Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
1% dla Wolnych Lektur

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Wolne Lektury, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

x

5651 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


2602 footnotes found

visuotinajai — dabar: vistuonei. [przypis edytorski]

vogzalas — geležinkelio stotis. [przypis edytorski]

volas (lenk.) — pylimas. [przypis edytorski]

volė — apvalus medinis kamštis alaus statinei užkimšti. [przypis edytorski]

voliuoti — išdykauti. [przypis edytorski]

Voveruškų — voveraičių. [przypis edytorski]

vožna (sl.) — svarbi. [przypis edytorski]

Vuk Stephanovič Karadzič — garsus serbų poeta. [przypis autorski]

vydraga — įžūli moteris. [przypis edytorski]

vylia — dab.: vylius, t.y. apgaulė. [przypis edytorski]

vylis — slaptavietė. [przypis edytorski]

vylyčia (brus.) — strėlė. [przypis edytorski]

Vytauts Lydos kunigaikščiu uždėjo mane. — Vytautas, sūnus Kęstučio, vienas iš prakilniausių vyrų, kokius Lietuva išdavė. Apie jo kariškus veikalus ir jo politiką, išskyrus lenkiškuose raštuose, galima skaityti pas Kotzebue, aukščiaus paminėtame rašte, yptingai III tome, ir Gyvenime Švidrigailos, — (Switrigail… von August von Kotzebue. Leipzig 1820). [przypis autorski]

vytinio — iš vytelių pintas lankstus botkotis. [przypis edytorski]

vyžina — iš karnų intas senovinis batas. [przypis edytorski]

vyžotas — apsiavęs vyžomis. [przypis edytorski]

yla — šits žodis vienos šaknies su žodžiu „iltis”. [przypis autorski]

ypata — asmuo. [przypis edytorski]

ypatus — skirtingas, ypatingas. [przypis edytorski]

'yr — trump.: yra [przypis edytorski]

žabangai — pinklės, spąstai. [przypis edytorski]

žabų tvora — tvora padaryta iš šakelių. [przypis edytorski]

žaginė — rąstas neapkapotomis šakomis. [przypis edytorski]

žalibarščiai — šaltibarščiai. [przypis edytorski]

žalktienė — žaltienė, žalčio patelė. [przypis edytorski]

žalktyčios — žaltyčios, žalčio duktės. [przypis edytorski]

žalnierius — kareivis, kareivėlis. [przypis edytorski]

žaltvykšlė — klaidžiojanti ugnelė. [przypis edytorski]

Žaltys nei svečias kad butan jo slenka. — Lietuviai garbino žalčius, kuriuos priaukindavo ir maitindavo; aiškiausiai apie tai kalba Lasickis (Res Pol. et Lithu., ed. Elzevirorum., p. 309). Strijkovskis savo laikais da matęs liekanas to žalčių garbinimo pas latvius, o Gwagnin kaime Labariškėse, 4 mylios nuo Vilniaus. [przypis autorski]

žambis — medinis arklas, žagrė. [przypis edytorski]

žandiniai — žandų plaukai. [przypis edytorski]

žardas — ilgas kartis. [przypis edytorski]

žardynas — vieta, kur stovi žardas, kluoniena. [przypis edytorski]

žavėjimas — užkeikimas, burtažodis. [przypis edytorski]

žėglis (vok.) — laivo burė su stiebu. [przypis edytorski]

žeidimas — užgavimas. [przypis edytorski]

žekė — puskojinė arba kojinė. [przypis edytorski]

žemčiūgais — perlais. [przypis edytorski]

žemybė — menkystė, dvasinis nuopuolis. [przypis edytorski]

žičyti — linkėti. [przypis edytorski]

žieduotinė — sužadėtine. [przypis edytorski]

žiemė — mėlynai žydinti darželių gėlė. [przypis edytorski]

žiemys — dab.:žiemiai, šiaurės vėjas. [przypis edytorski]

žiemys (tarm.) — šiaurys, šiaurės vėjas. [przypis edytorski]

žilvietis — gluosnis. [przypis edytorski]

žilvitis — gluosnis. [przypis edytorski]

žilvitis — guosių šeimos medis. [przypis edytorski]

žinginė — ėjimas ar jojimas žingsniu. [przypis edytorski]

žinyčia — lietuvių pagonių šventovė. [przypis edytorski]

žiogris — statinė tvora, nupinta iš medžio šakų. [przypis edytorski]

žiogris — statinė tvora. [przypis edytorski]

žioklė — čia: chaosas. [przypis edytorski]

žiūrė — avižinis kisielius. [przypis edytorski]

žiurstas — prijuostė. [przypis edytorski]

žiurstas (vok.) — prijuostė, prikyštė. [przypis edytorski]

žiužis — susuktas skarinys mušti. [przypis edytorski]

žiužis — susuktas skarinys mušti (žaidžiant). [przypis edytorski]

žižilpa — žiežirba. [przypis edytorski]

žlėbčioti — iš lėto ėsti; čepsėti. [przypis edytorski]

žliaugti — smarkiai tekėti, srūti. [przypis edytorski]

žnektelėti — atsitrenkti nukritus. [przypis edytorski]

žvangutis — mažas skambalėlis, gėlė. [przypis edytorski]

žvėrinė — Senovės lietuviai aušrinę vadindavę, anot Kuršaičio, žvėrine, t. y., žvėrinė žvaigždė, nes jai tekant, pradedą vilkai medžioti. Tokios žvaigždės žvėrinės buvo pas lietuvius kelios: didžioji žvėrinė — Jupiteris arba Saturnas, mažoji žvėrinė — Marsas. (sk. Э. Вольтерь. Литовский Катехизись Н. Даукши.С.-Петербургь. 1886. „Западно-русское свидетельство о литовских богах” p. 177. ) [przypis tłumacza]

žvilgys — žvilgis, žvilgsnis. [przypis edytorski]

Žvirbliai — Lenkiškai parašė A. Dygasircki, sulietuvino V. Kudirka. [przypis edytorski]

žydžia — sen. Žydi. [przypis edytorski]

žymes — bruožas, požymis, pėdsakas. [przypis edytorski]

zabova (lenk.) — linksmybės. [przypis edytorski]

zabova (sl.) — linksmybės, žaidynės. [przypis edytorski]

zalabas — lovio pavidalo ėdžios gyvuliams šerti. [przypis edytorski]

zelkorius — veidrodis. [przypis edytorski]

zerkolas — veidrodis. [przypis edytorski]

zerkolinis (sl.) — kaip veidrodis. [przypis edytorski]

zinzėti — zinzti, zyzti, zirzti. [przypis edytorski]

zokonas — ordinas. [przypis edytorski]

zokonas (sl.) — ordinas. [przypis edytorski]

zoposas (lenk.) — atsarga. [przypis edytorski]

Close

* Loading