Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur...

Przyjaciele Wolnych Lektur otrzymują dostęp do specjalnych publikacji współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5673 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all

By language: all | English | français | Deutsch | lietuvių | polski


207 footnotes found

apgalėjęs — čia: apgultas, nugalėtas, užpultas. [przypis edytorski]

apgalėtojas — nugalėtojas. [przypis edytorski]

apicierai — pasienio sargai. [przypis edytorski]

apicieras (lenk.) — karininkas. [przypis edytorski]

apicierius (lenk.) — karininkas. [przypis edytorski]

apie tūlus savo draugus — apie daugybę savo draugų [przypis edytorski]

apikriejus — čia: aplink. [przypis edytorski]

apipapčiuoti — suvesdinti. [przypis edytorski]

apiprekiuoti — įvertinti. [przypis edytorski]

aplotka — kalėdaitis. [przypis edytorski]

apluokas — aptvaras prie namų gyvuliams ganyti. [przypis edytorski]

apmartavimas — nuometo uždėjimas, nuėmus vainiką. [przypis edytorski]

apmuturiuoti — apvynioti. [przypis edytorski]

apmuturti — apsivynioti. [przypis edytorski]

apreikšt — čia: pranešti. [przypis edytorski]

aprubežiavimas — apribojimas, suvaržymas. [przypis edytorski]

aprutultas — apjuostas. [przypis edytorski]

apsalti — pasidaryti saldžiam. [przypis edytorski]

apsalti — pasidaryti saldžiam, saldesniam. [przypis edytorski]

apsiblausęs — apsnūdęs. [przypis edytorski]

apsieiti (lenk.) — pasielgti. [przypis edytorski]

apsieiti (sl.) — pasielgti. [przypis edytorski]

apsijautoti — sužinoti. [przypis edytorski]

apsirėdęs — asirengęs, pasipuošęs. [przypis edytorski]

apsireiškia — pasireiškia. [przypis edytorski]

apspisti — apstoti iš visų pusių, apgulti. [przypis edytorski]

apspitęs — apstotas iš visų pusių. [przypis edytorski]

aptapnojusi — nuo: aptapnoti - apžiūrėti, patvarkyti. [przypis edytorski]

aptieka (lenk.) — apteka. [przypis edytorski]

aptykti — nutilti, nurimti. [przypis edytorski]

apuokas — toks pelėdų šeimos paukštis. [przypis edytorski]

apveikti — imtis kokių veiksmų, priemonių. [przypis edytorski]

Apveizda — šventė penktą sekmadienį po Velykų. [przypis edytorski]

apveizdėti – apžiūrėti. [przypis edytorski]

apykaimija — tam tikra apylinkė, parapija. [przypis edytorski]

apystova (rus.) — aplinkybė. [przypis edytorski]

apžabalęs — netekęs regėjimo, apakęs. [przypis edytorski]

apzbrainintas (lenk.) — ginkluotas. [przypis edytorski]

apznaiminti — duoti žinoti apie ką nors, pranešti. [przypis edytorski]

ardinarija (lenk.) — seniau mokėtas metinis atlyginimas, dažniausiai natūra, darbininkams prie dvaro. [przypis edytorski]

ar misliji? (lenk.) — ar galvoji? [przypis edytorski]

armota (lenk.) — didelis šaunamasis ginklas. [przypis edytorski]

ar nepasikakys — ar nepasigirs. [przypis edytorski]

aš esu tvirtas — čia: aš esi tikras. [przypis edytorski]

aš ir su nedaugeliu apsieinu — kitaip: man ne daug tereikia. [przypis edytorski]

Ašmenos Vartai — Aušros Vartai. [przypis edytorski]

ašminį „magaryčių” — 15 skatikų vertės skolą. [przypis edytorski]

asaba (lenk.) — asmuo. [przypis edytorski]

asaba (lenk.) — asmuo. [przypis edytorski]

asesorius — teismo posėdininkas. [przypis edytorski]

astur palumbarius — niekad nesotus žudytojas, jau nesakysim vilkas, bet tigras paukščių sviete. [przypis edytorski]

atavėtos — smulkesni grūdai, susimaišę su pelais vėtant. [przypis edytorski]

atboti (lenk.) — paisyti, vengti, bijoti. [przypis edytorski]

atėjo į atmintį — prisiminė. [przypis edytorski]

atidžia — dėmesys. [przypis edytorski]

atmainei — pakeitei. [przypis edytorski]

atmonį atpildyti – atkeršyti. [przypis edytorski]

atmonyti — atsikeršyti. [przypis edytorski]

atramentas (lenk.) — rašalas. [przypis edytorski]

atsakantis (lenk.) — tinkamas. [przypis edytorski]

atsidėk ant manęs — pasikliauk manimi. [przypis edytorski]

atsiduoda — čia: leidžia kvapą. [przypis edytorski]

atsigerinti — atsidėkoti. [przypis edytorski]

atsikrunkšti — atsikosėti. [przypis edytorski]

atsiliuosuoti — išsilaisvinti. [przypis edytorski]

atskaluonis — dabar: atskalūnas, atsiskyrėlis. [przypis edytorski]

atvanga — prieglauda, apsauga. [przypis edytorski]

atyda — atidumas. [przypis edytorski]

atžagariai — atvirkščiai, priešingai. [przypis edytorski]

atžagaria ranka — atmestinai, nerūpestingai. [przypis edytorski]

audėja — kas audžia, audimo darbininkė. [przypis edytorski]

augalotas — aukštas, didelio ūgio. [przypis edytorski]

aukloryšis — raištis kojinei parišti. [przypis edytorski]

auksinas — XV–XVIII a. Lietuvos ir Lenkijos piniginis vienetas; prieškarinėje Rusijoje 15 ar 30 kapeikų vertės pinigas. [przypis edytorski]

auksinukas — čia: pinigas. [przypis edytorski]

auksorius — auksintojas. [przypis edytorski]

Close

* Loading