Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur... Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5671 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | architektura | biologia, biologiczny | botanika | chemiczny | czeski | dawne | francuski | geografia, geograficzny | geologia | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | hiszpański | łacina, łacińskie | matematyka | medyczne | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | pogardliwe | potocznie | przenośnie | przestarzałe | regionalne | rosyjski | rzadki | rzymski | staropolskie | teatralny | turecki | ukraiński | włoski | żeglarskie

By language: all | polski


461 footnotes found

raz po razu (daw.) — dziś: raz po raz. [przypis edytorski]

razura (daw.) — zakład fryzjerski. [przypis edytorski]

ręką czynić (daw.) — pojedynkować się. [przypis edytorski]

rękodajny (daw.) — szlachcic pozostający na służbie na mocy dobrowolnej umowy. [przypis edytorski]

rękojemstwo (daw.) — poręczenie. [przypis edytorski]

rękojmia (daw.) — poręczenie, gwarancja. [przypis edytorski]

rętszy (daw.) — bardziej rączy; szybszy. [przypis edytorski]

rebelizant (daw.) — rebeliant, buntownik. [przypis edytorski]

rebelizować komu (daw.) — sprzeciwiać się komu, podnosić bunt przeciw komu. [przypis edytorski]

reduta (daw.) — publiczny bal maskowy. [przypis edytorski]

reduta (daw.) — tu: bal, przyjęcie. [przypis edytorski]

reduta (daw.) — zabawa towarzyska, łącząca bal (często maskowy) oraz grę w karty dla panów i plotki oraz swatanie par dla pań. [przypis edytorski]

redyngot (daw.) — długi surdut z dwoma rzędami guzików, używany do jazdy konnej. [przypis edytorski]

referendarz (daw.) — urzędnik kancelarii królewskiej posiadający kompetencje sądownicze. [przypis edytorski]

referendarz (daw.) — urzędnik średniej rangi. [przypis edytorski]

reformaci (daw.) — jedna z frakcji zakonu franciszkanów. [przypis edytorski]

regent (daw.) — tu: urzędnik kierujący kancelarią. [przypis edytorski]

regestra (daw.) — dziś: rejestry. [przypis edytorski]

regestr (daw.) — rachunek; wleść w regestr: popaść w długi. [przypis edytorski]

regestr (daw.) — rejestr, spis, lista. [przypis edytorski]

regestr (daw.) — rejestr, spis; tu: księga rachunkowa. [przypis edytorski]

regestrować (daw.) — rejestrować. [przypis edytorski]

regimentować (daw.) — dowodzić regimentem, wojskiem. [przypis edytorski]

registracja (daw.) — rejestracja. [przypis edytorski]

registrator (daw.) — urzędnik kancelarii, odpowiedzialny m. in. za przechowywanie dokumentów. [przypis edytorski]

rej (daw.) — korowód. [przypis edytorski]

rejentalny (daw.) — notarialny. [przypis edytorski]

rejent (daw.) — notariusz, urzędnik sporządzający akty prawne na żądanie zainteresowanych, np. testamenty. [przypis edytorski]

rejterada (daw.) — odwrót, ucieczka. [przypis edytorski]

rej wodzić (daw.) — przewodzić; por. wodzirej. [przypis edytorski]

rekognoscencja (daw., z łac.) — rozpoznanie, badanie; tu raczej: zrozumienie. [przypis edytorski]

rekognoskować (daw., z łac. recognosco) — poznawać na nowo, przypominać sobie, rozpoznawać; badać. [przypis edytorski]

rekreacja (daw.) — przerwa międzylekcyjna. [przypis edytorski]

rekreacja (daw., z łac.) — przerwa między lekcjami. [przypis edytorski]

rekreacja (daw., z łac.) — rozrywka, uciecha. [przypis edytorski]

rekryminować (daw., z łac.) — zrzucać winę na kogoś innego; oskarżać się wzajemnie, obustronnie obrzucać się zarzutami. [przypis edytorski]

rekuza (daw.) — odmowa ze strony kobiety, odrzucenie propozycji małżeństwa. [przypis edytorski]

rekuza (daw., z łac.) — odmowa, odprawa dana mężczyźnie starającemu się o rękę kobiety. [przypis edytorski]

rekuzować (daw., z łac.) — odmawiać. [przypis edytorski]

rekuzować (daw., z łac.) — odmawiać, szczególnie odrzucać propozycję małżeństwa. [przypis edytorski]

relsy (daw.) — szyny. [przypis edytorski]

relsy (daw., z ang.) — szyny kolejowe. [przypis edytorski]

remonta (daw.) — młode konie przeznaczone dla wojska. [przypis edytorski]

remuneracja (daw., z łac.) — rekompensata. [przypis edytorski]

renegować (daw.) — wycofać, sprostować, zmienić. [przypis edytorski]

rentować się (daw.) — przynosić zysk, opłacać się. [przypis edytorski]

renunkuł (daw., z fr. renoncule) — jaskier, rodzaj roślin zielnych o żółtych, niekiedy czerwonych lub pomarańczowych kwiatach. [przypis edytorski]

reparacja (daw.) — naprawa, reperacja. [przypis edytorski]

reparacja (daw.) — reperacja, naprawa. [przypis edytorski]

reparować (daw., gw.) — reperować. [przypis edytorski]

repetier (daw.; łac. repetitio: powtórzenie) — zegarek kieszonkowy za naciśnięciem wydzwaniający czas. [przypis edytorski]

reporterowie (daw.) — dziś popr. forma M. lm: reporterzy. [przypis edytorski]

reprehendować (daw.) — napominać, ganić; tu: przekręcone reprezentować. [przypis edytorski]

respektować (daw., z łac.) — traktować z respektem, szanować, poważać. [przypis edytorski]

respons (daw., z łac.) — odpowiedź; tu: odpowiedzialność. [przypis edytorski]

respons (z łac., daw.) — odpowiedź. [przypis edytorski]

respublika (daw., z łac. res publica: rzecz publiczna, powszechna) — republika. [przypis edytorski]

restaurować (daw.) — odnawiać; dziś tylko w odniesieniu do zabytków a. dzieł sztuki. [przypis edytorski]

resursa (daw.) — klub towarzyski. [przypis edytorski]

resursa (daw.) — stowarzyszenie osób jakiegoś środowiska mające na celu zabawę; także: lokal takiego stowarzyszenia. [przypis edytorski]

resursy (daw.) — środki, zasoby; sposoby. [przypis edytorski]

retman (daw.) — starszy flisak, który kierował spławem i zespołem flisaków. [przypis edytorski]

retman (daw., z niem.) — sternik, nawigator; tu: kapitan statku. [przypis edytorski]

retuszeria (daw.) — retuszerstwo, umiejętność retuszowania. [przypis edytorski]

rewelatorstwo (daw.) — odkrywczość, wyjawianie czegoś. [przypis edytorski]

rewelować (daw., z łac.) — odkryć, objawić. [przypis edytorski]

rewerans (daw.) — przesadnie uprzejme zachowanie. [przypis edytorski]

rewerber (daw.) — lusterko przy lampie odbijające światło; także lampa z takim lusterkiem. [przypis edytorski]

rewerencja (daw.) — okazywane komuś poważanie, szacunek. [przypis edytorski]

rewerencja (daw., z łac.) — poważanie, szacunek. [przypis edytorski]

rewerencja (daw., z łac.) — poważanie, szacunek, uszanowanie. [przypis edytorski]

rewokować (daw.) — unieważnić coś i ogłosić jako fałszywe lub niebyłe. [przypis edytorski]

rewokować (daw.) — zmienić wyznanie. [przypis edytorski]

rezolucja (daw.) — postanowienie. [przypis edytorski]

Close

* Loading