Wesprzyj

Wspieraj Wolne Lektury

x

5555 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | białoruski | chemiczny | dawne | filozoficzny | francuski | geografia, geograficzny | grecki | gwara, gwarowe | historia, historyczny | hiszpański | liczba mnoga | medyczne | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | prawo, prawnicze | przestarzałe | rodzaj żeński | regionalne | rosyjski | rzadki | staropolskie | ukraiński | wojskowy | włoski | łacina, łacińskie | żartobliwie

By language: all | polski


767 footnotes found

in habitu Minorum sancti Francisci (łac.) — w habicie braci mniejszych św. Franciszka (tj. bernardyńskim). [przypis redakcyjny]

in hac palaestra (łac.) — w tej szkole. [przypis redakcyjny]

In hac tumba (łac.) — w tym grobie. [przypis edytorski]

in haec verba (łac.) — tymi słowy. [przypis redakcyjny]

in haec verba (łac.) — w te słowa. [przypis redakcyjny]

in hoc signo vinces (łac.) — pod tym znakiem zwyciężysz. [przypis edytorski]

in hoc silentio (łac.) — w takiej ciszy. [przypis redakcyjny]

in hostico (łac.) — w kraju nieprzyjacielskim. [przypis redakcyjny]

in hostico ostentare (łac.) — w ziemi nieprzyjacielskiej ukazać. [przypis redakcyjny]

in illo fervore (łac.) — w owej gorącej chwili. [przypis redakcyjny]

in impuris naturalibus (łac.) — w nieczystych sprawach natury. [przypis edytorski]

in infinitum (łac.) — w nieskończoność, do nieskończoności. [przypis edytorski]

in integro (łac.) — w całości. [przypis redakcyjny]

In Iunio, id est (łac.) — w czerwcu, to jest. [przypis redakcyjny]

in iusta defensione (…) iniuria (łac.) — w słusznej obronie życia, ciężką podrażniony obelgą. [przypis edytorski]

in lancem considerationis (łac.) — na szalę rozwag. [przypis redakcyjny]

in laudem dominicae Nativitatis (łac.) — na uroczysty obchód Bożego Narodzenia. [przypis redakcyjny]

in legem perpetuam et irrevocabilem (łac.) — za wieczne i nieodwołalne prawo. [przypis redakcyjny]

in liberis suffragiis (łac.) — w wolnych wyborach. [przypis edytorski]

in liberis suffragiis (łac.) — w wolnych wyborach. [przypis redakcyjny]

in libris amoris (łac.) — w księgach miłości. [przypis edytorski]

in loco parentis (łac.) — na miejscu rodziców, w zastępstwie rodziców. [przypis edytorski]

in maiori (łac.) — w większej. [przypis redakcyjny]

in malam partem (łac.) — na złą stronę. [przypis redakcyjny]

in manibus bene meritorum (łac.) — w ręku dobrze zasłużonych. [przypis redakcyjny]

In manicis (…) rerum est (łac.) — „W kajdankach i na rączkach i na nóżkach obu,/ Dam cię więzić, a przy tym i straż bezlitosną!”/ „To mnie sam Bóg, gdy zechcę, uwolni”. Ja sądzę,/ Że chciał rzec: „Umrę” — bo śmierć wszystko tutaj kończy! (Horatius, Epistulae, I, 16, 76; tłum. Edmund Cięglewicz).

in mari Baltico (łac.) — na morzu Bałtyckim. [przypis redakcyjny]

in materia status (łac.) — o sprawach państwowych; o polityce. [przypis redakcyjny]

in medias res (łac.) — do rzeczy, do sedna sprawy. [przypis edytorski]

in medias res (łac.) — w środek opowieści. [przypis edytorski]

in medias res (łac.) — w środek rzeczy; w sedno sprawy. [przypis edytorski]

in medias res (łac.) — w środek rzeczy (zwykle określenie sposobu opowiadania historii, w którym rezygnuje się z długiego przedstawiania wydarzeń poprzedzających akcję). [przypis edytorski]

in medias res (łac.) — w środku spraw. [przypis edytorski]

in memoriam (łac.) — na pamiątkę. [przypis redakcyjny]

in mente Reipublicae (łac.) — z woli Rzeczypospolitej. [przypis redakcyjny]

In momento indignationis abscondi faciem meam parumper a te et in misericordia (…) (łac.) — „W chwili gniewu skryłem nieco twarz moją przed tobą; ale w miłosierdziu wiecznym zlituję się nad tobą, mówi Pan, odkupiciel twój”. [przypis tłumacza]

in monumentis veneranda (…) antiquitas (łac.) — czcigodna starożytność w pomnikach. [przypis redakcyjny]

in muneribus res praestantissima mens est (łac.) — w podarunkach najważniejsza rzecz — to wola (intencja). [przypis redakcyjny]

in natura (łac.) — w naturze; składano je w zbożu, sianie itd.; w wielu miejscowościach przetrwały w tej postaci do drugiej poł w. XIX. [przypis redakcyjny]

In nomine (…) immunde (łac.) — w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Zaklinam cię, duchu nieczysty… — kościelna formuła egzorcyzmu. [przypis redakcyjny]

In nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti (łac.) — w imię Ojca i Syna, i Duch Świętego. [przypis edytorski]

In nomine Patris et (łac.) — w imię Ojca i [Syna]; słowa błogosławieństwa rozpoczynające m.in. modlitwy. [przypis edytorski]

in nova felicitate (łac.) — wśród nowego szczęścia. [przypis redakcyjny]

in Novembre (łac.) — w listopadzie. [przypis redakcyjny]

in nuce (łac.) — w esencjonalnym skrócie; dosł. w orzechu. [przypis edytorski]

in oboedientia (łac.) — w posłuszeństwie. [przypis redakcyjny]

in odore sanctitatis germanicae (łac.) — w aurze (dosł.: woni) świętości germańskiej. [przypis edytorski]

in omni foro (łac.) — w każdym sądzie. [przypis redakcyjny]

In omnibus rebus quaesivi (łac.) — Koh 14, 11: „We wszystkich rzeczach szukałem”. [przypis tłumacza]

in opprobrium (łac.) — w pośmiewisko. [przypis redakcyjny]

in opptigneratione (łac.) — w zastaw. [przypis redakcyjny]

in ordine equestri (łac.) — w kole rycerskim; tj. w izbie poselskiej. [przypis redakcyjny]

in ordine equestri (łac.) — w stanie rycerskim. [przypis redakcyjny]

in pace requiescat (łac.) — spoczywają w pokoju. [przypis edytorski]

in partem (łac.) — na część. [przypis redakcyjny]

in partem (łac.) — na stronę. [przypis redakcyjny]

in partes (łac.) — na strony. [przypis redakcyjny]

in partibus infidelium (łac.) — w krajach niewiernych; określenie używane wobec biskupów, których władza jest tylko tytularna; tu ma charakteryzować stosunek komunisty do państwa burżuazyjnego. [przypis redakcyjny]

in partibus infidelium (łac.) — w krajach niewiernych. [przypis edytorski]

in partibus infidelium (łac.) — w prowincjach zamieszkałych przez niewiernych; tytuł nadawany biskupom, których diecezje wyznaczone były na terenach zamieszkałych przez niewiernych, iron. o urzędnikach bez funkcji. [przypis edytorski]

in partibus (łac.) — skrócony łac. termin in partibus infidelium: w krajach niewiernych. [przypis edytorski]

in partibus opressorum (łac.) — w częściach (opanowanych przez) opresora (okupanta); wyrażenie utworzone analogicznie do „in partibus infidelium”, tj. w prowincjach zamieszkałych przez niewiernych. [przypis edytorski]

in perpetuum silentium (łac.) — na wieczne milczenie. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — dosł. w osobie; jako przedstawiciel. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — dosł. w osobie; jako przedstwiciel. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — osobiście. [przypis edytorski]

in persona (łac.) — w osobie. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — w osobie; we własnej osobie. [przypis edytorski]

in persona (łac.) — w swojej osobie. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — w własnej osobie. [przypis redakcyjny]

in persona (łac.) — we własnej osobie, osobiście. [przypis edytorski]

in persona sua (łac.) — we własnej osobie. [przypis redakcyjny]

in personam (łac.) — na osobę. [przypis redakcyjny]

in plano (łac.) — na równinie. [przypis redakcyjny]

in plano (łac.) — zgoła. [przypis redakcyjny]

in plurali (łac.) — w liczbie mnogiej. [przypis redakcyjny]

in Polonia Gallos, in Gallia habitare Polonos dicas (łac.) — rzekłbyś, że w Polsce mieszkają Francuzi, a we Francji Polacy. [przypis edytorski]

in posse (łac.) — potencjalnie. [przypis edytorski]

in posterum (łac.) — w przyszłości. [przypis redakcyjny]

in postscripto in haec verba (łac.) — w dopisku w te słowa. [przypis redakcyjny]

in potentia (łac.) — potencjalnie. [przypis edytorski]

in potentia (łac.) — w mocy, możliwości. [przypis edytorski]

in potentia (łac.) — w stanie możliwości, jako możliwość. [przypis edytorski]

in praedam (łac.) — jako łup. [przypis redakcyjny]

in praesenti termino (łac.) — w teraźniejszych okolicznościach. [przypis redakcyjny]

in praesentia (łac.) — w przytomności. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading