Oferta dla Przyjaciół

Czytaj teksty współczesnych autorek i autorów wcześniej niż inni. Ty decydujesz, ile płacisz!

Zadeklaruj stałą wpłatę i dołącz do Towarzystwa Przyjaciół Wolnych Lektur.

TAK, chcę dołączyć!
Nie, rezygnuję z tej oferty
1% dla Wolnych Lektur

Czy wiesz, że możesz nam pomóc rozwijać Wolne Lektury, przekazując 1% swojego podatku? To bardzo proste - wystarczy, że w zeznaniu podatkowym podasz nasz numer KRS 0000070056.

x

5651 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes | translator's footnotes

By qualifier: all | dawne | francuski | grecki | hebrajski | łacina, łacińskie | liczba mnoga | mitologia grecka | niemiecki | przymiotnik | turecki | ukraiński | węgierski | włoski

By language: all | polski


199 footnotes found

et tentatum contemni (łac.) — i zamiaru poniechałem. [przypis redakcyjny]

et toties exprobrabant (łac.) — i tylekroć wyrzucali. [przypis redakcyjny]

et totius christianitatis (łac.) — i całego chrześcijaństwa. [przypis redakcyjny]

et usus cohabitandi (łac.) — i nawyk pożycia. [przypis redakcyjny]

et varia (łac.) — i różne inne. [przypis redakcyjny]

et varia (łac.) — i różne rzeczy. [przypis redakcyjny]

Evasimus (…) laborandum est (łac.) — Uszliśmy rąk jednego nieprzyjaciela, drugi grozi nam sroższy, mianowicie burza. Módlmy się i pracujmy. [przypis redakcyjny]

eventus acta probat (łac.) — wynik chwali czyny. [przypis redakcyjny]

evictiones in fundo (łac.) — zabezpieczone na majątku. [przypis redakcyjny]

evidenter (łac.) — oczywiście. [przypis redakcyjny]

ewicja (z łac.) — wyzucie z dóbr, pozbawienie posiadanego mienia. [przypis redakcyjny]

ex abundantia malitiae (łac.) — z nadmiaru złości. [przypis redakcyjny]

ex asse (łac.) — gotówką. [przypis redakcyjny]

ex bene placito (łac.) — samowolnie. [przypis redakcyjny]

ex carceribus (łac.) — z więzienia. [przypis redakcyjny]

excelsi animi (łac.) — wzniosłego umysłu. [przypis redakcyjny]

excelsum vitium (łac.) — górującą wadę. [przypis redakcyjny]

excepto casu urgentis necessitatis (łac.) — wyjąwszy w nagłej potrzebie. [przypis redakcyjny]

excessivos (łac.) — wykraczających. [przypis redakcyjny]

exclamavit: O devotionem supra devotiones! alter orat, alter furatur (łac.) — zawołał: O, co za dziwne nabożeństwo: jeden się modli, drugi kradnie. [przypis redakcyjny]

excludit (łac.) — rozłącza. [przypis redakcyjny]

exclusis nonnullis (łac.) — z niektórymi wyjątkami. [przypis redakcyjny]

ex commiseratione (łac.) — z użalenia się. [przypis redakcyjny]

ex consilio generali (łac.) — na wspólnej (generalnej) naradzie. [przypis redakcyjny]

excusat (łac.) — uniewinnia. [przypis redakcyjny]

exemplo monitus (łac.) — upomniany przykładem. [przypis redakcyjny]

ex equo Troiano (łac.) — z konia Trojańskiego, z którego się wysypali wojownicy na zgubę Troi (Wergiliusz, Eneida, ks. II). [przypis redakcyjny]

ex faucibus (łac.) — z paszczy. [przypis redakcyjny]

ex gremio (łac.) — z (naszego) grona. [przypis redakcyjny]

ex his qualitatibus (łac.) — z tych przymiotów. [przypis redakcyjny]

exilium (łac.) — wygnanie. [przypis redakcyjny]

eximius (łac.) — wyjątkowy, znakomity. [przypis redakcyjny]

ex invidia (łac.) — z nienawiści. [przypis redakcyjny]

ex magistratu (łac.) — z urzędników miejskich. [przypis redakcyjny]

ex magnatibus (łac.) — z wielkich panów. [przypis redakcyjny]

ex mari Baltico (łac.) — z morza Bałtyckiego. [przypis redakcyjny]

ex mente (łac.) — po myśli. [przypis redakcyjny]

ex mente (łac.) — z myśli. [przypis redakcyjny]

ex nativo (łac.) — z rodowitej. [przypis redakcyjny]

ex nunc (łac.) — zaraz. [przypis redakcyjny]

ex oboedientia (łac.) — z posłuszeństwa. [przypis redakcyjny]

ex occasione (łac.) — przygodnie. [przypis redakcyjny]

ex occasione (łac.) — przy sposobności. [przypis redakcyjny]

ex occasione regnandi (łac.) — mając sposobność zostać królem. [przypis redakcyjny]

ex officio suae eminentis dignitatis (łac.) — z urzędu znakomitej swojej godności. [przypis redakcyjny]

exordia dominationis (łac.) — początki panowania. [przypis redakcyjny]

ex ore Apollinis (łac.) — z ust Apollina. [przypis redakcyjny]

exoticum dominium (łac.) — cudzoziemskie panowanie. [przypis redakcyjny]

expedite (łac.) — biegle, swobodnie. [przypis redakcyjny]

expedite (łac.) — dokładnie. [przypis redakcyjny]

expeditis (łac.) — układacie. [przypis redakcyjny]

experientia (łac.) — doświadczenie. [przypis redakcyjny]

experiri (łac.) — próbować szczęścia. [przypis redakcyjny]

expers mortalitatis (łac.) — nie podlegając śmierci. [przypis redakcyjny]

explicare in primordiis (łac.) — wytłumaczyć w samych początkach. [przypis redakcyjny]

exprimere de verbo ad verbum (łac.) — wyrazić co do słowa. [przypis redakcyjny]

exprimere (łac.) — wyrażać. [przypis redakcyjny]

ex privatis (łac.) — ze spraw osobistych. [przypis redakcyjny]

ex privatis (łac.) — z obywateli. [przypis redakcyjny]

exprobrationem (łac.) — złe wrażenie, wyrzuty. [przypis redakcyjny]

exprobrationis competentem (łac.) — zarzutów dostosowaną. [przypis redakcyjny]

ex profundo (łac.) — z głębi. [przypis redakcyjny]

ex ratione duplici (łac.) — z przyczyny dwojakiej. [przypis redakcyjny]

ex ratione (łac.) — z tej przyczyny. [przypis redakcyjny]

ex ratione (łac.) — z (tej) przyczyny, ze względu na to. [przypis redakcyjny]

ex regno Daniae (łac.) — z królestwa Danii. [przypis redakcyjny]

ex re (łac.) — z rzeczy samej, z toku sprawy. [przypis redakcyjny]

ex se (łac.) — od siebie samych. [przypis redakcyjny]

ex semine viri cum ursa (łac.) — z ojca człowieka, z matki niedźwiedzicy. [przypis redakcyjny]

exsequi mandata (łac.) — wykonać rozkazy. [przypis redakcyjny]

extemporale (łac.) — tu: praca piśmienna. [przypis redakcyjny]

extemporaneos discursus (łac.) — nieprzygotowanych rozmów. [przypis redakcyjny]

extemporaneus (łac.) — człowiek piszący bez przygotowania. [przypis redakcyjny]

ex tempore (łac.) — natychmiast, nie namyślając się. [przypis redakcyjny]

extorquebant (łac.) — wydzierali. [przypis redakcyjny]

extra muros (łac.) — poza murami (roz[umie] się: katolicyzmu). [przypis redakcyjny]

extra orbitam ordinationis (łac.) — poza zakres ustaw ordynacji (Myszkowskich). [przypis redakcyjny]

extra patriam (łac.) — za granicę. [przypis redakcyjny]

extra sphaeram (łac.) — nawiasowo. [przypis redakcyjny]

Extrema necessitas extremis nititur rationibus (łac.) — tonący brzytwy się chwyta; dosł. ostateczna konieczność sięga po ostateczne środki. [przypis redakcyjny]

extremis laborans (łac.) — ostatkami robiąca. [przypis redakcyjny]

extremis laborantem (łac.) — ostatecznie ginącą. [przypis redakcyjny]

exuere (łac.) — zdjąć z siebie. [przypis redakcyjny]

ex voto promissi (łac.) — z uczynionej obietnicy. [przypis redakcyjny]

Close

* Loading