Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Przekaż 1% na Wolne Lektury

Przekaż 1% podatku na Wolne Lektury. Wpisz w PIT nasz KRS 00000 70056
Nazwa organizacji: Fundacja Nowoczesna Polska

Jeśli zrobiłeś / zrobiłaś to w poprzednim roku, nie musisz nic zmieniać. Kliknij, by dowiedzieć się więcej >>>>

x

5651 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | dawne | francuski | grecki | gwara, gwarowe | hiszpański | łacina, łacińskie | liczba mnoga | mitologia grecka | niemiecki | potocznie | przenośnie | przestarzałe | przysłówek | regionalne | rosyjski | staropolskie | turecki | ukraiński | włoski

By language: all | polski


271 footnotes found

sub umbra (łac.) — pod pozorem. [przypis redakcyjny]

subvenire oppresso (łac.) — dopomóc uciśnionemu. [przypis redakcyjny]

succambam (łac.) — ulegnę, dam za wygraną. [przypis redakcyjny]

succedaneus (łac.) — następca. [przypis redakcyjny]

successores (łac.) — spadkobiercy. [przypis redakcyjny]

succincte (łac.) — zwięźle. [przypis redakcyjny]

succumbam (łac.) — ulegnę. [przypis redakcyjny]

suffecit tanto oneri caput (łac.) — wybrał głowę do takiego brzemienia. [przypis redakcyjny]

sufficere (łac.) — wystarczyć. [przypis redakcyjny]

sufficit (łac.) — dość (powiedzieć). [przypis redakcyjny]

suffragari (łac.) — dopomóc. [przypis redakcyjny]

suffragia (łac.) — pomoc. [przypis redakcyjny]

suffragium (łac.) — głos w wyborach, prawo głosu, tu B. lm suffragia: głosy. [przypis redakcyjny]

suffragium (łac.) — głos w wyborach, prawo głosu, tu B. lm: suffragia: głosy. [przypis redakcyjny]

suffragium (łac.) — prawo głosu; tu B. lm suffragia. [przypis redakcyjny]

suggessit (łac.) — poduszczył, namówił. [przypis redakcyjny]

sui generis (łac.) — w swoim rodzaju, oryginalny. [przypis redakcyjny]

sukurs (z łac.) — pomoc, ratunek. [przypis redakcyjny]

sum (łac.) — jestem. [przypis redakcyjny]

summa levitas (łac.) — największa lekkomyślność. [przypis redakcyjny]

summa proveniens (łac.) — suma należna. [przypis redakcyjny]

summa regiminis in distributiva justitia (łac.) — całość rządów na wymiarze sprawiedliwości. [przypis redakcyjny]

summa summarum (łac.) — wszystko razem, ostatecznie. [przypis redakcyjny]

summo cum dedecore (łac.) — ze straszną hańbą. [przypis redakcyjny]

summo cum opprobrio gentis nostrae (łac.) — z najsroższą niesławą narodu naszego. [przypis redakcyjny]

sumpt (z łac.) — koszt. [przypis redakcyjny]

sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt (łac.) — istnieją łzy (wypłakane przez) rzeczy a cierpienia ludzkie wstrząsają sercem. [przypis redakcyjny]

superioris et inferioris Hungariae (łac.) — górnych i dolnych Węgier. [przypis redakcyjny]

supernaturalizmy (z łac.) — rzeczy nadnaturalne. [przypis redakcyjny]

super non revelationem (łac.) — o niewydawanie. [przypis redakcyjny]

superstites (łac.) — pozostali przy życiu. [przypis redakcyjny]

suplementować (z łac.) — zasilić, wspomóc. [przypis redakcyjny]

suplikant (z łac.) — proszący, zanoszący prośbę, błagający. [przypis redakcyjny]

Suplikuję (łac.) — błagam, proszę. [przypis redakcyjny]

suponować (z łac.) — przypuszczać. [przypis redakcyjny]

supplices preces (łac.) — uniżone prośby. [przypis redakcyjny]

supponebam (łac.) — przypuszczałem. [przypis redakcyjny]

supponebant (łac.) — przypuszczali. [przypis redakcyjny]

supponebant (łac.) — rozumieli. [przypis redakcyjny]

supponebat (łac.) — przypuszczał. [przypis redakcyjny]

supponebat (łac.) — sądził. [przypis redakcyjny]

supponendo (łac.) — myśląc sobie. [przypis redakcyjny]

supponendo (łac.) — przypuszczając. [przypis redakcyjny]

suppono (łac.) — domyślam się. [przypis redakcyjny]

supra usum (łac.) — niesłychane. [przypis redakcyjny]

supremi et directi domini et ultimae instantiae iudicis (łac.) — najwyższego i bezpośredniego pana i najwyższego sędziego. [przypis redakcyjny]

surdis fabula narratur (łac.) — do głuchych się gada. [przypis redakcyjny]

surdo tyranno fabula dicta (łac.) — bajka opowiadana głuchemu tyranowi. [przypis redakcyjny]

surge puer (łac.) — wstawaj, chłopcze. [przypis redakcyjny]

suspicionis (łac.) — podejrzenia. [przypis redakcyjny]

suspicio veneni (łac.) — podejrzenie trucizny. [przypis redakcyjny]

susque deque (łac.) — za nic. [przypis redakcyjny]

Suum cuique decus posteritas rependat (łac.) — niech potomność odmierzy każdemu należny zaszczyt. [przypis redakcyjny]

suum cuique pulchrum (łac.) — swoje dla każdego piękne. [przypis redakcyjny]

suum effectum sortiri (łac.) — swój skutek wziąć. [przypis redakcyjny]

symbola amicitiae (łac.) — znaki przyjaźni. [przypis redakcyjny]

Syrtes (łac.) — Syrty, dwie zatoki morza Śródziemnego przy brzegach Afryki płn.; b. niebezpieczne dla żeglugi. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading