morska pomiędzy wyspą Eubeją a lądem. [przypis redakcyjny]

Eur — (łac. odpowiednik: Volturnus) wiatr wschodni. [przypis redakcyjny]

Europę (…) unieść jak Jowisz przemieniony w byka — Słowacki wspomina tu znane z mitologii greckiej opowiadanie o próbach Jowisza, przemienionego w byka, uwiedzenia Europy [królewny fenickiej]. [przypis redakcyjny]

Euros — wiatr wschodni. [przypis redakcyjny]

Eurotowych brodów — żaglowiec Parysa zawinął do ujścia rzeki Eurotas w Lakonii na Peloponezie. [przypis redakcyjny]

Eurypil — Wieszczek Eurypilus Grekom idącym pod Troję czas ich powrotu wywróżył. [przypis redakcyjny]

Euryppos — cieśnina między Eubeą a właściwą Grecją. [przypis redakcyjny]

Eurysteusz — stryjeczny brat „Alcyda”. W nocy, kiedy się miał urodzić Herkules, zapowiedział Jowisz (Zeus), że dziś urodzi się mąż potężny, mający panować całemu plemieniu, z którego pochodzi. Posłyszawszy to Junona (Hera), przyspieszyła urodzenie Eurysteusza, który w ten sposób uzyskał władzę nad swym stryjecznym bratem, Herkulesem, i zadał mu znane prace, jedną od drugiej trudniejszą. [przypis redakcyjny]

Eustacjus — Eustachy, brat Goffreda. [przypis redakcyjny]

Euxinus — starożytna nazwa Morza Czarnego. [przypis redakcyjny]

Evasimus (…) laborandum est (łac.) — Uszliśmy rąk jednego nieprzyjaciela, drugi grozi nam sroższy, mianowicie burza. Módlmy się i pracujmy. [przypis redakcyjny]

eventus acta probat (łac.) — wynik chwali czyny. [przypis redakcyjny]

evictiones in fundo (łac.) — zabezpieczone na majątku. [przypis redakcyjny]

evidenter (łac.) — oczywiście. [przypis redakcyjny]

Eviva Italia! (właście evviva… wł.) — Niech żyją Włochy! [przypis redakcyjny]

evviva l'arte (wł.) — niech żyje sztuka. Przybliżony cytat z wiersza Kazimierza Tetmajera Evviva l'arte z Poezyj, Serii II (1894): „i chociaż życie nasze nic niewarte: / evviva l'arte!”. Wiersz ten, głosząc hasło „sztuki dla sztuki”, stał się bez mała programową deklaracją polskich modernistów. [przypis redakcyjny]

Ewadna — żona jednego z siedmiu bohaterów dobywających Teb, Kapaneusa, kazała się razem z jego zwłokami żywcem spalić. [przypis redakcyjny]

[Ewakuacja Krakowa] — tytuł ten pochodzi od wydawcy. Utwór, napisany prawdopodobnie w roku 1915, drukujemy z niezatytułowanego rękopisu, będącego w posiadaniu p. Stanisława Piołun-Noyszewskiego; składa się on z trzynastu luźnych, po jednej stronie zapisanych i liczbowanych kartek formatu „handlowego” (29 cm x 22.5 cm) — tego samego, na którym jest napisana rzecz [W brzasku przedwiośnia]. [przypis redakcyjny]

Ewa — mowa tu o Henryce Ewie Ankwiczównie. [przypis redakcyjny]

ewent — wynik, skutek. [przypis redakcyjny]

ewicja (z łac.) — wyzucie z dóbr, pozbawienie posiadanego mienia. [przypis redakcyjny]

ewikcja — zapis na dobrach dla zabezpieczenia wierzytelności. [przypis redakcyjny]

Ewiza — Ibiza, jedna z Wysp Balearskich. [przypis redakcyjny]

ex abundantia malitiae (łac.) — z nadmiaru złości. [przypis redakcyjny]

exaktor — poborca. [przypis redakcyjny]

ex albo — z księgi. [przypis redakcyjny]

exarsit — uniósł się. [przypis redakcyjny]

ex asse (łac.) — gotówką. [przypis redakcyjny]

ex bene placito (łac.) — samowolnie. [przypis redakcyjny]

ex carceribus (łac.) — z więzienia. [przypis redakcyjny]

excelsi animi (łac.) — wzniosłego umysłu. [przypis redakcyjny]

excelsum vitium (łac.) — górującą wadę. [przypis redakcyjny]

excepto casu urgentis necessitatis (łac.) — wyjąwszy w nagłej potrzebie. [przypis redakcyjny]

excessivos (łac.) — wykraczających. [przypis redakcyjny]

exclamavit: O devotionem supra devotiones! alter orat, alter furatur (łac.) — zawołał: O, co za dziwne nabożeństwo: jeden się modli, drugi kradnie. [przypis redakcyjny]

excludit (łac.) — rozłącza. [przypis redakcyjny]

exclusis nonnullis (łac.) — z niektórymi wyjątkami. [przypis redakcyjny]

ex commiseratione (łac.) — z użalenia się. [przypis redakcyjny]

ex consilio generali (łac.) — na wspólnej (generalnej) naradzie. [przypis redakcyjny]

excusat (łac.) — uniewinnia. [przypis redakcyjny]

Exedry — wielkie sale z ławkami do rozmowy, deklamacji, odczytów i t. p. [przypis redakcyjny]

exemplo monitus (łac.) — upomniany przykładem. [przypis redakcyjny]

ex equo Troiano (łac.) — z konia Trojańskiego, z którego się wysypali wojownicy na zgubę Troi (Wergiliusz, Eneida, ks. II). [przypis redakcyjny]

ex faucibus (łac.) — z paszczy. [przypis redakcyjny]

ex gremio (łac.) — z (naszego) grona. [przypis redakcyjny]

ex his qualitatibus (łac.) — z tych przymiotów. [przypis redakcyjny]

exilium (łac.) — wygnanie. [przypis redakcyjny]

eximius (łac.) — wyjątkowy, znakomity. [przypis redakcyjny]

ex invidia (łac.) — z nienawiści. [przypis redakcyjny]

ex-machina (łac. deus ex machina: bóg z maszyny) — kategoria wprowadzona do dramatu przez Eurypidesa, cudowne pojawienie się na scenie bóstwa, które rozwiązuje akcję. [przypis redakcyjny]

ex magistratu (łac.) — z urzędników miejskich. [przypis redakcyjny]

ex magnatibus (łac.) — z wielkich panów. [przypis redakcyjny]

ex mari Baltico (łac.) — z morza Bałtyckiego. [przypis redakcyjny]

ex mente (łac.) — po myśli. [przypis redakcyjny]

ex mente (łac.) — z myśli. [przypis redakcyjny]

ex nativo (łac.) — z rodowitej. [przypis redakcyjny]

ex nunc (łac.) — zaraz. [przypis redakcyjny]

ex oboedientia (łac.) — z posłuszeństwa. [przypis redakcyjny]

ex occasione (łac.) — przygodnie. [przypis redakcyjny]

ex occasione (łac.) — przy sposobności. [przypis redakcyjny]

ex occasione regnandi (łac.) — mając sposobność zostać królem. [przypis redakcyjny]

Exodus from Houndeditch — objaśnia francuski tłumacz Barthélemy, oznaczał dla Carlyle'a konieczność wyzwolenia się spod władzy wszystkich umarłych wierzeń. Cyt. według przekładu francuskiego Pamphlets du dernier jour pp. 412–413. [przypis redakcyjny]

ex officio suae eminentis dignitatis (łac.) — z urzędu znakomitej swojej godności. [przypis redakcyjny]

exordia dominationis (łac.) — początki panowania. [przypis redakcyjny]

ex ore Apollinis (łac.) — z ust Apollina. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading