Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5668 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | dawne | francuski | grecki | historia, historyczny | łacina, łacińskie | liczba mnoga | mitologia grecka | niemiecki | rosyjski | staropolskie | ukraiński | włoski

By language: all | polski


396 footnotes found

in opprobrium (łac.) — w pośmiewisko. [przypis redakcyjny]

in opptigneratione (łac.) — w zastaw. [przypis redakcyjny]

in ordine equestri (łac.) — w kole rycerskim; tj. w izbie poselskiej. [przypis redakcyjny]

in ordine equestri (łac.) — w stanie rycerskim. [przypis redakcyjny]

in partem (łac.) — na część. [przypis redakcyjny]

in partem (łac.) — na stronę. [przypis redakcyjny]

in partes (łac.) — na strony. [przypis redakcyjny]

in partibus infidelium (łac.) — w krajach niewiernych; określenie używane wobec biskupów, których władza jest tylko tytularna; tu ma charakteryzować stosunek komunisty do państwa burżuazyjnego. [przypis redakcyjny]

in perpetuum silentium (łac.) — na wieczne milczenie. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — dosł. w osobie; jako przedstawiciel. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — dosł. w osobie; jako przedstwiciel. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — w osobie. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — w swojej osobie. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — w własnej osobie. [przypis redakcyjny]

in personam (łac.) — na osobę. [przypis redakcyjny]

in persona sua (łac.) — we własnej osobie. [przypis redakcyjny]

in plano (łac.) — na równinie. [przypis redakcyjny]

in plano (łac.) — zgoła. [przypis redakcyjny]

in plurali (łac.) — w liczbie mnogiej. [przypis redakcyjny]

in posterum (łac.) — w przyszłości. [przypis redakcyjny]

in postscripto in haec verba (łac.) — w dopisku w te słowa. [przypis redakcyjny]

in praedam (łac.) — jako łup. [przypis redakcyjny]

in praesentia (łac.) — w przytomności. [przypis redakcyjny]

in praesenti termino (łac.) — w teraźniejszych okolicznościach. [przypis redakcyjny]

in principis virtutes regnatrices corde (łac.) — w sercu panującego cnotami rządzącymi. [przypis redakcyjny]

in procinctu (łac.) — w gotowości. [przypis redakcyjny]

in promotione (łac.) — w popieraniu. [przypis redakcyjny]

in proprio posuit sua sidera coelo (łac.) — gwiazdy swoje na własnym niebie umieścił. [przypis redakcyjny]

in prospectu (łac.) — w obliczu. [przypis redakcyjny]

in publico foro (łac.) — na publicznym placu. [przypis redakcyjny]

in publicum (łac.) — na jaw. [przypis redakcyjny]

in pugna (łac.) — w bitwie. [przypis redakcyjny]

in pugna stataria (łac.) — we wstępnym boju. [przypis redakcyjny]

in quantum (łac.) — o ile. [przypis redakcyjny]

in quantum (z łac.) — jeśli, o ile. [przypis redakcyjny]

in quo gradu (łac.) — na jakim stopniu. [przypis redakcyjny]

in quorum manibus arma sunt, in eorum potestate est conservare et perdere Rempublicam (łac.) — w czyich rękach jest oręż, w tych mocy i ocalić, i zgubić Rzeczpospolitą. [przypis redakcyjny]

in rebus angustis (łac.) — w trudnym położeniu. [przypis redakcyjny]

in recenti (łac.) — na świeżo. [przypis redakcyjny]

in recenti (łac.) — za świeża. [przypis redakcyjny]

in recompensam (łac.) — dla odwdzięczenia. [przypis redakcyjny]

in regno Galliae (łac.) — w królestwie francuskim. [przypis redakcyjny]

in rem (łac.) — na korzyść. [przypis redakcyjny]

in rem (łac.) — w rzeczy; dla sprawy. [przypis redakcyjny]

in reprobum sensum (łac.) — pod naganę. [przypis redakcyjny]

in Republica meretur (łac.) — w Rzeczpospolitej zasługuje. [przypis redakcyjny]

inscriptionem (łac.) — napis. [przypis redakcyjny]

in scripto, in quantum by (łac.) — na piśmie, o ile. [przypis redakcyjny]

in servitio (łac.) — w służbie. [przypis redakcyjny]

insignia (łac.) — klejnoty. [przypis redakcyjny]

in signis zodiac (łac.) — pomiędzy znakami Zodiaku. [przypis redakcyjny]

in sinum (łac.) — na łono, pośród. [przypis redakcyjny]

insolescit (łac.) — rozzuchwala się, wykracza. [przypis redakcyjny]

in spe (łac.) — w nadziei. [przypis redakcyjny]

instabunt (łac.) — nastawać będą. [przypis redakcyjny]

instantanee (łac.) — nagle, obcesowo. [przypis redakcyjny]

in statera iudicii (łac.) — na szali rozsądku. [przypis redakcyjny]

in statu moderno (łac.) — w obecnym stanie. [przypis redakcyjny]

instructiones militares (łac.) — pouczenia dotyczące spraw wojskowych. [przypis redakcyjny]

instrumenta (łac., forma lm) — narzędzia. [przypis redakcyjny]

insuavis est poenitendae rei recordatio (łac.) — niemiłym jest przypomnienie rzeczy, której żałować musimy. [przypis redakcyjny]

insultować (łac.) — znieważać, źle traktować. [przypis redakcyjny]

insultum (łac.) — zniewaga; tu B. lm insulta: zniewagi. [przypis redakcyjny]

insultum populi (łac.) — napaść, niechęć ludu. [przypis redakcyjny]

insumere (łac.) — użyć, poświęcić. [przypis redakcyjny]

in superlativo publicissime (łac.) — w najwyższym stopniu publicznie. [przypis redakcyjny]

in suum caput (łac.) — na własną głowę. [przypis redakcyjny]

intaminata fides (łac.) — nieskalana wiara. [przypis redakcyjny]

in tanto Reipublicae passu (łac.) — w tak smutnym położeniu Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

integritas conscientiae (łac.) — czyste sumienie. [przypis redakcyjny]

intendebant (łac.) — zamierzali. [przypis redakcyjny]

intendebat animo (łac.) — zamierzał w duchu. [przypis redakcyjny]

intendis (łac.) — zamyślasz. [przypis redakcyjny]

intendit (łac.) — zamierzył. [przypis redakcyjny]

intendo (łac.) — zamierzam. [przypis redakcyjny]

intendo (łac.) — zamyślam. [przypis redakcyjny]

intentionaliter (łac.) — w myśli. [przypis redakcyjny]

intentio pro facto (łac.) — chęć za uczynek. [przypis redakcyjny]

Inter caetera (łac.) — między innymi. [przypis redakcyjny]

inter confinia (łac.) — w pogranicze. [przypis redakcyjny]

Intercyza (z łac.) — umowa na piśmie zawierana przed ślubem; dotyczyła przede wszystkim spraw majątkowych, również jakichś szczególnych warunków i obowiązków współmałżonków. [przypis redakcyjny]

inter domesticos parietes (łac.) — w domowych ścianach. [przypis redakcyjny]

interes status (łac.) — interes państwa, racja stanu. [przypis redakcyjny]

inter gentes (łac.) — między [obu] narodami. [przypis redakcyjny]

interim consilia (łac.) — tymczasem obrady. [przypis redakcyjny]

interim (łac.) — tymczasem [przypis redakcyjny]

inter incudem et malleum (łac.) — między młotem i kowadłem. [przypis redakcyjny]

interlokutor (z łac.) — rozmówca. [przypis redakcyjny]

inter moenia (łac.) — w murach. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading