Oferta dla Przyjaciół Wolnych Lektur... Ankieta czytelników Wolnych Lektur

Wypełnij ankietę i pomóż nam rozwijać Wolne Lektury. Zajmie Ci to kilka minut, a nam pomoże stworzyć bibliotekę, która odpowiada na potrzeby naszych Czytelników i Czytelniczek.

x

5668 free readings you have right to

Language Language

Footnotes

By first letter: all | 0-9 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

By type: all | author's footnotes | Wolne Lektury editorial footnotes | source editorial footnotes

By qualifier: all | anatomiczne | angielski, angielskie | astronomia | białoruski | biologia, biologiczny | botanika | chemiczny | czeski | dawne | filozoficzny | francuski | frazeologia, frazeologiczny | grecki | gwara, gwarowe | hebrajski | historia, historyczny | hiszpański | holenderski | ironicznie | łacina, łacińskie | literacki, literatura | matematyka | medyczne | mitologia | mitologia grecka | mitologia rzymska | muzyczny | niemiecki | poetyckie | pogardliwe | potocznie | przenośnie | przestarzałe | regionalne | rodzaj męski | rodzaj nijaki | rosyjski | rzadki | rzeczownik | staropolskie | turecki | ukraiński | węgierski | włoski | żartobliwie

By language: all | polski


1637 footnotes found

prza (daw.) — sprzeczność; zarzut, oskarżenie. [przypis edytorski]

przędza (daw.) — przędzenie. [przypis edytorski]

przebierać się (daw.) — podróżować, dostawać się dokądś. [przypis edytorski]

przebierać się (daw.) — podróżować, przeprawiać się. [przypis edytorski]

przebieżyć (daw.) — przebiec. [przypis edytorski]

przebinda (daw.) — przepaska. [przypis edytorski]

przebit (daw.) — tu: forma krótsza przymiotnika r.m., z końcówką zerową, użyta w celu utrzymania rytmu jedenastozgłoskowca; dziś: przebity. [przypis edytorski]

prze Bóg (daw.) — wykrzyknienie: na Boga. [przypis edytorski]

przebrać się (daw.) — przedostać się. [przypis edytorski]

przebrać się (daw.) — przejść, dostać się. [przypis edytorski]

przebrać się (daw.) — tu: przedostać się. [przypis edytorski]

prze'ć (daw.) — przecież. [przypis edytorski]

przeć' (daw.) — skrócona forma od „przecież”. [przypis edytorski]

przechera (daw.) — człowiek sprytny, przebiegły. [przypis edytorski]

przechera (daw.) — osoba sprytna, przekorna i złośliwa. [przypis edytorski]

przechod (daw.) — przejście. [przypis edytorski]

przechowałli on się (…) dostałli się (daw.) — konstrukcja z partykułą wzmacniającą -li tworzącą pytanie; znaczenie: czy przechował się (…) czy dostał się. [przypis edytorski]

przechybnąć (daw.) — przechylić. [przypis edytorski]

przeciąg czasu (daw.) — dziś: okres, przedział czasu. [przypis edytorski]

przeciąg gry (daw.) — dziś popr.: czas trwania gry a. czas gry. [przypis edytorski]

przecię a. przecie (daw.) — przecież. [przypis edytorski]

przecięciowy (daw.) — przeciętny. [przypis edytorski]

przeciem sobie (…) pomyślał (daw.) — konstrukcja z przestawną końcówką czasownika; inaczej: przecie sobie pomyślałem. [przypis edytorski]

przeciw Bogu (daw.) — względem Boga. [przypis edytorski]

przeciw drugiemu (daw.) — wobec drugiego. [przypis edytorski]

przeciwiać się (daw.) — tu: przeciwstawiać się; równać się. [przypis edytorski]

przeciwić się (daw.) — dziś: sprzeciwić się. [przypis edytorski]

przeciwić się (daw.) — dziś: sprzeciwić się, sprzeciwiać się. [przypis edytorski]

przeciwić się (daw., gw.) — sprzeciwiać się. [przypis edytorski]

przeciwić się (daw.) — sprzeciwiać się; przeciwstawiać się. [przypis edytorski]

przeciwić się (daw.) — sprzeciwiać się, przeciwstawiać się. [przypis edytorski]

przeciwko niej (daw.) — wobec niej. [przypis edytorski]

przeciwko niemu (daw.) — wobec niego. [przypis edytorski]

przeciwko poddanym (daw.) — wobec poddanych. [przypis edytorski]

przeciwko sobie (daw.) — wobec siebie, do siebie. [przypis edytorski]

przeciwko WMM Panu (daw.) — do wielce mnie miłościwego Pana. [przypis edytorski]

przeciw sobie (daw.) — tu: do siebie. [przypis edytorski]

przecknąć się (daw.) — ocknąć się. [przypis edytorski]

przecz (daw.) — czemu, dlaczego, za co. [przypis edytorski]

przecz (daw.) — dlaczego; po co. [przypis edytorski]

przecz (daw.) — dlaczego; przecześ przyszła — dlaczego przyszłaś. [przypis edytorski]

przecz (daw.) — dlaczego. [przypis edytorski]

przecz (daw.) — dlaczego; tu: czyż. [przypis edytorski]

przecz (daw.) — dlaczego, za co. [przypis edytorski]

przecz (daw.) — dlaczego, z jakiej przyczyny. [przypis edytorski]

przecz (daw.) — po co; dlaczego. [przypis edytorski]

przecz (daw.) — przez co; dlaczego. [przypis edytorski]

przecz (daw.) — tu: przecież, wszakże. [przypis edytorski]

przeczna strona (daw.) — strona przeciwna. [przypis edytorski]

przeczyść (daw.) — przeczytać; od czyść: czytać. [przypis edytorski]

przedajny (daw.) — skorumpowany. [przypis edytorski]

przedawać (daw.) — sprzedawać. [przypis edytorski]

prze (daw.) — za; tu: w intencji. [przypis edytorski]

przedchorągiewny (daw.) — rycerz walczący w pierwszej linii, przed sztandarem chorągwi. [przypis edytorski]

przedkładać (daw.) — wyjaśniać. [przypis edytorski]

przedkładać (daw.) — wyjaśniać, tłumaczyć. [przypis edytorski]

przedni (daw.) — znakomity. [przypis edytorski]

przedniejsi (daw.) — ważniejsi, dostojniejsi. [przypis edytorski]

przednio, a. przednie (daw.) — przede wszystkim, głównie; szczególnie. [przypis edytorski]

przednówek (daw.) — czas oczekiwania na nowe zbiory przy kończących się zapasach ze zbiorów poprzednich. [przypis edytorski]

przednówek (daw.) — okres przed nowymi zbiorami, kiedy już kończą się zapasy z poprzednich plonów; zwykle okres ten wypadał na przełomie zimy i wiosny (przedwiośnie), lecz określenie nie jest precyzyjne i jego konkretne znaczenie zależało zarówno od zamożności gospodarza, jak i sposobu uprawy (np. stosowania lub nie odmian ozimych itp.). [przypis edytorski]

przedrzeźniają się publiczności (daw.) — dziś z czasownikiem niezwrotnym i D. (zam. C.): przedrzeźniać kogo. [przypis edytorski]

przedsiębierczy (daw.) — dziś: przedsiębiorczy. [przypis edytorski]

przedsiębierstw (daw.) — dziś popr. forma D. lm: przedsiębiorstw. [przypis edytorski]

przedsię (daw.) — przecież, a jednak. [przypis edytorski]

przedsię (daw.) — przecież; a jednak. [przypis edytorski]

przedsię (daw.) — przecież, jednak. [przypis edytorski]

Close

* Loading