TPWL

Wolne Lektury potrzebują pomocy! Wesprzyj bezpłatną bibliotekę internetową i przeczytaj utwory napisane specjalnie dla Ciebie.

x

5553 free readings you have right to

Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | białoruski | chemiczny | dawne | filozoficzny | francuski | geografia, geograficzny | grecki | gwara, gwarowe | historia, historyczny | hiszpański | liczba mnoga | medyczne | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | prawo, prawnicze | przestarzałe | rodzaj żeński | regionalne | rosyjski | rzadki | staropolskie | ukraiński | wojskowy | włoski | łacina, łacińskie | żartobliwie

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


2667 footnotes found

Istotnie, kiedy mamy podać przykłady istnienia przypadkowego, powołujemy się zawsze na przemiany, a nie tylko na możliwość myśli o odwrotniku — łatwo sobie pomyśleć niebyt materii, lecz starożytni nie wyprowadzali stąd przecie jej przypadkowości. Atoli nawet kolejna zmiana bytu i niebytu stanu danego jakiejś rzeczy, na czym polega wszelka przemiana, nie dowodzi wcale przypadkowości tego stanu, jakoby z rzeczywistości jego odwrotnika, np. spokój ciała jakiegoś, następujący po ruchu, nie dowodzi jeszcze przypadkowości jego ruchu stąd, iż pierwszy jest odwrotnikiem drugiego. Ten bowiem odwrotnik jest tu tylko logicznie, nie zaś realnie drugiemu przeciwstawny. Trzeba by było dowieść, że zamiast ruchu w poprzedniej chwili czasu, możliwym było, iżby ciało wtedy spoczywało, chcąc dowieść przypadkowości jego ruchu, nie zaś, że spoczywa potem; gdyż wtedy oba odwrotniki mogą bardzo dobrze mieścić się przy sobie. [przypis autorski]

istoty organiczne, oryg. ang.: organic beings — termin techniczny używany zamiast powszechniejszego określenia: istoty żywe. [przypis edytorski]

Istru ni Fasisu wody — wody dwóch największych rzek Europy i Azji, Istru, dzisiejszego Dunaju, i Fasisu, dzisiejszego Rion, na południe od Kaukazu, wpadającego do Morza Czarnego. [przypis redakcyjny]

Istud (…) corpore — Cicero, Tusculanae disputationes, III, 6.

istynni — istotni, rzeczywiści. [przypis edytorski]

Isysa, Anubisa — chodzi o Isis (Izydę) macierzyńską boginię płodności, opiekunkę rodzin oraz Anubisa, boga o głowie szakala, syna Seta i Neftydy, opiekującego się zmarłym w jego drodze w zaświaty. [przypis edytorski]

Isztar — imię głównej bogini panteonu mezopotamskiego, bogini Isztar, która patronowała wojnom oraz miłości cielesnej. Z boginią Isztar utożsamiano planetę Wenus, którą wtedy nazywano gwiazdą. Wenus jest jednym z jaśniejszych obiektów na nieboskłonie. [przypis edytorski]

Isztar (mit.) — babilońska i asyryjska bogini wojny, miłości i płodności, związana przede wszystkim z seksualnością. Pani Nieba, utożsamiana z gwiazdą zaranną (planetą Wenus). Stała się główną boginią Mezopotamii, spokrewnioną z zachodniosemicką Astarte. [przypis edytorski]

iš aukšto —išdidžiai. [przypis edytorski]

iš kalno (lenk.) — iš anksto. [przypis edytorski]

iš laiko (lenk.) — iš anksto. [przypis edytorski]

iš netyčių — netikėtai. [przypis edytorski]

iš reto — iš lėto. [przypis edytorski]

iš viršaus — iš anksto. [przypis edytorski]

išauklintas — dab.: išauklėtas. [przypis edytorski]

išbudavotas (lenk.) — pastatytas. [przypis edytorski]

iścić się (daw.) — ziszczać się, spełniać się. [przypis edytorski]

iścić się — ziszczać się, realizować się. [przypis edytorski]

iścić — spełniać; realizować. [przypis edytorski]

iście (daw.) — całkiem, rzeczywiście, naprawdę. [przypis edytorski]

iście (daw.) — niewątpliwie, naprawdę. [przypis edytorski]

iście (daw.) — niewątpliwie. [przypis edytorski]

iścizna — istota, najważniejszy element. [przypis edytorski]

iścizna (stpol.) — prawda istotna, rzeczywistość. [przypis redakcyjny]

iść gonionego z kimś (daw.) — tańczyć, grać, bawić się z kimś. [przypis edytorski]

iść komunikiem (daw.) — jechać konno, wierzchem, bez wozów i piechoty; komunik (daw.) — jeździec, kawalerzysta. [przypis edytorski]

iść na kumorne (gw.) — iść na komorne, żyć jako komornik, chłop nieposiadający gospodarstwa ani domu, opłacający własną pracą swój pobyt w domu innego, bogatszego chłopa a. właściciela ziemskiego (komora (daw.): pomieszczenie w budynku, pokój, izba). [przypis edytorski]

iść na maciory — wracać do ula (od pszczół wzięte), do domu. [przypis redakcyjny]

iść na poszukiwanie i rozbudzenie Frei — lepiej: iść na poszukiwanie Frei i obudzić ją. [przypis edytorski]

iść na wskroś ziemi — zapaść się pod ziemię. [przypis edytorski]

iść na wyrobek — zarabiać na utrzymanie jako wyrobnik, osoba wynajmująca się do różnych prac fizycznych. [przypis edytorski]

iść o lepszą (daw.) — starać się wykazać przewagę. [przypis edytorski]

Iść tam wysoko i nocą nie radzę — To miejsce teologowie wykładają przez słowa Zbawiciela zapisane w Ewangelii św. Jana, w. 12 i 15: „Idźcie podczas, gdy macie światło, ażeby ciemność was nie ogarnęła. Kto chodzi w ciemności, sam nie wie, gdzie idzie”.

iść w paragon (daw.) — porównywać się. [przypis edytorski]

iść w pąci — tzn. iść jako pątnik; pielgrzymować. [przypis edytorski]

iść w sukurs (daw.) — iść na odsiecz; przybyć z pomocą. [przypis edytorski]

iść w zatyłki (daw.) — zajść od tyłu. [przypis edytorski]

iść z kimś na jedną rękę — iść w tę samą stronę, zgodnie współdziałać. [przypis edytorski]

iść za naturą — Montaigne. [przypis tłumacza]

iść zapaśnie — iść w zapasy, stawać do walki. [przypis edytorski]

išdavinojo — sen.: išdavė. [przypis edytorski]

išeiti/išleisti ”į služmą” (lenk.) — išeiti/išleisti tarnauti (pvz.: ponui). [przypis edytorski]

išguldyti (sl.) — paaiškinti. [przypis edytorski]

iškada — nuostolis, žala. [przypis edytorski]

iškala (sl.) — mokykla. [przypis edytorski]

išliuosuoti — sen.: išlaisvinti. [przypis edytorski]

išmetinėdamas — čia: priekaištaudamas. [przypis edytorski]

išmetinėjant sąžinei — graužiant sąžinei. [przypis edytorski]

išmetinėjimas — priekaištavimas. [przypis edytorski]

išmetinėti (lenk.) — priekaištauti. [przypis edytorski]

išmėtinėjimo — su priekaištais. [przypis edytorski]

išmieruot — išmatuoti. [przypis edytorski]

išminčia (kuo?) — dab.: išmintimi. [przypis edytorski]

išmislai — čia: išradimai. [przypis edytorski]

išmislas (sl.) — išmonė, prasimanymas. [przypis edytorski]

išnašiai — aiškiai matant. [przypis edytorski]

išnauja — dab.: įsnauja, taukai. [przypis edytorski]

išpančiotas — išlaisvintas. [przypis edytorski]

išpultų (lenk.) — tektų. [przypis edytorski]

išrėdyti — išpuošti, išdabinti. [przypis edytorski]

išrodo — čia: pasirodo. [przypis edytorski]

išrodyti — čia: atrodyti. [przypis edytorski]

išrokuotos — išskaičiuotos, čia: skirtos. [przypis edytorski]

išsibūdėti — apsiginti. [przypis edytorski]

išsiilgusio — kupino ilgesio. [przypis edytorski]

išsimokinti — sen. išmokti. [przypis edytorski]

išsiplėtojęs — čia: išsiskleidęs. [przypis edytorski]

išsiveryti (lenk.) – viską išsipasakoti, atskleisti. [przypis edytorski]

išskaityti — čia: išskaičiuoti, išvardyti. [przypis edytorski]

išsmaluoti — ištepti smala. [przypis edytorski]

Close

* Loading