Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur... Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5673 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | białoruski | biologia, biologiczny | botanika | chemiczny | dawne | filozoficzny | francuski | frazeologia, frazeologiczny | geologia | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | hiszpański | łacina, łacińskie | literacki, literatura | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | pogardliwe | polityczny | potocznie | przestarzałe | przysłowiowy | regionalne | rosyjski | rodzaj żeński | środowiskowy | staropolskie | turecki | ukraiński | włoski | żartobliwie | zdrobnienie | żeglarskie

By language: all | polski


468 footnotes found

dla (daw.) — ze względu na. [przypis edytorski]

dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]

dla siedzenia (daw.) — z powodu siedzenia; dlatego, że siedzieli. [przypis edytorski]

dla sromu (daw.) — z powodu wstydu, hańby. [przypis edytorski]

dla tępości (daw.) — z powodu tępoty. [przypis edytorski]

dla tego (daw.) — przez to; z tego powodu. [przypis edytorski]

dla tego (daw.) — z tego powodu; przez to. [przypis edytorski]

dla zaboju (daw.) — z powodu zabójstwa. [przypis edytorski]

doba (daw.) — tu: czas, pora. [przypis edytorski]

dobijewa (daw., gw.) — dobijemy. [przypis edytorski]

dobijewa (daw., gw.) — dobijemy; zachowana w gwarze daw. forma liczby podwójnej. [przypis edytorski]

dobrego nabycia (daw.) — uczciwie zdobyty. [przypis edytorski]

dobrodziejstwy (daw.) — dziś popr. forma N. lm: dobrodziejstwami. [przypis edytorski]

dobrodzika (daw.) — dobrodziejka. [przypis edytorski]

dobrodzika (daw.) — dobrodziejka, tytuł grzecznościowy w stosunku do kobiet. [przypis edytorski]

dobrzećby (daw.) — dziś pisownia: dobrzeć by; znaczenie: dobrze by to było. [przypis edytorski]

dobywać (daw.) — wyjmować. [przypis edytorski]

docierać na coś (daw.) — godzić w coś, atakować coś, nacierać na coś. [przypis edytorski]

do cna (daw.) — całkiem, zupełnie. [przypis edytorski]

do dnia (daw., gw.) — o świcie, przed wschodem słońca. [przypis edytorski]

do dnia (daw.) — o świcie, przed wschodem słońca. [przypis edytorski]

do dnia (daw., reg.) — nad ranem, o świcie. [przypis edytorski]

do imienia (daw.) — całkowicie. [przypis edytorski]

dojąć (daw.) — dotknąć, ubóść; dokuczyć. [przypis edytorski]

dojmowałli go (daw.) — konstrukcja z partykułą -li; znaczenie: czy go dojmował (tzn. czy go przejmował, czy mu doskwierał). [przypis edytorski]

dojść do lat (daw.) — osiągnąć odpowiedni wiek. [przypis edytorski]

dokądciś (daw., gw.) — dokądś, w jakieś miejsce. [przypis edytorski]

do kąpiel (daw.) — do uzdrowiska z gorącymi źródłami. [przypis edytorski]

do kaduka (daw.) — do diabła. [przypis edytorski]

dokazować (daw.) — dokazywać; tu: dokonywać znacznych czynów. [przypis edytorski]

dokumenta (daw.) — dziś: dokumenty. [przypis edytorski]

dołoman (daw.) — kurtka wierzchnia, węgierska, dołman. [przypis edytorski]

doletni (daw.) — taki, który „doszedł do lat”, we właściwym wieku, dorosły. [przypis edytorski]

dolman (daw., z tur.) — kurtka, płaszcz. [przypis edytorski]

doma (daw.) — w domu. [przypis edytorski]

doma wczasu zażywać (daw.) — odpoczywać w domu, siedzieć spokojnie w domu. [przypis edytorski]

domawiać (daw.) — przygadywać. [przypis edytorski]

domieściż (daw.) — doprowadź do miejsca. [przypis edytorski]

domowi (daw.) — domownicy. [przypis edytorski]

doń (daw.) — do niego; tu: mówi do niego. [przypis edytorski]

donkiszocki (daw.) — donkiszotowski, powodowany wzniosłymi ideami, ale pozbawiony poczucia rzeczywistości. [przypis edytorski]

dopatrować (daw.) — dostrzegać, zauważać; od daw.: patrować, patrywać. [przypis edytorski]

dopierać się (daw.) — domagać się. [przypis edytorski]

dopierać się (daw.) — uparcie starać się o coś. [przypis edytorski]

dopirać a. dopierać się (daw.) — domagać się. [przypis edytorski]

dopomóżcież (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -że, skróconą do -ż; znaczenie: dopomóżcie koniecznie, dopomóżcie wreszcie itp. [przypis edytorski]

do przeniesienia (daw.) — tu: do wytrzymania. [przypis edytorski]

dorozumiewać się (daw.) — domyślać się. [przypis edytorski]

dość w czas (daw.) — wystarczająco wcześnie. [przypis edytorski]

dościgły (daw.) — dorosły, dojrzały. [przypis edytorski]

dośpiały (daw.) — dojrzały. [przypis edytorski]

dośpieć (daw.) — dogrzać a. dojrzewać. [przypis edytorski]

dośpieć (daw., gw.) — dojrzeć. [przypis edytorski]

do się (daw.) — dziś: do siebie. [przypis edytorski]

doskwierzyć (daw.) — dokuczyć. [przypis edytorski]

dostać (daw.) — dotrzymać pola w walce, wytrzymać. [przypis edytorski]

dostać (daw.) — tu: wydobyć, wyciągnąć. [przypis edytorski]

dostać (daw.) — tu: wydostać, wydobyć, wyciągnąć. [przypis edytorski]

dostać odkosza (daw.) — oświadczyć się i nie zostać przyjętym. [przypis edytorski]

dostając (daw.) — tu: wyciągając, wydostając, wydobywając. [przypis edytorski]

dostatkiem (daw.) — wystarczająco. [przypis edytorski]

dostawać (daw.) — dosięgać. [przypis edytorski]

dostawać (daw.) — osiągać, uzyskiwać. [przypis edytorski]

dostawać (daw.) — starczyć; być w dostatecznej ilości. [przypis edytorski]

dostawać (daw.) — tu: wyciągać, wydobywać. [przypis edytorski]

dostawać (daw.) — tu: wystarczać. [przypis edytorski]

dostawić (daw.) — dostarczyć. [przypis edytorski]

Close

* Loading