Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur... Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5668 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | angielski, angielskie | białoruski | biologia, biologiczny | botanika | chemiczny | dawne | filozoficzny | francuski | frazeologia, frazeologiczny | geologia | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | hiszpański | język, językowy, językoznawstwo | łacina, łacińskie | literacki, literatura | liczba mnoga | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | pogardliwe | polityczny | potocznie | przestarzałe | przysłowiowy | regionalne | rosyjski | rodzaj żeński | środowiskowy | staropolskie | turecki | ukraiński | węgierski | włoski | żartobliwie | zdrobnienie | żeglarskie

By language: all | polski


471 footnotes found

delirium tremens (łac.) — stan zaburzeń świadomości, któremu towarzyszą omamy oraz urojenia; majaczenie alkoholowe; biała gorączka. [przypis edytorski]

delirować (z łac.) — szaleć, cierpieć na obłąkanie. [przypis redakcyjny]

De litteratura res erat (łac.) — chodziło o literaturę. [przypis redakcyjny]

Della opinione regina del mondo (łac.) — O opinii królowej świata. [przypis tłumacza]

de malo gesto officio (łac.) — o nieuczciwość w sprawowaniu urzędu. [przypis edytorski]

de mane consilium (łac.) — z rana rada; tu: rano pogadamy. [przypis redakcyjny]

de methodo (łac.) — o sposobie. [przypis redakcyjny]

de missa ad mensam (łac.) — od mszy do stołu. [przypis edytorski]

Democriti (…) velox (łac.) — „Raz bydełko Demokryta/ Wlazło mu w szkodę do żyta,/ Gdy duch w niebo wzlatał śmiało,/ Niepomny zgoła na ciało” (Horatius, Epistulae, I, 12, 12; tłum. Edmund Cięglewicz). [przypis tłumacza]

de modis significandi non erat scientia (łac.) — [księga] o rodzajach znaczących nie była wiedzą. [przypis edytorski]

de modo consultationis (łac.) — o sposobie obrad. [przypis redakcyjny]

de morte prologus (łac.) — wstęp o śmierci. [przypis edytorski]

de mortuis nihil nisi verum (łac.) — o zmarłych nic, tylko prawdę. [przypis edytorski]

de natura rerum (łac.) — dosł.: o naturze rzeczy; także tytuł filozoficznego traktatu napisanego wierszem w I w. p.n.e. przez Lukrecjusza. [przypis edytorski]

de natura rerum (łac.) — o naturze rzeczy. [przypis tłumacza]

de necessitate (łac.) — koniecznie. [przypis redakcyjny]

de necessitate (łac.) — z konieczności. [przypis redakcyjny]

denegare (łac.) — odmówić. [przypis redakcyjny]

denegować prezencji (łac.) — odmawiać obecności. [przypis redakcyjny]

de nervo (łac.) — o funduszu. [przypis redakcyjny]

de nomine (łac.) — z nazwy, nominalnie. [przypis edytorski]

de noviter (łac.) — na nowo. [przypis edytorski]

de noviter (łac.) — znowu, jeszcze raz. [przypis edytorski]

de noviter repertis (łac.) — tu: ze względu na nowo otwarte (beczki z winem). [przypis edytorski]

de novo (łac.) — od nowa. [przypis redakcyjny]

Dentatorum (łac.) — Dentatusów; Dentatów; Manius Curius Dentatus (zm. ok. 270 r. p.n.e.), Rzymianin, wzór starożytnej cnoty, pogromca Samnitów, Sabinów i Pyrrusa. [przypis redakcyjny]

denuntiando (łac.) — oznajmiając. [przypis redakcyjny]

denuntio (łac.) — zapowiadać. [przypis redakcyjny]

de occulta Philosophia (łac.) — o wiedzy tajemnej. [przypis edytorski]

Deo gratias (łac.) — Bogu dzięki. [przypis edytorski]

de omni re scibili (łac.) — o wszystkich rzeczach, które można poznawać. [przypis edytorski]

De omni re scibili (łac.) — Tytuł jednej z dziewięciuset tez, których Pic Mirandola zamierzał bronić publicznie w Rzymie w r. 1486. [przypis tłumacza]

de optimo genere explicandi Hebraica (łac.) — o najlepszym sposobie tłumaczenia z hebrajskiego. [przypis edytorski]

depauperacja (z łac.) — zubożenie. [przypis redakcyjny]

depauperatio (łac.) — zubożenie. [przypis redakcyjny]

dependent (daw., z łac. dependens, dependentis: zależny) — praktykant lub pomocnik pracujący u adwokata, notariusza itp. [przypis edytorski]

dependentias (łac.) — skutki. [przypis redakcyjny]

dependować (daw., z łac.) — zależeć. [przypis edytorski]

de periculo dantis et accipientis (łac.) — o niebezpieczeństwo dającego i przyjmującego. [przypis redakcyjny]

de philosophia et quibusdam aliis (…) de gratitudine (łac.) — o filozofii i niektórych innych sprawach [jak np.] o wdzięczności. [przypis redakcyjny]

depopulatores totius mundi et possessores quadraginta regnorum (łac.) — łupieżcy całego świata i panowie czterdziestu królestw. [przypis redakcyjny]

deposita cappa (łac.) — habit (płaszcz) do depozytu (zdeponowany). [przypis edytorski]

de praesumptionibus (łac.) — o dowodach. [przypis edytorski]

de praeteritis (łac.) — o tym, co się stało. [przypis redakcyjny]

deprecor primum (łac.) — przepraszam naprzód. [przypis redakcyjny]

deprekować (z łac. deprecatio: uroczyste przeprosiny) — przeprosić publicznie; termin z języka prawn., przeprosiny takie były zwykle odczytywane w kościele, w obecności zgromadzonych świadków. [przypis edytorski]

Deprendas (…) facies (łac.) — „Zduś ból ducha skrytego w ciało swe ułomne,/ Zduś i skryj radość swoją! I tak twarz je zdradzi,/ Jak dym watrę” (Iuvenalis, Satirae, IX, 18; tłum. Edmund Cięglewicz). [przypis tłumacza]

De profundis clamavi ad Te Domine (łac.) — z głębokości wołałem do Ciebie, Panie; Psalm 130 (129). [przypis edytorski]

De profundis clamavi ad Te, Domine (łac.) — z głębokości wołam do ciebie, Panie; psalm żałobny. [przypis edytorski]

De profundis (łac.) — dosł.: z głębokości; incipit Psalmu 130. [przypis edytorski]

De profundis (łac.) — z głębin,otchłani; słowa te rozpoczynają Psalm 130. [przypis edytorski]

de profundis (łac.) — z głębokości; nawiązanie do Psalmu 130 z biblijnej Księgi Psalmów: „Z głębokości wołam do Ciebie, Panie”. Wiersz został napisany przed śmiercią autora na froncie na początku pierwszej wojny światowej. [przypis edytorski]

de profundis (łac.) — z głębokości; z otchłani. [przypis edytorski]

de profundis (łac.) — z otchłani. [przypis edytorski]

de propriis (łac.) — własne; tu: o rzeczy mnie dotyczące. [przypis edytorski]

De prudentia (łac.) — O rozumie. [przypis autorski]

deprymować (z łac.) — przygnębiać, zniechęcać. [przypis edytorski]

de publicis (łac.) — o sprawach publicznych. [przypis redakcyjny]

De Pulchro et de Amore (łac.) — O pięknie i miłości. [przypis autorski]

deputacja (z łac.) — przedstawicielstwo; delegacja, grupa przedstawicieli jakiejś zbiorowości wysłana w celu załatwienia jakiejś sprawy. [przypis edytorski]

deputatos administratores (łac.) — obranych administratorów. [przypis redakcyjny]

deputat (z łac.) — przedstawiciel, wysłannik. [przypis edytorski]

de raptu puellae (łac.) — o porwanie dziewicy. [przypis edytorski]

derelicta vidua (łac.) — pozostała wdowa. [przypis redakcyjny]

de sanguine gentis (łac.) — z krwi własnej. [przypis redakcyjny]

Deserta Arabia (łac.) — Pustynia Arabska. [przypis edytorski]

desertor castrorum (łac.) — zbiegiem z obozu. [przypis redakcyjny]

deses (łac.) — bezczynnie. [przypis redakcyjny]

desiderabilem praesentiam (łac.) — pożądanej obecności. [przypis redakcyjny]

desiderata (łac.) — żądania. [przypis edytorski]

desideriis (łac.) — do życzeń. [przypis redakcyjny]

desideriis nostris (łac.) — dla naszych żądań. [przypis redakcyjny]

desiderium (łac.) — tęsknota, pragnienie; życzenie. [przypis edytorski]

desiderium (łac.) — żądanie. [przypis redakcyjny]

desinit in piscem (łac.) — zakończona rybim ogonem. [przypis tłumacza]

Desinit (…) superne (łac.) — „W górnej części kobieta śliczna, dołem ryba” (Horatius, Ars poetica, 4; tłum. Edmund Cięglewicz). [przypis tłumacza]

desipere est juris gentium (łac.) — ludzie mają prawo być głupi. [przypis edytorski]

des partem leonis (łac.) — oddaj lwią część. [przypis edytorski]

despekt (z łac.) — obraza. [przypis redakcyjny]

despekt (z łac.) — uchybienie, obelga. [przypis redakcyjny]

desperatos in quieta Republica honores in turbido posse assequi arbitrantur (łac.) — mniemają, że w zamęcie mogą osiągnąć zaszczyty, o których czasu spokoju rzeczypospolitej zwątpili. [przypis redakcyjny]

desperować (przestarz., z łac.) — rozpaczać. [przypis edytorski]

desperować (z łac., przestarz.) — rozpaczać. [przypis edytorski]

de statu rerum (łac.) — o stan rzeczy. [przypis redakcyjny]

destricto ense (łac.) — z obnażonym mieczem. [przypis edytorski]

destructio destructionis (łac.) — rozstrój rozstroju. [przypis autorski]

desudavit (łac.) — napociło się. [przypis redakcyjny]

desuper (łac.) — z góry. [przypis redakcyjny]

desynować się (z łac. desino, desinere: zaniechać, zostawić) — wstrzymać się. [przypis edytorski]

Close

* Loading