Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Przekaż 1% na Wolne Lektury

Przekaż 1% podatku na Wolne Lektury. Wpisz w PIT nasz KRS 00000 70056
Nazwa organizacji: Fundacja Nowoczesna Polska

Jeśli zrobiłeś / zrobiłaś to w poprzednim roku, nie musisz nic zmieniać. Kliknij, by dowiedzieć się więcej >>>>

x

5651 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | dawne | francuski | łacina, łacińskie | liczba mnoga | mitologia grecka | niemiecki | pogardliwe | regionalne | rosyjski | staropolskie | ukraiński | włoski | zdrobnienie

By language: all | polski


698 footnotes found

rekompensa — rekompensata, wynagrodzenie, odpłata. [przypis redakcyjny]

rekompensa — rekompensata, zapłata. [przypis redakcyjny]

rekompensa (z łac.) — nagroda, zadośćuczynienie. [przypis redakcyjny]

rekompensa (z łac.) — zadośćuczynienie, nagroda. [przypis redakcyjny]

rekordacja — wspomnienie. [przypis redakcyjny]

rekreacja — tu: rozrywka. [przypis redakcyjny]

rektor (z łac.) — mistrz, nauczyciel. [przypis redakcyjny]

rektyfikować — rozpoznać. [przypis redakcyjny]

rekuperować — odzyskać. [przypis redakcyjny]

rekuperowanie — odzyskanie. [przypis redakcyjny]

rekurs (z łac.) — odwołanie, ucieczka; tu: sposób rozwiązania problemu. [przypis redakcyjny]

rekutyt (daw., z łac. recutitus) — obrzezaniec; Żyd. [przypis redakcyjny]

rekuza — odmowa ręki, odrzucenie oświadczyn. [przypis redakcyjny]

rekuza — odrzucenie przez kobietę propozycji małżeństwa. [przypis redakcyjny]

rekwizycja — tu: wezwanie. [przypis redakcyjny]

rekwizyt — przyrząd. [przypis redakcyjny]

rekwizyty — narzędzia, czynniki. [przypis redakcyjny]

relata refero (łac.) — zwrot przysłowiowy; powtarzam to, co mi powiedziano. [przypis redakcyjny]

relegować — wydalić. [przypis redakcyjny]

Religia obciążona wielu praktykami przywiązuje bardziej niż ta, która ma ich mniej — To nie jest w sprzeczności z tym, co powiedziano w przedostatnim rozdziale poprzedniej księgi. Tutaj mówię o pobudkach przywiązania do jakiejś religii, a tam o sposobach rozpowszechnienia jej. [przypis redakcyjny]

religionis nullius (łac.) — żadnej religii. [przypis redakcyjny]

reliquias (łac.) — ostatki. [przypis redakcyjny]

Rembcovo — Rembków, wieś w dzis. powiecie garwolińskim, na połud. wschód od Warszawy. [przypis redakcyjny]

reminiscencja — wspomnienie. [przypis redakcyjny]

remis a. remisja) — odłożenie sprawy sądowej na inną sesję. [przypis redakcyjny]

Renata z Francyej — córka francuskiego króla Ludwika XII, żona Herkulesa II d'Este. [przypis redakcyjny]

Renat — Renato Trivulzio, mniej znany poeta włoski. [przypis redakcyjny]

Renat z Trywulcem — pomyłka tłumacza, zamiast: Renat Trywulcy; w oryg. Renato Trivulzio. [przypis redakcyjny]

rendez–vous — randka, spotkanie. [przypis redakcyjny]

Renier Pazzi, Renier z Korneto — obaj sławni rozbójnicy i mordercy. [przypis redakcyjny]

Reno i Sawena — rzeki, między którymi leży Bolonia. [przypis redakcyjny]

renovo propositum (łac.) — odnawiam postanowienie. [przypis redakcyjny]

renowacja (z łac.) — odnowienie. [przypis redakcyjny]

renta — tu: stały roczny dochód z kapitału złożonego w banku. [przypis redakcyjny]

renunciavit — zrzekł się. [przypis redakcyjny]

reperkusyja — reperkusja (z łac.) dosł: odbicie; tu: odbicie promieni. [przypis redakcyjny]

replika — odpowiedź. [przypis redakcyjny]

replika (z łac.) — odpowiedź np. na zarzuty, zaczepkę. [przypis redakcyjny]

reprezentować Topolinę — tj. Polskę. [przypis redakcyjny]

reprezentujący — tu: piastujący władzę zleconą (podobnie jak Sejm w stosunku do ogółu wyborców). [przypis redakcyjny]

Republika Cisalpińska — państwo utworzone przez Bonapartego w 1797 r. we Włoszech, ze stolicą w Mediolanie. [przypis redakcyjny]

republika… — po klęsce cesarza Napoleona III, we Francji 3 września 1870 r. została proklamowana republika. Ustrój republikański został ostatecznie wprowadzony konstytucją 1875 roku. Skrajna prawica dążyła jednak do przywrócenia monarchii. Poszczególne odłamy monarchistów wysuwały na tron różnych kandydatów, m. in. syna Napoleona III, który przybrał imię Napoleona IV. [przypis redakcyjny]

reputationi (łac.) — dobremu imieniu, sławie. [przypis redakcyjny]

Requiem aeternam dona ei, Domine (łac.) — wieczny odpoczynek daj mu, Panie; słowa modlitwy za zmarłych. [przypis redakcyjny]

requiem (łac.) — odpoczynek; wieczny odpoczynek, modlitwa za zmarłych. [przypis redakcyjny]

requiem (łac.) — początek modlitwy za umarłych (Wieczne odpoczywanie). [przypis redakcyjny]

Requiescat in pace (łac.) — niech spoczywa w spokoju. [przypis redakcyjny]

requisitus (łac.) — wezwany. [przypis redakcyjny]

rerum bene gerendarum (łac.) — dzielnych czynów. [przypis redakcyjny]

resentyment — odwet. [przypis redakcyjny]

resistendi modum (łac.) — sposobu opierania się. [przypis redakcyjny]

res non patiebatur moram (łac.) — rzecz nie cierpiała zwłoki. [przypis redakcyjny]

res non patitur moram (łac.) — rzecz nie cierpi zwłoki. [przypis redakcyjny]

respectu machinationis (łac.) — za jakieś knowania. [przypis redakcyjny]

respectum (łac.) — względy. [przypis redakcyjny]

respektować — mieć wzgląd. [przypis redakcyjny]

respekt — tu: wzgląd. [przypis redakcyjny]

respekty — względy. [przypis redakcyjny]

respekt — ze względu na. [przypis redakcyjny]

respekt (z łac.) — względy, wyrozumienie. [przypis redakcyjny]

respirium (łac.) — odetchnienie. [przypis redakcyjny]

respons (daw.) — odpowiedź. [przypis redakcyjny]

respons (łac.) — odpowiedź. [przypis redakcyjny]

respons — odpowiedź. [przypis redakcyjny]

restaurować — poprawić, odzyskać. [przypis redakcyjny]

restricta mente et corde injurato (łac.) — z restrykcją myślową i sercem nieprzysięgłym. [przypis redakcyjny]

Resurrectionis Domini (łac.) — Zmartwychwstanie Pańskie. [przypis redakcyjny]

Resurrekcja — Stoffelsa. [przypis redakcyjny]

Resursa — dosłownie: źródło pomocy, dochodu. Nazwa związków towarzyskich oraz należących do nich lokali. — W Warszawie istniały dwie resursy: wielka, czyli Kupiecka, i Obywatelska, przy czym właśnie Resursa Obywatelska miała bardziej mieszczański charakter. [przypis redakcyjny]

resystencja — odparcie. [przypis redakcyjny]

resystencja — stawienia czoła. [przypis redakcyjny]

Reszta rzeczy, które Ci przesyłam, niech się dostanie Czajce (…) — sześćdziesiąt dukatów posłano Czajkowskiemu, na ręce księcia Adama w grudniu 1843 r. [przypis redakcyjny]

retyrada — odwrót, ucieczka. [przypis redakcyjny]

retyradzić — cofać się, rejterować. [przypis redakcyjny]

reunion (z fr.: réunion) — zebranie towarzyskie. [przypis redakcyjny]

rewerencja (z łac.) — uszanowanie. [przypis redakcyjny]

rewerenda — sutanna. [przypis redakcyjny]

rewirowy — urzędnik policyjny w carskiej Rosji, czuwający nad porządkiem w rewirze (dzielnicy miasta). [przypis redakcyjny]

rewokować (łac. revoco: odwołuję) — nawrócić się. [przypis redakcyjny]

rewolta — obrót, odmiana. [przypis redakcyjny]

rewolta — przewrót, odmiana. [przypis redakcyjny]

rewolucja — tu: zmiana. [przypis redakcyjny]

rewolucyja — tu: obrót. [przypis redakcyjny]

rex Michael (łac.) — król Michał. [przypis redakcyjny]

Reyter — profesor matematyki. [przypis redakcyjny]

Rey — Willa „Rey” w Nicei. [przypis redakcyjny]

reza (daw.) — moda, tryb. [przypis redakcyjny]

rezeda — roślina o niewielkich żółtawych lub zielonkawych kwiatach. [przypis redakcyjny]

rezolucyja — odwaga. [przypis redakcyjny]

rezolucyja — odwilż. [przypis redakcyjny]

rezolut — śmiałek. [przypis redakcyjny]

rezolwować — odważyć. [przypis redakcyjny]

rezolwować się — odważyć się. [przypis redakcyjny]

rezolwować się — postanowić. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading