Oferta dla Przyjaciół

Czytaj teksty współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Ty decydujesz, ile płacisz!

Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
1% dla Wolnych Lektur

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Wolne Lektury, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

x

5668 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


2602 footnotes found

brizgilas — žąslas, žaboklės. [przypis edytorski]

brolžudingas — kur/kai brolis žudo brolį. [przypis edytorski]

broma (lenk.) — iškilmingi vartai su stogeliu. [przypis edytorski]

brostva — tikybinės praktikos daiktai. [przypis edytorski]

brudas (brus.) — čia: niekam tikęs. [przypis edytorski]

brudas (lenk.) — bjaurybė. [przypis edytorski]

brusas — rąstagalys. [przypis edytorski]

bruslotas — liemenė. [przypis edytorski]

Būdama pavojinga — čia: būdama pavojuje. [przypis edytorski]

būdė — įrankių galąstuvas. [przypis edytorski]

būriškai — kaip būras. Būru buvo vadinamas Mažosios Lietuvos valstietis lietuvis. [przypis edytorski]

budina — žadina. [przypis edytorski]

budin — žadina. [przypis edytorski]

budynė — budėjimas prie mirusiojo, šermenys. [przypis edytorski]

budynės — budėjimas prie mirusiojo. [przypis edytorski]

budyt (sl.) — žadinti. [przypis edytorski]

bulbynas — bulvių priaugusi vieta. [przypis edytorski]

bullė — popiežiaus prisakymas. [przypis edytorski]

buo — trump.: buvo. [przypis edytorski]

burletis — trumais auliukais batelis. [przypis edytorski]

burlokas — burliokas, sentikis rusas Lietuvoje. [przypis edytorski]

bužanas — Ukrainoje ir Paberėžyje bužanais vadinami dideli žalvos krūmai; jie, vasarą pražydę, maloniu įvairumu puošia lygumas. [przypis tłumacza]

buzė (lenk.) — veidelis. [przypis edytorski]

byla — kalba, šnekėjimas. [przypis edytorski]

byle kaip (lenk.) — bet kaip, nerūpestingai. [przypis edytorski]

by tik — kad tik. [przypis edytorski]

Čalirdagas — aukščiausias Krymo retežyje kalnas pietų krašte, iš tolo beveik 200 varstų iš visų pusių matomas paveiksle didintėlio mėlsvos varsos debesio. [przypis redakcyjny]

čėdyti (brus.) — gailėti. [przypis edytorski]

čėdyti — gailėtis. [przypis edytorski]

čėdyti — mėgti; čia: valgyti, maitintis. [przypis edytorski]

čėsas — tisas, kukmedis. [przypis edytorski]

čėsiškas — laikinas. [przypis edytorski]

čebatas (brus.) — ilgas aulinias batas. [przypis edytorski]

čebatas (brus.) — ilgas, aulinis batas. [przypis edytorski]

čerkasinės — pasiūtos iš čerkaso (naiminio audeklo). [przypis edytorski]

čežėti — šlamėti, šnarėti. [przypis edytorski]

Čia jojiks arklio kojoms skiria savo protą. — Krymo arklys sunkioje ir pavojingoje kelionėje rodosi turįs tam tikrą atsargos bei tikrumo instinktą: pirm žengdamas, laiko koją ore ir, ieškodamas akmens, bando, ar tikrai galima žengti ir stoti. [przypis tłumacza]

čiastavoti — vaišinti. [przypis edytorski]

čielybė — čia: visuma, tiesa. [przypis edytorski]

čierka — taurelė, stikliukas. [przypis edytorski]

činto — čiuntas, skutas, gabalas. [przypis edytorski]

čiujkavurų viršutinis drabužis. [przypis edytorski]

čiujnas — išmaningas, pastabus. [przypis edytorski]

čiupra — galvos plaukai. [przypis edytorski]

čiuprė — galvos plaukai. [przypis edytorski]

čiupryna (brus.) — galvos plaukai. [przypis edytorski]

Čort… — Velnias… [przypis edytorski]

Čufut-Kalė — miestelis ant aukštos uolos; namai pakraščiu stovintys pa- našūs į kregždžių lizdus; takas, kur einama ant kalno, yra pa- vojingas it kabąs ties pakriaušiu. Pačiame miestelyje namų sienos vienijasi beveik su uolos rentiniu; dirstelėjus pro langą, žvilgis dingsta neišmatuojamoje gelmėje. [przypis tłumacza]

čypdyti — skriausti. [przypis edytorski]

čysta (sl.) — čia: skaisti. [przypis edytorski]

celibatas — stovis ypatų užsilaikius nuo moterystės. [przypis edytorski]

centrifugą — aparatas, skiriantis mišinį į atskiras dalis, pvz.: atskiriantis pieną ir grietinėlę. [przypis edytorski]

chilatas — vadinama pagarbos skraistė, sultono teikiamoji aukštiems viešpatijos valdininkams [przypis redakcyjny]

Chrystusas (lenk.) — Kristus. [przypis edytorski]

cibukas (brus.) — kandiklis. [przypis edytorski]

cicilikas — niekinamai apie socialistą. [przypis edytorski]

cielas — visas, nepaliestas. [przypis edytorski]

cielius — vienuolio (minyko) kambarys. [przypis edytorski]

ciesoriška kariuomenė — cariška kariuomenė. [przypis edytorski]

ciesorius (lenk., brus.) — monarcha, imperatorius. [przypis edytorski]

ciklopas — senovės graikų mitologijoje vienakis milžinas. [przypis edytorski]

cnata — dorybė, skaistybė. [przypis edytorski]

cnata (lenk.) — dorybė. [przypis edytorski]

cukierka (sl.) — saldainis. [przypis edytorski]

cypė-belangė — kalėjimas. [przypis edytorski]

Dabar […] dukterį — navatnas yra atsitikimas šitame: Νύμϑη nuotaka, merga, paeina nuo νομϒάω atsidūkstu. Kitaip sakant, νομϑηpadūkus. Merga galėjo paeiti nuo graikiško žodžio μρϒάω — da duktė taipogi galėjo būt paėjus iš lietuviško žodžio duktė [przypis autorski]

dabartės — adbar, šiuo metu. [przypis edytorski]

dabas — gražumas. [przypis edytorski]

dabinantis — puošiantis. [przypis edytorski]

dabintis — puoštis. [przypis edytorski]

Dagiliai — miškiniai skudučiai. [przypis edytorski]

daidalio — dailininko, dailiadarbio. [przypis edytorski]

dailios lytis — moterys. [przypis edytorski]

dalo — trump. nuo dalijo; skyrė. [przypis edytorski]

dalyvystė — dalyvavimas. [przypis edytorski]

danešti (lenk.) — pranešti. [przypis edytorski]

Close

* Loading