Wolne Lektury potrzebują pomocy...


Potrzebujemy Twojej pomocy!

Na stałe wspiera nas 456 czytelników i czytelniczek.

Niestety, minimalną stabilność działania uzyskamy dopiero przy 1000 regularnych darczyńców. Dorzucisz się?

Tak, dorzucę się do Wolnych Lektur!
Tym razem nie pomogę, przechodzę prosto do biblioteki
1% dla Wolnych Lektur

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Wolne Lektury, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

x

5668 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | architektura | białoruski | biologia, biologiczny | botanika | celtycki | chemiczny | dawne | francuski | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | łacina, łacińskie | literacki, literatura | matematyka | medyczne | mitologia germańska | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | potocznie | przestarzałe | regionalne | rodzaj nijaki | rosyjski | rzadki | środowiskowy | staropolskie | turecki | ukraiński | włoski | wulgarne | żartobliwie

By language: all | polski


364 footnotes found

w jesieni (starop.) — jesienią. [przypis edytorski]

wkarbować (starop.) — wyciąć, wyrżnąć. [przypis edytorski]

w każdey dobie (starop.) — tu: w każdej chwili, w każdym momencie. [przypis edytorski]

w krótce (starop.) — wkrótce; w krótkim czasie. [przypis edytorski]

w którą nadzieję żywiesz? (starop.) — jaką nadzieją żyjesz? [przypis redakcyjny]

w którejeś mię (…) chciał uchować (starop.) — w której mnie chciałeś uchować. [przypis edytorski]

w któremem uwięzła (starop.) — w którym uwięzłam. [przypis edytorski]

własny (starop.) — właściwy, prawdziwy. [przypis edytorski]

w łono przyjmuje (starop.) — tu: przyjmuje na łono; przytula, tuli, osłania sobą. [przypis edytorski]

w łykach (starop.) — tu: w więzach. [przypis edytorski]

w łyku (starop.) — w więzach, w niewoli. [przypis edytorski]

w larmę bije (starop.) — bije na alarm. [przypis edytorski]

w lepsze się przygodzić (starop.) — być zdatnym do (czegoś) lepszego. [przypis edytorski]

wmięszać (starop.) — wmieszać. [przypis edytorski]

w miech piszczeli włoży (starop.) — włoży piszczele do worka. [przypis edytorski]

w mieście się położył (starop.) — w domyśle: obozem; rozbił w zdobywanym mieście obóz. [przypis edytorski]

w młodem lecie (starop.) — za młodu; w czasie, gdy byłem młody. [przypis edytorski]

w mym stanie (starop.) — tu: zgodnie z moim stanem; zgodnie z moją pozycją społeczną. [przypis edytorski]

wnątrz (starop.) — wewnątrz; od wewnątrz. [przypis edytorski]

wnętrzne (starop.) — wewnętrzne. [przypis edytorski]

wnetże (starop.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że: wkrótce, niedługo. [przypis edytorski]

wnetże (starop.) — niedługo. [przypis edytorski]

wnidę (starop.) — dziś 3.os.lp cz. teraźn.: wejdę. [przypis edytorski]

wniki (starop.) — wnyki, sidła; uchybić wników: uchronić się przed sidłami, uniknąć pułapki. [przypis edytorski]

wniki (starop.) — wnyki, sidła; wprawić we wniki: usidlić. [przypis edytorski]

wniwecz (starop.) — na nic. [przypis redakcyjny]

wodzić się (starop.) — wieść się, powodzić się; fała (…) co się mu ondzie wodziła: chwała, która go tam spotykała. [przypis edytorski]

w około (starop.) — dziś: wokoło. [przypis edytorski]

w okoliczne wojny (starop.) — w czasie toczących się w okolicach wojen. [przypis edytorski]

w okoliczy (starop.) — dziś: w okolicy. [przypis edytorski]

wołu chciała przysieść mało (starop.) — chciała na krótko usiąść na wołu. [przypis redakcyjny]

wolej (starop.) — (do) woli. [przypis edytorski]

wolej (starop.) — lepiej; już raczej; niech już. [przypis edytorski]

wolem (starop.) — dziś 1.os.lp cz. teraźn.: wolę. [przypis edytorski]

w on czas (starop.) — w tym czasie. [przypis edytorski]

w onej chwili (starop.) — w tej chwili; wtedy. [przypis edytorski]

w onej dawnej swej całości (starop.) — z duszą i ciałem. [przypis redakcyjny]

w onej dobie (starop.) — w tym czasie. [przypis edytorski]

w onej dobie (starop.) — w tym czasie, w tej chwili; wtedy. [przypis edytorski]

w onej dobie (starop.) — w tym czasie; w tym momencie; wtedy. [przypis edytorski]

w onem czesie (starop.) — w tym czasie; wówczas, wtedy. [przypis edytorski]

w onem (starop.) — w tym. [przypis edytorski]

w oney dobie (starop.) — w tym czasie. [przypis edytorski]

wotować (starop.) — głosować; tu: wypowiadać się. [przypis edytorski]

wotować (starop.) — głosować; tu: wyrażać swoje zdanie. [przypis edytorski]

w pewne księżyce (starop.) — w pewne miesiące. [przypis redakcyjny]

w płaczu wszystkich ledwie się nie śmieiesz (starop.) — pośród płaczu wszystkich [zgromadzonych] niemalże się śmiejesz; kiedy wszyscy płaczą, [ty] niemal się śmiejesz. [przypis edytorski]

w płat (…) dawa (starop.) — sprzedaje. [przypis redakcyjny]

w polubym (…) mieszkała (starop.) — konstrukcja z przestawną końcówką czasownika; inaczej: mieszkałabym w polu. [przypis edytorski]

w potrzebie (starop.) — tu: w walce. [przypis edytorski]

wprawić w sieć (starop.) — nagonić do sieci; złapać w sieć. [przypis edytorski]

w przek (starop.) — w poprzek. [przypis redakcyjny]

wprzód (starop.) — tu: z przodu. [przypis edytorski]

w przód (starop.) — z przodu; najpierw. [przypis edytorski]

wraca się jem gniew (starop.) — powraca im gniew. [przypis edytorski]

w ranym lecie (starop.) — we wczesnym wieku; rany: zob. w. 13; lato*: rok. [przypis redakcyjny]

wraz (starop.) — naraz, nagle. [przypis edytorski]

wręby (starop.) — tu: zmarszczki (zmarszczone czoło). [przypis edytorski]

W równi, która się do tego tak zdała, iakoby się też umyślnie szukała (starop.) — forma osobowa, zamiast: jakoby się jej szukało; porównaj zwroty dzisiejsze: książka się pisze, zamiast: książkę się pisze. [przypis redakcyjny]

wroża (starop.) — wróża, wróżba. [przypis edytorski]

w rychle a. wrychle (starop.) — rychło, prędko, wkrótce. [przypis edytorski]

w rychle a. wrychle (starop.) — szybko, prędko, wkrótce. [przypis edytorski]

w rychle (starop.) — rychło, szybko. [przypis edytorski]

wrychle (starop.) — rychło; szybko, wkrótce. [przypis edytorski]

wrychle (starop.) — wkrótce; niedługo, zaraz. [przypis edytorski]

wrychle (starop.) — wkrótce; rychło. [przypis edytorski]

wrywać się (starop.) — tu: wdzierać się. [przypis edytorski]

wrzekomoś zdrów (starop.) — rzekomo jesteś zdrów. [przypis edytorski]

wrzekomo (starop.) — rzekomo. [przypis edytorski]

wrzkomo (starop.) — rzekomo; niby. [przypis edytorski]

wrzkomo (starop.) — rzekomo, podobno. [przypis edytorski]

wrzkomo (starop.) — rzekomo; podobno. [przypis edytorski]

wściągać (starop.) — powściągać; powstrzymywać, zatrzymywać. [przypis edytorski]

wściągnąć czego (starop.) — powściągnąć co. [przypis edytorski]

wściągnąć kogo (starop.) — powściągnąć, powstrzymać kogo. [przypis edytorski]

wściągnąć (starop.) — powściągnąć, powstrzymać. [przypis edytorski]

wściągnąć (starop.) — powściągnąć; powstrzymać, zatrzymać. [przypis edytorski]

wschód (starop.) — schody. [przypis edytorski]

wschodowy (starop.) — tu: wschodni. [przypis edytorski]

wschod (starop.) — schody. [przypis edytorski]

wskok (starop.) — szybko. [przypis edytorski]

wskurać, właśc. wskórać (starop.) — rozwinąć się, rozrosnąć się; poprawić się, odzyskać dobrobyt. [przypis edytorski]

w słusznem lecie (starop.) — w odpowiednim wieku. [przypis edytorski]

wspierać (starop.) — [tu:] odpierać. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading