Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur... Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5672 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | Deutsch | lietuvių | polski


344 footnotes found

parpelis — iš miltų ar tarkuotų bulvių kukulis. [przypis edytorski]

parprašau (lenk.) — atsiprašau. [przypis edytorski]

parubežis — kitaip dar vietos žmonės vadina „pagranyčia”, vieta palei šalies sieną, pasienis. [przypis edytorski]

pašalinės — kitos, išorės. [przypis edytorski]

paščiavoti (brus.) — godžiai valgyti. [przypis edytorski]

pašenavonė (lenk.) — pagarba. [przypis edytorski]

pašenovonė (lenk.) — pagarba. [przypis edytorski]

Pašlavį — slėnis palei Šlavės upę. [przypis edytorski]

pasamonai— ilgo drabužio apačia, palankas. [przypis edytorski]

pasargus — atsargus, akylas. [przypis edytorski]

pasaulių švietėja — čia: saulė. [przypis edytorski]

pasėlys — tai, kas pasėta. [przypis edytorski]

pasgailęs — pasigailęs. [przypis edytorski]

pasidrūtinti — pasistiprinti. [przypis edytorski]

pasidrūtinti — sustiprėti. [przypis edytorski]

pasiganėdinimo — pasitenkinimo. [przypis edytorski]

pasikavoti — pasislėpti. [przypis edytorski]

pasinovyti (lenk.) — pažaisti. [przypis edytorski]

pasišnekėsiva — sen. forma — pasišnekėsime. [przypis edytorski]

pasiuntmenė — siuntimas. [przypis edytorski]

pasižinę — pažinę vienas kitą. [przypis edytorski]

paskaitei — čia: paskaičiavai. [przypis edytorski]

pas krantą — dabar: į krantą. [przypis edytorski]

paskučiausias — paskutinis. [przypis edytorski]

paskutinoji — čia: sąžinė, priesaika. [przypis edytorski]

paslapti — paslaptinga. [przypis edytorski]

pasnykas — pasninkas. [przypis edytorski]

pasoga (brus.) — ištekančiai dukteriai, seseriai iš tėvų ūkio seniau duodama dalis pinigais, gyvuliais. [przypis edytorski]

pas patį — čia: pas vyrą. [przypis edytorski]

paspūtęs — pasipūtęs. [przypis edytorski]

passer domesticus pietus — naminis žvirblis numargintas. [przypis edytorski]

pastigęs — pasiilgęs. [przypis edytorski]

pasvadina — pasodina. [przypis edytorski]

patėmijęs — pastebėjęs. [przypis edytorski]

patėmytinas — atkreipiantis į save dėmesį. [przypis edytorski]

patėmyti — pastebėti. [przypis edytorski]

patieka — paguoda, džiaugsmas. [przypis edytorski]

patiko — čia: sutiko. [przypis edytorski]

patinuks — trump.: patinukas, patinas. [przypis edytorski]

pati (sen.) — žmona. [przypis edytorski]

patronka (lenk.) — globėja. [przypis edytorski]

patropyti (lenk.) — sugebtėti, galėti. [przypis edytorski]

patrotyt (brus.) — pamesti. [przypis edytorski]

patrūbočius — muzikantas, grojantis dūda. [przypis edytorski]

patrukti — uždelsti. [przypis edytorski]

patvaldystė — vienvaldystė, autokratija. [przypis edytorski]

pavadinti — čia: pakviesti. [przypis edytorski]

pavarpės — skambinimas varpais kam mirus. [przypis edytorski]

paveizdą — pavyzdį. [przypis edytorski]

paveizdas — pavyzdys. [przypis edytorski]

pavelykit man žodį — suteikite man žodį, duokite tarti žodį. [przypis edytorski]

pavietrė (lenk.) — užkrečiama liga. [przypis edytorski]

paviljonas — statinys, čia: pastato reprezentatyvioji dalis. [przypis edytorski]

pavirto bemaž į nuobodžiuko pasaką — dabar: pavirto nuobodžiuko pasaka. [przypis edytorski]

pavožoti (sl.) — gerbti. [przypis edytorski]

pavynastis (sl.) — pareiga, prievolė. [przypis edytorski]

pažaras — šiaurės pašvaistė. [przypis edytorski]

pažvalgos — pažiūros. [przypis edytorski]

pažvilgis — dab.: požiūris. [przypis edytorski]

pažvilgis — nuomonė, pažiūra. [przypis edytorski]

pažyčioti — skolintis. [przypis edytorski]

pazomatys — vieta palei zomatą. [przypis edytorski]

pazvanai — skambinimas varpais už mirusįjį. [przypis edytorski]

pėkščias — sen.: pėsčias. [przypis edytorski]

pečiūra — įdubimas, skylė krosnies šone smulkiems daiktams pasidėti. [przypis edytorski]

pekla (sl.) — pragaras. [przypis edytorski]

pelai — tuščias, bereikšmis dalykas. [przypis edytorski]

pelai — varpų, šiaudų liekanos kuliant. [przypis edytorski]

pempė — nedidelis sėjikų šeimos pelkių paukštis. [przypis edytorski]

pentinas — aštri raginė atauga paukščio (ppr. gaidžio) pastaibyje. [przypis edytorski]

perdėtinis (lenk.) — viršininkas, darbo prižiūrėtojas. [przypis edytorski]

pergalėjęs — dabar: nugalėjęs. [przypis edytorski]

perkaklis — kaklasaitis. [przypis edytorski]

perkara — perkelinė krūtinė su apykakle, seniau nešiojama prie kostiumo. [przypis edytorski]

perlan — į perlus. [przypis edytorski]

permainyti — pakeisti. [przypis edytorski]

permislijai (lenk.) — apsigalvojai [przypis edytorski]

perpilnas — perpildytas. [przypis edytorski]

perprašyti (lenk.) — atsiprašyti. [przypis edytorski]

Close

* Loading