Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5672 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | dawne | francuski | grecki | gwara, gwarowe | język, językowy, językoznawstwo | łacina, łacińskie | liczba mnoga | mitologia grecka | niemiecki | potocznie | przestarzałe | regionalne | rosyjski | staropolskie | turecki | ukraiński | węgierski | włoski

By language: all | français | lietuvių | polski


1155 footnotes found

denegować prezencji (łac.) — odmawiać obecności. [przypis redakcyjny]

de nervo (łac.) — o funduszu. [przypis redakcyjny]

Denhoff, Władysław — podskarbi ziem pruskich; brał udział w walkach ze Szwedami, Moskalami, Tatarami. [przypis redakcyjny]

Denken des Denkens (niem.) — myślenie myślenia. [przypis redakcyjny]

de novo (łac.) — od nowa. [przypis redakcyjny]

Dentatorum (łac.) — Dentatusów; Dentatów; Manius Curius Dentatus (zm. ok. 270 r. p.n.e.), Rzymianin, wzór starożytnej cnoty, pogromca Samnitów, Sabinów i Pyrrusa. [przypis redakcyjny]

denuntiando (łac.) — oznajmiając. [przypis redakcyjny]

denuntio (łac.) — zapowiadać. [przypis redakcyjny]

deodar — gatunek cedru. [przypis redakcyjny]

Deotymie (…) gdyby (…) straciła matkę — z matką Deotymy, Niną Łuszczewską, rozdzieliły Narcyzę jakieś nieporozumienia. [przypis redakcyjny]

departamenty — tu: w znaczeniu części. [przypis redakcyjny]

depauperacja (z łac.) — zubożenie. [przypis redakcyjny]

depauperatio (łac.) — zubożenie. [przypis redakcyjny]

dependencja — zależność. [przypis redakcyjny]

dependencyja — zależność. [przypis redakcyjny]

dependentias (łac.) — skutki. [przypis redakcyjny]

dependent — praktykant u adwokata lub notariusza. [przypis redakcyjny]

dependent — prawnik, pracujący u adwokata. [przypis redakcyjny]

de periculo dantis et accipientis (łac.) — o niebezpieczeństwo dającego i przyjmującego. [przypis redakcyjny]

de philosophia et quibusdam aliis (…) de gratitudine (łac.) — o filozofii i niektórych innych sprawach [jak np.] o wdzięczności. [przypis redakcyjny]

depopulacja — spustoszenie. [przypis redakcyjny]

depopulatores totius mundi et possessores quadraginta regnorum (łac.) — łupieżcy całego świata i panowie czterdziestu królestw. [przypis redakcyjny]

deposito (łac. depositum) — przedmiot złożony na przechowanie; tu: przechowalnia. [przypis redakcyjny]

depozyt — nakład. [przypis redakcyjny]

depozyt — tu: skarb. [przypis redakcyjny]

de praeteritis (łac.) — o tym, co się stało. [przypis redakcyjny]

deprecor primum (łac.) — przepraszam naprzód. [przypis redakcyjny]

deprekacja — przeprosiny. [przypis redakcyjny]

de publicis (łac.) — o sprawach publicznych. [przypis redakcyjny]

deputacja — przedstawiciele społeczności kozackiej. [przypis redakcyjny]

deputacja — przedstawicielstwo, poselstwo. [przypis redakcyjny]

deputatos administratores (łac.) — obranych administratorów. [przypis redakcyjny]

deputat — sędzia na trybunał kor. [przypis redakcyjny]

derelicta vidua (łac.) — pozostała wdowa. [przypis redakcyjny]

dereszowaty — koń maści karej, gniadej lub kasztanowatej z domieszką białych włosów. [przypis redakcyjny]

deresz — tu: koń niezdecydowanej maści, białej pomieszanej z żółtą lub brunatną. [przypis redakcyjny]

deresz (z węg.) — koń maści czarnej lub czerwonej, pomieszanej z białą (szronek). [przypis redakcyjny]

deresz (z węg.) — tu: mętny, słaby trunek, lura. [przypis redakcyjny]

de revenir bientôt — abym powracał rychło. [przypis redakcyjny]

derha — dera, koc. [przypis redakcyjny]

der Hauptagitator (niem.) — główny podżegacz. [przypis redakcyjny]

derkacz — ptak średniej wielkości z rodziny chruścielowatych, o charakterystycznym głosie, w Polsce dość rzadko spotykany, bardzo płochliwy. [przypis redakcyjny]

der Kaffee war ja immer gut… (niem.) — kawa była przecież zawsze dobra i przy obiedzie najadał się do syta… Dlaczego więc to zrobił?… [przypis redakcyjny]

derwisz — mnich, pustelnik mahometański. [przypis redakcyjny]

Desaix, Louis Charles — generał francuski, zginął pod Marengo (1800), przyczyniwszy się walnie do zwycięstwa Bonapartego nad wojskami austriackimi. [przypis redakcyjny]

de sanguine gentis (łac.) — z krwi własnej. [przypis redakcyjny]

desertor castrorum (łac.) — zbiegiem z obozu. [przypis redakcyjny]

deses (łac.) — bezczynnie. [przypis redakcyjny]

desiderabilem praesentiam (łac.) — pożądanej obecności. [przypis redakcyjny]

desideriis (łac.) — do życzeń. [przypis redakcyjny]

desideriis nostris (łac.) — dla naszych żądań. [przypis redakcyjny]

desiderium (łac.) — żądanie. [przypis redakcyjny]

Desmunda — hrabstwo Desmond w Anglii. [przypis redakcyjny]

Desna — rzeka płynąca przez Rosję i Ukrainę, najdłuższy lewy dopływ Dniepru; nad Desną położony jest Czernihów. [przypis redakcyjny]

despekt (z łac.) — obraza. [przypis redakcyjny]

despekt (z łac.) — uchybienie, obelga. [przypis redakcyjny]

desperatos in quieta Republica honores in turbido posse assequi arbitrantur (łac.) — mniemają, że w zamęcie mogą osiągnąć zaszczyty, o których czasu spokoju rzeczypospolitej zwątpili. [przypis redakcyjny]

despotyczną władzą — dla Staszica cechą despotyczną w ustroju ang. są prawa króla w stosunku do Parlamentu (prawo odmowy zatwierdzenia uchwał, prawo zwoływania i rozwiązywania Izby); por. Monteskiusza, Duch Praw XI 6, który właśnie w tym upatruje rękojmię praworządności trwałej. [przypis redakcyjny]

despotyzm — chodzi o wszelkie jedynowładztwo nieograniczone, zarówno oświecone, ożywione poczuciem prawa i ceniące godność poddanych („monarchia” Monteskiusza), jak to, w którym samowola władcy starczy za prawo („despotyzm” Monteskiusza). [przypis redakcyjny]

dessous (fr.) — spodnia bielizna. [przypis redakcyjny]

de statu rerum (łac.) — o stan rzeczy. [przypis redakcyjny]

d'Estrées, Gabrielle (1570/1573–1599) — księżna Beaufort i Verneuil, markiza Monceaux, kochanka króla fr. Henryka IV (1553–1610). [przypis redakcyjny]

destynowany — wyznaczony. [przypis redakcyjny]

desudavit (łac.) — napociło się. [przypis redakcyjny]

desuper (łac.) — z góry. [przypis redakcyjny]

de tempore (łac.) — o czasie; tu: o terminie ślubu. [przypis redakcyjny]

determinizm jest w tym wypadku określony motywacją (…) — zob. niniejszą rozprawę, ustęp 64. [przypis redakcyjny]

detestabile scriptum (łac.) — przeklęte pismo. [przypis redakcyjny]

de throno (łac.) — z tronu. [przypis redakcyjny]

De tribus impostoribus — książka z XVI wieku ogłaszająca Mojżesza, Jezusa i Mahometa za oszustów; wedle Grzegorza IX miał ją napisać Fryderyk II. [przypis redakcyjny]

detrimenta (łac.) — szkody. [przypis redakcyjny]

detrimentum (łac.) — szkodę. [przypis redakcyjny]

detulit (łac.) — doniósł. [przypis redakcyjny]

deturbare (łac.) — strącić. [przypis redakcyjny]

de tutela (łac.) — z opieki. [przypis redakcyjny]

de uicissitudine fortunae (łac.) — o zmienności losu. [przypis redakcyjny]

de ulterioribus (łac.) — o dalszych rzeczach. [przypis redakcyjny]

Deus avertat (…) nostra civitas (łac.) — Boże uchowaj, by się nam po lewej ukazało; po prawej powinno być nasze miasto. [przypis redakcyjny]

Deus ex machina (łac.) — Bóg z maszynerii. [przypis redakcyjny]

deus ex machina (łac.) — nagłe i niespodziewane rozwiązanie (określenie zaczerpnięte z dziejów dramatu i teatru greckiego). [przypis redakcyjny]

Deus, venerunt gentes (…) psalmodyję słodką — Psalm 79, poczynający się od słów: „Boże, poganie weszli w dziedzictwo twoje”. Słowa te w tekście jak i w przekładzie są po łacinie napisane. [przypis redakcyjny]

De vestra (…) loqui (łac.) — O waszej sławie lepiej zamilczeć, niż za mało powiedzieć. Cytat z pamięci, niedokładny z Sallustiusza Bellum Iugurthinum XIX: „De Carthagine silere melius puto, quam parum dicere”. [przypis redakcyjny]

devoré d'ambition — pożerany ambicją, pragnieniem sławy. [przypis redakcyjny]

devotissime (łac.) — jak najpobożniej. [przypis redakcyjny]

dewizka — łańcuszek przy zegarku wraz z jakąś ozdobą czy figurką. [przypis redakcyjny]

Dewona — hrabstwo Devonshire w Anglii. [przypis redakcyjny]

dextram porrigere (łac.) — prawicę podać. [przypis redakcyjny]

dextre (łac.) — zręcznie. [przypis redakcyjny]

dezabil (z fr.) — ranny albo nocny strój. [przypis redakcyjny]

dezolacja — spustoszenie. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading