Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Wesprzyj Wolne Lektury 1% podatku - to nic nie kosztuje! Wpisz KRS 00000 70056 i nazwę fundacji Nowoczesna Polska do deklaracji podatkowej. Masz czas tylko do końca kwietnia :)

Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 453 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5672 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | Deutsch | lietuvių | polski


344 footnotes found

perškada (lenk.) — kliūtis. [przypis edytorski]

perškadyti (lenk.) — trukdyti. [przypis edytorski]

persergėti — apsaugiti. [przypis edytorski]

persiimti dideliai (lenk.) — išgyventi labai. [przypis edytorski]

persimainyti — keičiasi. [przypis edytorski]

persiprašyti (lenk.) — atsiprašyti. [przypis edytorski]

persitikrinimo — įsitikinimo. [przypis edytorski]

perstatyti sau (lenk.) — įsivaizduoti. [przypis edytorski]

perteriotias — iškankintas. [przypis edytorski]

pertol — trump. per toli. [przypis edytorski]

petingas — kuris plačių pečių. [przypis edytorski]

petingas — plačių pečių. [przypis edytorski]

petnyčia — penktadienis. [przypis edytorski]

Piastai (lenk. Piastowie) — pirmoji istorinė lenkų karališkoji dinastija. [przypis edytorski]

piktadėjas — piktadarys. [przypis edytorski]

piktadėjus — piktadarys. [przypis edytorski]

pilionis — pilininkas, pilies gynėjas. [przypis edytorski]

pina — prie audeklo ar drabužio krašto prisiuvamas mezginys. [przypis edytorski]

pinikas — pintinė, krepšys. [przypis edytorski]

pipirninkas — sausainis su aštriais prieskonaiais. [przypis edytorski]

platburnis — plačiaburnis, šnekus. [przypis edytorski]

platoniška meilė — ryšys tarp dviejų ypatų įvairios lyties, paremtas ant prisirišimo ir meilės be lytiško pageidimo. [przypis edytorski]

plaučiuosna — į plaučius. [przypis edytorski]

plėčka — plokščias nedidelis butelis. [przypis edytorski]

plėga (lenk.) — bausmė, nelaimė. [przypis edytorski]

plenipotentas — kas įgaliotas, įgaliotasis. [przypis edytorski]

plestekėlė — dabar: plaštakė, drugys. [przypis edytorski]

plestenti — plasnoti. [przypis edytorski]

plianas (lenk.) — planas. [przypis edytorski]

pliekti — smarkiai mušti, plakti. [przypis edytorski]

plikas — čia: vargšas. [przypis edytorski]

pliovoti — spjaudyti. [przypis edytorski]

ploščius (brus.) — ilgas be vatos apsiaustas. [przypis edytorski]

pluta — kietasis, apkepęs duonos paviršius. [przypis edytorski]

plynia — pempė, nedidelis pelkių paukštis. [przypis edytorski]

podė — krikštamotė. [przypis edytorski]

pogulys — dienos miegas, poilsis. [przypis edytorski]

policijantas (lenk.) — policininkas. [przypis edytorski]

polską liežuvį — lenkų kalbą. [przypis edytorski]

pomėtis (brus.) — atmintis. [przypis edytorski]

pomietė (sl.) — atmintis. [przypis edytorski]

ponavojimas (lenk.) — valdymas. [przypis edytorski]

ponavoti (lenk.) — ponauti, būti ponu, valdyti. [przypis edytorski]

ponavoti — ponauti, būti ponu, valdyti. [przypis edytorski]

Pons — trump.: Ponas. [przypis edytorski]

Ponut’ — trump.: Ponuti (kreip.) [przypis edytorski]

ponystė — buvimas ponu, ponavimas. [przypis edytorski]

popieras (lenk.) — popierius, čia: laikraštis, laiškas, raštas. [przypis edytorski]

poravau — skaičiavau. [przypis edytorski]

posnaga — arklio kanopa. [przypis edytorski]

potam (lenk.) — vėliau, po to. [przypis edytorski]

poteriauti — kalbėti poterius, melstis. [przypis edytorski]

prabaščius (lenk.) — klebonas. [przypis edytorski]

prabočiai — proseneliai. [przypis edytorski]

prabočis (brus.) — prosenelis. [przypis edytorski]

pradalgė — dalgiu ar mašina vienu kartu pjaunamas ievos ar javų ruožas. [przypis edytorski]

pradalgės — dalgiu ar mašina vienu kartu supjautas šienas ar javai. [przypis edytorski]

pradūka — skylė, tarpas. [przypis edytorski]

praeiga — praeitis. [przypis edytorski]

praeitė — dab.: praeitis. [przypis edytorski]

pragaištų — menkų, niekam tykusių. [przypis edytorski]

prajovas (sl.) — keistas, nenatūralus dalykas. [przypis edytorski]

prakilna — brangi, didelės vertės, svarbi. [przypis edytorski]

pranokėjas — pirmtakas. [przypis edytorski]

pranokėjas — protėvis. [przypis edytorski]

prapultis — sen. pražūtis. [przypis edytorski]

Pratįso mano klausas — man beklausant. [przypis edytorski]

Pravadai — pirmas sekmadienis po Velykų, Atvelykis. [przypis edytorski]

praveikti — įveikti, nugalėti. [przypis edytorski]

pravoslavija — stačiatikystė. [przypis edytorski]

pr'ėjo — trump.: priėjo. [przypis edytorski]

prekikas — prekiautojas, pirklys. [przypis edytorski]

pridaržė — aptverta vieta prie tvarto. [przypis edytorski]

pridėčka (brus.) — priedas. [przypis edytorski]

prieblindžio marška — metaf.: vakaro prietemos paklodė. [przypis edytorski]

priekabė — priežastis, pretekstas prikibti. [przypis edytorski]

prielankus — dab.: palankus [przypis edytorski]

priešininkų vietą — čia: priešininkų vietoje. [przypis edytorski]

priestolis — apsistojimo vieta. [przypis edytorski]

prieteliškai — draugiškai. [przypis edytorski]

prietelis (brus.) — bičiulis, draugas. [przypis edytorski]

prigavimas — nusigręžimas, išdavystė. [przypis edytorski]

Close

* Loading