Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur... Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5672 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | biologia, biologiczny | botanika | celtycki | chemiczny | dawne | francuski | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | łacina, łacińskie | literacki, literatura | matematyka | medyczne | mitologia germańska | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | potocznie | przestarzałe | regionalne | rodzaj nijaki | rosyjski | rzadki | środowiskowy | staropolskie | turecki | ukraiński | wulgarne | żartobliwie

By language: all | polski


1005 footnotes found

wcale (daw.) — tu: zupełnie. [przypis edytorski]

wcale (daw.) — w całości, całkiem. [przypis edytorski]

w cale (daw.) — w całości. [przypis edytorski]

wchód (daw.) — wejście. [przypis edytorski]

wchodowy (daw.) — dziś popr.: wejściowy. [przypis edytorski]

wchodowy (daw.) — dziś: wejściowy. [przypis edytorski]

wczas a. wywczas (daw.) — odpoczynek, wypoczynek. [przypis edytorski]

wczas (daw.) — czas wolny, wypoczynek. [przypis edytorski]

wczas (daw., gw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]

wczas (daw.) — na czas, w porę. [przypis edytorski]

wczas (daw.) — odpoczynek. [przypis edytorski]

wczas (daw.) — odpoczynek, wytchnienie. [przypis edytorski]

wczas (daw.) — tu: wypoczynek. [przypis edytorski]

w czas (daw.) — we właściwym momencie. [przypis edytorski]

wczas (daw.) — w porę. [przypis edytorski]

wczas (daw.) — w porę, wystarczająco wcześnie. [przypis edytorski]

wczas (daw.) — wypoczynek, rozrywka. [przypis edytorski]

wczas (daw.) — wypoczynek; używać a. zażywać wczasu: odpoczywać. [przypis edytorski]

wczas (daw.) — zawczasu; uprzednio, wcześniej. [przypis edytorski]

wczasy (daw.) — tu: każdy wypoczynek, odpoczynek. [przypis edytorski]

wczesny (daw.) — następujący we właściwym momencie. [przypis edytorski]

wczesny (daw.) — okazany we właściwym momencie. [przypis edytorski]

wczesny (daw.) — okazany we właściwym momencie, w samą porę. [przypis edytorski]

wczesny (daw.) — tu: okazywany we właściwym czasie. [przypis edytorski]

wczora (daw., gw.) — wczoraj. [przypis edytorski]

w dank (daw.) — w podzięce. [przypis edytorski]

w domie (daw.) — dziś popr. forma N.lm: w domu. [przypis edytorski]

w domie (daw.) — dziś popr. forma: w domu. [przypis edytorski]

w drewutnie (daw., gw.) — dziś forma N.lp: w drewutni. [przypis edytorski]

wdziać (daw.) — ubrać. [przypis edytorski]

wdzięcznie (daw.) — pięknie. [przypis edytorski]

wdzięczny (daw.) — piękny. [przypis edytorski]

wdziewać (daw.) — ubierać. [przypis edytorski]

węda (daw.) — dziś: wędka. [przypis edytorski]

węgrzyn (daw.) — wino pochodząc z Węgier. [przypis edytorski]

według podoby (daw.) — odpowiedni. [przypis edytorski]

wedla niego (daw.) — obok niego. [przypis edytorski]

wedle (daw., gw.) — tu: w związku z czymś, co do czegoś. [przypis edytorski]

wedle (daw., gw.) — wzdłuż. [przypis edytorski]

wedle (daw., gw.) — wzdłuż, przy. [przypis edytorski]

wedle (daw.) — obok. [przypis edytorski]

wedle (daw.) — przy; obok, blisko. [przypis edytorski]

wedle (daw.) — tu: obok, przy. [przypis edytorski]

wedle (daw.) — tu: w związku z czymś, z powodu czegoś. [przypis edytorski]

wedle (daw.) — tu: z powodu. [przypis edytorski]

wedle (daw.) — w pobliżu. [przypis edytorski]

wedle (daw.) — wzdłuż. [przypis edytorski]

wedle (daw.) — z powodu, w sprawie. [przypis edytorski]

wejrzenie (daw.) — wygląd; widok. [przypis edytorski]

wekslarz (daw., z niem: Wechsel: wymiana) — człowiek zajmujący się zawodowo wymianą pieniędzy. [przypis edytorski]

wełn (daw.) — fala morska. [przypis edytorski]

wełny (daw.) — fale morskie. [przypis edytorski]

wena (daw., z łac.) — żyła. [przypis edytorski]

wen (daw.) — precz. [przypis edytorski]

weneracja (daw., z łac.) — głęboki szacunek, cześć. [przypis edytorski]

werda a. werdo (daw., z niem. wer da: kto tu) — okrzyk strażników: kto idzie. [przypis edytorski]

werdo a. werda (daw., z niem. wer da: kto tu) — okrzyk strażników: kto idzie. [przypis edytorski]

weredyk (daw.) — człowiek mówiący prawdę bez względu na konsekwencje, prosto w oczy, bez ogródek, ryzykując zranienie kogoś, przykre następstwa dla siebie lub innych itp. [przypis edytorski]

werenda (daw.) — dziś: weranda; dobudówka: zadaszone, często również osłonięte ażurowymi a. szklanymi ścianami pomieszczenie znajdujące się przed wejściem do domu. [przypis edytorski]

werwena (daw.) — woda toaletowa z werbeny, rośliny o pachnących liściach i kwiatach. [przypis edytorski]

we śnieli to (daw.) — konstrukcja z partykułą -li; znaczenie: czy to we śnie (jest, dzieje się). [przypis edytorski]

wesół i zdrów (daw.) — dawne, krótkie formy przymiotników w r.m.: wesoły i zdrowy. [przypis edytorski]

wespółek (daw.) — razem, wspólnie. [przypis edytorski]

wet (daw.) — słodki deser. [przypis edytorski]

wetować (daw.) — wynagradzać sobie straty. [przypis edytorski]

wetować (daw.) — wynagradzać straty. [przypis edytorski]

Close

* Loading